De EU op zelfmoordkoers

De EU dreigt met een invoerstop van Russisch olie en gas. Wie wordt echter het slachtoffer? Wie zal eronder lijden?

De EU eist een invoerverbod van Russisch olie en gas en geeft daarmee de indruk dat men Rusland met die maatregelen zal pijn doen. Wellicht is dit zo op korte termijn – de vraag blijft echter onbeantwoord wie het op korte termijn meer pijn zal doen: Rusland of de EU? Wie op lange termijn eronder zal lijden is duidelijk.

Wat zijn de verschillen tussen de levering van olie en gas? De EU zet haar kaarten in eerste instantie op een embargo van olie; dit zou in het 6de sanctiepakket moeten begrepen zijn. Vooral Hongarije*gaat nog steeds dwars liggen. Het noemt het een “atoombom voor de eigen industrie”.

De reden dat de EU het liefst onmiddellijk een olie-embargo wil opdringen is dat olie vooral met tankschepen vervoerd wordt en dat men het Russische olie relatief eenvoudig zou kunnen vervangen. Tot zover de theorie. De praktijk is iets ingewikkelder. Maar toch: de Russische olie laat zich in principe zonder droogleggingsgevolgen vervangen, ook als de prijzen voor benzine, diesel, verwarmingsmazout en andere olieproducten in de EU naar een recordhoogte zouden stijgen.

Daar de EU dan olie zou moeten kopen die tevoren door andere landen werd gekocht zouden deze landen nieuwe leveranciers moeten zoeken en daar zou Rusland de olie, die voor het embargo aan de EU geleverd werd, aan kunnen verkopen. Deze landen hebben immers onverkort olie en derivaten nodig. Rusland moet zich dan naar deze markt richten, de prijs aantrekkelijk maken (… zoals bij Indië het geval is), en uiteindelijk zou Rusland nog steeds olie leveren… alleen de eindbestemming verandert. We tekenen hier nu een simplistisch beeld, maar uiteindelijk gaat het om vraag en aanbod – problemen die op te lossen zijn.

De situatie met gas is helemaal anders. Derhalve heeft de EU nog niet een onmiddellijk gasembargo verordend. Het Russische gas is voor de EU-afnemers niet op korte termijn vervangbaar. En al helemaal niet aan dezelfde prijs. Er zijn immers veel minder LPG- dan olietankers. De huidige LPG-vloot is voornamelijk met de bevoorrading van Azië bezet.

Als de EU geen Russisch gas via de pipe-line verbindingen importeren wil, dan treedt ook hier vraag en aanbod op de voorgrond, die de prijs van het LPG-gas én het vervoer met de bestaande LPG-tankers zal bepalen. Het Russische gas kan men niet zomaar vervangen door LPG. Ook als hier voldoende aangeboden wordt, dan steekt onmiddellijk het transportprobleem de kop op. Bovendien zijn er in de EU niet voldoende LPG-terminals om de bevolking te voorzien van gas. Ze zullen dus nog moeten gebouwd worden. Op korte termijn: geen oplossing.

Voor Rusland komen er ook dergelijke problemen: als de EU het Russische gas niet meer wil, dan kan Rusland niet zomaar het gas vloeibaar maken en met tankers naar Azië vervoeren. Ook Rusland zou eerst LPG-tankers en bijkomende -terminals moeten bouwen.

Als de EU met Hongarije i.v.m. een olie-embargo tot een akkoord zou komen, dan zullen wij dit zeer zwaar voelen: de prijzen van olieproducten zullen snel nog meer stijgen. En van deze prijsstijging zou Rusland onrechtstreeks profiteren omdat het dan het Russische olie duurder op de wereldmarkt kan verkopen. Tijdens de fase, tijdens dewelke de EU een vervanging voor de Russische olieleveringen zoekt, zou Rusland op de wereldmarkt meer kunnen factureren voor de olie.

Om aan te tonen hoe nerveus de oliemarkt is: toen de EU het vervoer van Russische olie in Europese schepen uit het sanctiepakket haalde, daalde de prijs van de olie op de wereldmarkten.*

De Neue Züricher Zeitung kwam recent ook tot die conclusie: tijdens de overgangsfase zou de stijgende olieprijs waarschijnlijk de verliezen, veroorzaakt door het EU-olie-embargo, ruimschoots opvangen. „Warum Russland von einem möglichen Erdölembargo der EU profitieren könnte

Rusland heeft bij de gasverkoop een voordeel: ook zonder de bouw van LPG-terminals zijn China en Indië vanuit Rusland via een pipeline bereikbaar. En Rusland heeft zich al richting Azië heroriënteerd. Binnen enkele jaren zou Rusland het verlies van de EUropese markt compenseren via nieuwe pipelines naar Azië, waar de vraag stijgende is.

