Cyclus

pasen christelijk - Google zoeken | Pasen, Kerstgroeten, Christelijk

SYMBOLEN EN PASEN

Op deze Witte Donderdag denken we al aan Pasen.  De dag van het Laatste Avondmaal.  Hoe ver gezocht het ook mag zijn, we beleven met alle lieve, oprechte, goedmenende mensen in de wereld ook een Laatste Avondmaal.   Onze verraders zijn onder ons.  Verklikken viert hoogtij.  De opperste elite beschouwt alle gewone mensen als nog minder dan “vee”; het zijn nutteloze eters.

Als diepgelovig iemand zeg ik nogmaals hoe belangrijk PASEN is.  Hoe uitzichtloos men onze situatie wil maken; achter het figuurlijke Golgotha gloort het nieuwe licht!  In dit kort nummer van Cyclus wil ik een proficiat en dank sturen aan Pater Daniël* en het lijdende volk van Syrië.

Enige korte statements: nogmaals herhalen dat de veroorzaakte crisis uit 2 delen bestaat:

 • Het veroorzaakte corona–leed wordt angstaanjagend opgevoerd; de echte agenda zijnde het tot slavernij brengen van de vrije mensen is HET ULTIEME DOEL.  Dus tracht maximaal zo normaal mogelijk te leven! 
 • Ten tweede: door de gigantische focus op dit coronaprobleem neigen de mensen naar een houding om dit nog enkel als belangrijk te vinden; alles wordt bijkomstig.  Zo moeten we dringend vragen de Vlaams-nationale (groot-Nederlandse zaak) prioritair voorop te blijven stellen. 

In een vorig artikel brengt H.P. een briljant zicht op de SihamagateHier wil ik kort al wijzen op twee andere verdachte dossiers, waarvan de ontcijfering van een “Sky  berichtendienst” van de drugswereld er eentje is.  Zoals enkele tussenfiguren al meldden, werd de schade in hun milieu al “beperkt”.  Dit kan ook niet anders, vermits uit staalafnames blijkt dat Antwerpen van boven tot onder vergeven is van de verdovende middelen.  Alhoewel Bart De Wever de strijd aangaat, zal hij toch beseffen dat hij met veel judassen aan de tafelen zit.  Overvalwagens in de wijken geven een mooie indruk!  Het tweede is de “zonnenpanelen-saga” van de VLD, die men ook Tommel-gate” kan noemen, naar analogie van de Turteltaks.  Heel dit dossier kadert eigenlijk weer in de “ecologie-waanzin” waarvoor de links-liberalen bereid zijn een communistisch bewind te installeren (het invoeren van allerhande absurde milieu-dictaten).

Mag ik alle gewaardeerde lezers/lezeressen aanbevelen Pasen warm te vieren, het samenzijn met diegenen die zo belangrijk zijn.  De vrees is dat we voor “the great disaster” staan, oorlog dreigt in Oekraïne en voedselgebrek wordt bij ons aangekondigd (kunstmatig gecreëerd).  Zoals de meerderheid van de mensheid uiteindelijk zeer goed van inborst is, zo zijn de Logebanksters en de machtselite psychopatisch en satanisch slecht.

De Rechtbank van 1e aanleg in Brussel heeft de corona-maatregelen voor onwettig verklaard (31.3 klacht van Mensenrechtengroepen).  Nog nooit was men zo snel om beroep aan te tekenen (Annelies Verlinden, Binnenlandse Zaken).  Dit wijst erop dat de maatregelen zoals sluiting van horeca, het verbieden van de godsdienstbeleving, verplichting mondmaskers, ongrondwettelijk is!!  (Zie commentaar Prof. Vuye).   Door de manier waarop ze de bevolking terroriseren zouden figuren zoals Frank Vandenbroucke en Marx Van Ranst eigenlijk voor een uitzonderingstribunaal moeten gebracht worden, een Nürnberg 2.0.

Onze wens is: veel moed om een normaal leven op een ongedwongen manier te beleven!  Zorg mee dat in onze streken geen GOELAG mogelijk wordt!

Jos Wouters, Boom, 1.4.21

Europa stevent door corona maatregelen op voedselcrisis en torenhoge prijzen af. 

Klar zur Wende?  Heino Bosselmann

Kerk enkel voor journalisten?  Dominiek Spinnewyn-Sneppe: 

“… Maar goed, aan het einde van de coronatunnel schijnt het licht van Pasen, want we hebben immers Kerstmis opgeofferd om Pasen te kunnen vieren. Dàt was de belofte. Maar ook aan die belofte wordt niet voldaan…”

*Wekelijkse nieuwsbrief, gedocumenteerd door Golfbrekers-redactie: “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril”

