Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

BELGISCH REGIME WORDT DICTATUUR.

Steeds weer worden we in Vlaanderen geconfronteerd met incidenten, die over een inperking van de vrijheid van opinie gaan.  Zonder over de inhoud te gaan is er bvb. de zaak Jef Elbers, de rechtszaak tegen Voorposters in Mechelen, de schuld-betichting naar Vlaams Belang (Bart Somers) i.v.m. de afgrijselijke moord op David Polfliet, de herhaalde aantijgingen t.o.v. Theo Francken.   Het lijstje kan aangevuld worden…

Het basisidee achter deze beperkte lijst is, dat er een nieuw “woke”-denken ingang moet vinden, door de links-liberale machthebbers voorgesteld als vaststaand!  Als er ergens iemand het oude normaal aanhaalt, wordt direct heel de pravdiaanse eenheidspers ingeschakeld.  Pravda is trouwens het Russische woord voor waarheid.

De levensbeschouwelijke sfeer is intussen in Vlaanderen zo geëvolueerd dat alle partijen ongeveer dezelfde eenheidsworst aanhangen: een links-liberalisme dat opkomt met cultureel-marxistische denkbeelden.  In heel deze nomenclatura zijn waakhonden, zoals Bart Somers en Vincent Vanquickenborne trouwens enkel maar de uitvoerders van het vuile werk.  De opdrachten en het waken komen vanuit de echte machten boven de politiek, waarvan Alexander De Croo echter een machtig kopstuk is!

Nu kunnen we in Vlaanderen dus eigenlijk van een “eenheidsbeweging” spreken, te zien in het regeringsproject Vivaldi en de collabo’s N-VA en PvdA.   Er schiet dan nog één “tegenkracht” over zou men zeggen.  Toch even kijken naar wat de Illuminati-top sedert meer dan honderd jaren in de wereld uitvoert: ze voert ergens een bewind in en vervolgens scheppen ze ook een oppositie die ze subtiel manipuleren.  Ik wil dit in dit belgisch geval niet expliciet insinueren, maar wat leert ons het overstag gaan van de krachten-binnen-een-stalen-cordon, telkens er moet gekozen worden?   Niet enkel bestaat er een eeuwigdurend cordon, bovendien worden ze ook nog eens gemaand op die wezenlijke dingen te verzaken, die hen tot een unieke oppositie maakt.

Voor diegenen, die uit terechte partijtrouw, nu steigeren, heb ik de grondprincipes van het Vlaams Blok nog eens bovengehaald; in een gestencilde vorm, vlak nadat ze van VNP tot Vlaams Blok waren geworden.  Daar is een bladzijde-lange verhandeling onder de titel : “ethische waarden”.  Ik ga heel beperkt opsommen:

 • Eerbied voor de individuele mens, met al zijn gegeven vrijheden.
 • Voorrang voor “familie en gezin”, iets anders dan toevallig mekaar ontmoetenden en specifiek daarbij aandacht voor de zorg voor een kinderrijk gezin.
 • De staat is geen “schoolmeester”, ook niet via de media, van zelfstandige mensen.
 • Volstrekte afwijzing van liberalisering van vruchtafdrijving en het toelaten van euthanasie
 • Bescherming van de jeugd tegen misdadigheid, bandeloosheid en pornografie.

Wat maakt een partij tot opponent van een regime dat ALLE vrijheden wil afschaffen?  Men wil zelfs de vrijheid van jonge mensen afschaffen, om elkaar van aangezicht tot aangezicht te leren kennen.  Dit wordt dan vervangen door allerhande vormen van digitale seksbeleving en pornografie.  Voor eenieder die vindt dat ik te hard oordeel: de grootste fout die het georganiseerd Vlaams-nationalisme het laatste jaar gemaakt heeft is zonder enig verzet de corona-dictatuur laten invoeren!