En daar zal de EU het volgende probleem zien opduiken want de EU moet economisch met Azië concurreren. De machtsverdeling in de concurrentiestrijd is momenteel: Azië heeft het concurrentievoordeel van lagere lonen – de EU lagere energiekosten. En dat precaire evenwicht zal snel verstoord worden als de EU haar kaarten op het duurdere LPG-gas zet. En als de Aziatische landen binnen enkele jaren volop Russisch gas via pipelines kunnen invoeren… ja dan… ziet het voor onze bedrijven niet gunstig uit.

De EU-commissie en de EUropese politici die een olie- en gasembargo tegen Rusland eisen, schieten in eerste instantie in eigen voet. Op korte termijn zou het zelfs tot olie- en gastekorten kunnen leiden. En wat zelfs een blinde ziet: tot onbetaalbare prijzen aan de pomp en bijzonder koude winters. Een Russisch gasembargo is niet op korte termijn te vervangen. De nationale regeringen zullen voor de keuze staan: ofwel de verwarming van bevolking stilleggen of de industrie vleugellam te maken. Bovendien zou de hogere energie kost niet alleen tot inflatie maar bovendien tot een concurrentienadeel voor onze economie leiden met verlies van banen.

Wat de EU momenteel doet is de hielen likken van de VSA, die een markt voor hun LPG-gas gecreëerd hebben in Europa. En mooi meegenomen, daar bovenop hebben de VSA een economische concurrent in Europa fel verzwakt.

Politiek gezien handelt de EU bijzonder kortzichtig. Ooit zal de omgang met Rusland genormaliseerd moeten worden en dan is het niet bijzonder verstandig alle bruggen op te blazen. Tenslotte maakt Rusland tot aan de Oeral deel uit van Europa en liggen de exceptionele VSA aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.


*https://www.hln.be/buitenland/verbod-voor-europese-tankers-om-russische-olie-te-transporteren-uit-europees-sanctiepakket-gehaald~a236646df/

1 gedachte op “De EU op zelfmoordkoers

 1. Er is momenteel heel wat gaande in de wereld, met daarbij de meest uiteenlopende “analyses”. Van belang hierbij is wat er vooral niet gezegd en geschreven wordt. De 2 Olifanten in de kamer benoemen is immers levensgevaarlijk. De kern van dit ganse gebeuren is immers het NWO gedoe. Enkele bronnen die aansluiten bij mijn vorige reacties m.b.t. dit gebeuren.
  https://www.henrymakow.com/2022/05/agenda-30-masks-symbolize-enslavement.html?_ga=2.176649701.1516954996.1652199981-1836736377.1650807807
  met een uitgebreid citaat over onze toekomst :
  “UN Agenda 30 has sugar-coated, deceptive propaganda on the website of United Nations, videos on YouTube etc… The new world envisioned by UN Agenda 30, is a one-world government. A global high-tech surveillance prison state, controlled by AI and drones :
  Global inventory & control plan of all the resources of the world
  Resources include food, water, energy, land, production, education, animals, people and more.
  Centralized global resource control IS a one-world government (in this context)
  Complete monitoring, tracking, tracing & control of everybody’s day-to-day lives
  Clear out rural areas => move people to the smart megacities
  Communitarianism: community goals override individual rights
  Community “interests” dictated by governments & corporations
  Dissidents will be outcast
  No private property for living and business
  A compilation of Rosa Koire & James Corbett on UN Agenda 30. [full screen]
  Before the new world can be built, the old world has to be destroyed.
  COVID-19 is the battering ram to destroy the old world: depopulate the masses, destroy the economy, make people accept loss of freedom, rights violations (because there’s a “health emergency”), introduce violent police & so on.
  Once UN Agenda 30 is completed, this is the new normal. COVID-19 is just a temporary deception to make us accept it temporarily, which is never temporarily as we should all know by now.
  To be able to have AI control populations, a technological connection needs to be established between the people and the information technology infrastructure. This can be achieved by introducing nano-tech into the bodies of the people e.g. via vaccination.
  The nanobots in the body are able to send and receive information using wireless communication: 5G cell towers & satellites. This technology is so far advanced that it is possible to read out the thoughts of people, and introduce thoughts artificially. Needless to say to stay away of the vaccine by all means necessary.
  Black-and-white evidence that COVID-19 is a long-standing plandemic is found on the World Economic Forum (WEF) website.
  In their insanely detailed COVID-19 transformation map, you can read about topics that have nothing to do with a pandemic, such as 5G, AI and global government. “ (=einde citaat).

  Voor de details verwijs ik naar de tekst in de brug. (vertaling met Google). Het voormelde citaat geeft dan ook een goed beeld van de The Great Reset van Schwab, een communistische NWO dictatuur en terreur.