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Als edele reiziger op zoek naar de waarheid, voeg ik er nog enkele punten aan toe :
  1. Witte Donderdag is ook bij de “broeders” een feestdag, trouwens de enige belangrijke, ter ere van de “Prins van het Rozekruis”. Die avond moet iedereen aanwezig zijn, tenzij men half dood in het ziekenhuis ligt, of in de gevangenis. (kan ook). De “Soeverein Prins van het Rozekruis” is ook één der hogere graden die op die avond via een verhogingsrituaal wordt toegekend :
  https://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ovohk_ra.html
  Het voormelde biedt de mogelijkheid om terug te grijpen naar het verleden, en de kennis van het verleden is van belang voor het heden :
  George Orwell : Degene die het verleden controleert, controleert de toekomst. Degene die het heden controleert, controleert het verleden. (=einde citaat).
  Op Witte Donderdag op 02.04.2015 gebeurde er immers een drama. Op die dag verdronk immers broeder Steve Stevaert in het kanaal te Hasselt.
  Ik citeer uit Wikipedia : https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Stevaert
  “Op 2 april 2015 raakte bekend dat Stevaert zich moest verantwoorden omtrent een verkrachtingszaak die zich vierenhalf jaar eerder zou hebben afgespeeld; de betrokken vrouw had begin 2013 een klacht tegen hem ingediend. Hij zou nog voor de zomer voor de rechtbank moeten verschijnen. Stevaert bleek later die dag vermist te zijn. Zijn jas en fiets werden aan het Albertkanaal aangetroffen.[20] Enkele uren later werd hij met behulp van sonar in datzelfde kanaal dood teruggevonden. Aangenomen wordt dat hij zelf een einde aan zijn leven maakte…..
  Steve Stevaert was vrijmetselaar, lid van de werkplaats La Tolérance van de Grootloge van België.[ “ (=einde citaten)
  Van belang is hier de symboliek bij het vertrek voor de laatste reis. Uit het citaat blijkt immers ook een “voorzichtigheid” m.b.t. de doodsoorzaak.
  Deze “zelfmoord” doet ook denken aan deze van Ward Beyssens :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Ward_Beysen
  met citaten :
  “Ward Beysen was zeer actief binnen de Vrijmetselarij als lid van de Antwerpse vrijmetselaarsloge “De Geuzen”……….
  Op 14 januari 2005 pleegde Ward Beysen zelfmoord. Zijn levenloze lichaam werd een dag later teruggevonden in de parkvijver van Fort 6 in Wilrijk[8]. Naar verluidt was Beysen de laatste tijd erg depressief geweest, mogelijk doordat zijn Liberaal Appèl weinig succes kende………..” (=einde citaten).
  Van belang is hier opnieuw de symboliek. In tegenstelling tot Steve Stunt, speelden er bij Ward Beysen alleen politieke elementen een rol. Ik verwijs naar de tekst in de brug. En dergelijke “zelfmoorden” (sic) zijn dan ook geen toeval, en hebben jaren nadien nog steeds gevolgen. De “zelfmoord” van Ward Beysen, zal immers tot voorbeeld strekken voor Bartje de Grote Lijder, om strikt het door de “Meesters” uitgestippelde pad te volgen, vandaar ook zijn geregelde aanvallen op een bepaalde partij om de Meesters gerust te stellen, die hem in een ijzeren greep hebben.
  2. De oorlog van Bartje tegen de drugs, waar U ook naar verwijst.
  Dit dient enkel om zijn P.R. te verzorgen en waarbij er wat show wordt opgevoerd, komedie gespeeld, papier vuil gemaakt en voor de rest gedweild wordt met open kraan. Hij zit, zoals al de anderen op gemeentelijk niveau, in de ijzeren greep van federale en internationale organisaties en wetgevingen die elke aanpak, die naam waardig, onmogelijk maken. Trouwens voor de linkse en logemaffia’s is de misdaad geen probleem, deze misdaad is er trouwens een noodzakelijk onderdeel van. Alleen de waarheid zeggen en schrijven is het gevaar. Drugs zijn ook een ideaal middel om de maatschappij te ondermijnen. Een vb. hiervan is Mao in de burgeroorlog tegen de Nationalisten. Na de Maoïstische machtsovername was het drugprobleem vlug opgelost via executies en de Chinese Goelag. Bron boek : Drugs van Theodore Dalrymple. Was dit trouwens de man niet die Bartje inspireerde :
  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20110506_183
  met titel : “Dalrymple, de man die Bart De Wever inspireerde” (=einde titel). Hij heeft dan wel zijn boek niet gelezen. Ook hier zit Bartje in de greep van de Meesters.
  3. Bij Pasen denk ik ook aan Judas :
  Ik voeg een brug toe naar het archief van de intussen overleden Franstalig politicus Mahieu, en dit heeft betrekking op de beruchte video :
  https://www.stelling.nl/kleintje/images/stories/bestanden/AlbertMahieu.pdf#page=1&zoom=auto,-274,847
  Dit is opnieuw zo een dossier waarvan de gevolgen nog jaren zullen blijven doorwerken. En ook hier duiken de “Meesters” op !!
  4. U verwijst ook naar Sihamegate. Wat daar echter niet instaat heeft betrekking op de aanslag in Parijs. Als de Belgische regering & bevoegde overheidsinstanties toen de waarheid hadden gezegd over wie er werkelijk schuil ging achter die aanslag, dan was er een zeer grote kans geweest dat Brussel en Zaventem in maart 2016 niet meer zouden gebeurd zijn. Door te zwijgen, heeft de toenmalige Belgische regering actief meegewerkt aan deze aanslagen. Dit zijn daden van hoogverraad. En nu gaat men een “nep proces” organiseren tegen de “patsy’s.”. Het gevolg van dit hoogverraad is dat het rot corrupte regime nu ook actief meewerkt aan de Covid19(84) samenzwering en terreur, waarbij meedogenloos wordt opgetreden tegen elk symbolisch verzet. (zie Ter Kamerenbos). Enkele weken daarvoor in Luik, kende dan de laksheid en lafheid geen grenzen toen het schuim van de straat het centrum plunderde, want toen ging het om het kiesvee van de linkse en groene kanker. (of soort verdedigt soort). Ook hier zitten de “Meesters” aan het stuur.
  Besluit : Om heden te begrijpen over wat er zich afspeelt in de Belgische beerputten, dienen we steeds terug te keren naar het verleden. En over dit verleden in die beerputten heerst er aan Vlaamse zijde, een oorverdovende stilte. Het is nochtans het middel om het rot corrupte regime aan te vallen.

Reacties zijn gesloten.