  De oorlog in Oekraïne past ook in de voormelde strategie. Deze oorlog moet bijdragen aan de verdere ondergang van de USA en de EUSSR, die al begonnen was met de Perestroika Deception. In de volgende bron is er een aanwijzing over de stuwende krachten achter deze oorlog :
  https://www.daretoreadit.com/74946/absolute-proof-that-ukr-is-a-zionist-bankers-war-because .
  met citaten :
  “Only the Zio NWO could get both chambers of US congress to spend YOUR MONEY so insanely as to send BILLIONS UPON BILLIONS UPON BILLIONS of dollars to a non-democracy messed up nation where there is no USA national interest, in order to prop up an immoral NATO puppet ridiculous regime in Kiev. if you don’t see this you are news-dumb and politically insensible

  The Zio-controlled US House, crazed and giddy about it, approved a fresh $40 billion Ukraine aid package Tuesday as lawmakers beefed up President Joe Biden’s initial request, signaling a magnified, bipartisan commitment to waste your money prolonging Kiev’s un-win-able stance…. “ (=einde citaat)

  Nog een bron over de doelstellingen van deze oorlog :
  https://www.daretoreadit.com/74934/europes-biggest-economy-faces-wave-of-bankruptcies
  met citaat :
  Clearly the NWO-orchestrated UKR war is designed to collapse both the EU economy, and the USA economy. And the NWO-orchestrated drama over the abortion issue, is meant to keep the dems in power NOV-ONWARD, despite the insane level of inflation in USA. (=einde citaat).

  Deze paragraaf vat de verborgen agenda achter de NWO, krachtig samen in één zin. De voormelde teksten leggen dan ook een duidelijk verband tussen Agenda 21-30, Covid 19(84), en The Great Reset, met als regisseurs de 2 Olifanten in de kamer.
  Afgezien van het voormelde is er dan nog het conflict tussen de “banksters van The City en Wall Street” met de “communisten & stalinisten” in Moskou over de controle van Eurasië en van het financiële systeem. Of een herhaling van het conflict tussen die banksters en Stalin. (zie ook een vroegere reactie).

  Een recente publicatie van belang voor dit conflict :
  https://www.winterwatch.net/2022/05/physician-who-witnessed-interrogation-of-rakovsky-during-trotskyite-trials-lifted-the-veil-of-the-global-crime-syndicate/
  Hier liggen de wortels van het huidige conflict over Eurasië. Van belang zijn ook de reacties. En in verband met het eindeloze gelul over de nazi’s (sic) in Kiev en den Dolf die er nog maar eens wordt gesleurd, door Lavrov, is er een andere vergelijking die meer steek houdt :
  https://www.henrymakow.com/2022/05/winston-churchill-was-a-homosexual.html?_ga=2.140475635.1516954996.1652199981-1836736377.1650807807
  met titel :
  “Headlines for May 7, 2022 – Winston Churchill was a Homosexual Jewish Traitor Like Zelensky “ (=einde titel).

  En over de achtergronden van dit alles en tot wat dit allemaal moet leiden :
  https://beforeitsnews.com/alternative/2022/03/hunter-bidens-laptop-exposed-child-porn-drugs-corruption-must-see-videos-3768501.html
  met 2 reacties :
  Anonymous : Bidet and his toilet family are rightup there with Bill Clinton and so many Dems bribed and framed and OWNED by MOSSAD EPSTEIN SPIES. HOW MANY WARS HAVE THE ZIONISTS forced us into via these blackmailing our politicos w/ their horrible pix and rancid moral turpitude.
  Oddly the JEWS are fleeing NYC. They are ready to set off a “dirty bomb” FF in the subway or heavy traffick area to coincide with PURIM and “justify” an attack on Russia- blaming this false flag on Putin to get The Big War started. Freemasonic “The Plan” has always included USSR-USA cancelling each other out. Recall, Russia- USA- EU must be eliminated from the intl scene so ISRAEL will be top global superpower, using CHINA as its next slush fund / footstool to replace America. Then they’ll unveil their EVILgelical AntiChrist Messiah who saves the world (whats left of it).
  Get ready! Any time from March 15 to Apri 5 is PRIME TIME.
  • Freeus : We knew all this years ago when it all came out, the Khazarian Mafia bought off every major media that matters. We know the Mossad, CIA, FBI the sick, perverted, paid extremely well puppets are always willing to sell out their Countries but who is really behind the governments that work against elected or now selected governments.
  https://nobulart.com/hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/ They are the “real” enemies since Cain. (=einde reacties).

  Het komt er dan ook op aan de juiste en volledige diagnose te stellen van de NWO kanker en de werkelijke vijanden te benoemen. (cfr. het motto van Sun Tzu : ken de v

Reacties zijn gesloten.