Nu verschijnen, na een jaar, geeïsoleerde reacties van ontwaken, omdat een Mattias Desmet, een Hendrik Vuye, een Stefan Sottiaux ook aan de alarmbel beginnen te trekken.  Ik waarschuw de Vlaams-nationale Beweging al jaren voor de plannen tot onze vernietiging.  Hetgeen deze regering onderneemt, vnl. op het vlak van afschaffing van alle burgerlijke vrijheden, is niet een spel simpelweg bestuur en oppositie.  Men wil de totale “Vernichtung” van elke zelfstandige Vlaamse volkswil.

Vandaag verscheen in dS een fervente opinie van benoemd bisschop Johan Bonny, die het standpunt van het Vaticaan afwijst betreffende homo-wijdingen.  Als Godbeminnende christen heb ik hem nog geen enkele maal gehoord, over het dicht-barricaderen van de Kerken.  Geholpen door een ontzaglijk heir van zijn schapen zorgt men er goed voor dat er geen muis teveel in de kerk komt, terwijl in federaties zoals Rupel en Klein-Brabant de kerken gewoon op slot blijven.  Dat zijn dus de grote medestanders van dit belgicistisch regime.

Het is natuurlijk verheugend dat het Vlaams Belang zeer in de gunst is van het publiek.  Men moet echter de “trollen” in eigen rangen het zwijgen opleggen.  Al hetgene wat duizenden jaren schoonheid, edelmoedigheid, geborgenheid en veiligheid was, mag men nu niet verloochenen.  Ik wil hier duidelijk wijzen op het “debâcle” van de AfD bij twee verkiezingen in de “Länder” Nordrhein en Württemberg (dit weekend).  De partij is de ENIGE die een echt alternatief vormt voor de Stasi-partijen.  Hun uitslag was een schamele elf procent.  Dit kwam er nadat partijleider Jörg Meuthen een liberaal-conservatieve koers wenste (uit schrik voor de Bundesverfassungsschutz) en een aantal volksnationalisten uitgerangeerd had.  Nochtans zijn vele “einzelne-AfD” figuren echte strijders tegen de corona-dictatuur (zoals de Oostenrijkse FPÖ).

Samenvattend komt de richtingstrijd ook bij ons daarop neer: nu bepaalt het Vivaldi-kabinet heel de regie en alle standpunten.  Er was een tijd – weliswaar veel gunstiger voor ons – dat de Volksunie met zijn karakterfiguren heel de richting van het politieke spektakel bepaalde.  Het is aan het volks-nationalisme om dat terug in handen te nemen!  Hoe absoluut de macht van een Frank Vandenbrouckie  is… zou men hem in de gloriejaren van onze strijd niet aangepakt hebben?

Intussen heeft de Europese Vergadering beslist dat er corona-paspoorten komen; dit is volstrekt illegaal.  Men koppelt het inenten met een experimenteel middel; wat ingaat tegen de Codex van Nürnberg, aan de toelating om normaal te reizen en te leven.  Dit als makaber slot van het artikel: men zal zeggen wat kunnen we nog doen?   Laat me er fijntjes aan herinneren dat Jezus en zijn twaalf discipelen (samen 13) de wereld helemaal omspannen hebben.  Ga buiten en kijk naar het universum en de natuur: niet aangetast door de corona-wandaden en gedenk dat het Kwade niet altijd zal winnen.  Dat ligt mede aan ons!

Jos Wouters, Boom, 17.3.2021

Aanbevolen:

Coronapaspoort is illegaal.
De Grote Reset: een nieuwe vorm van economische slavernij
Feminism is a poisoned apple. Henrymakow.com 16.03.
Frontnieuws.com

8 gedachten over “Cyclus

 1. De links-liberale doctrine is nu ook verankerd in Nederland na de verkiezingen van gisteren. De nieuwe wokedictatuur is daar nu ook een feit. Leve de VVD en D66. Dat is toch wat ‘de mensen’ willen blijkbaar. Maar weten ‘de mensen’ ook dat links-liberaal infeite Orwelliaans taalgebruik is. Zij zijn noch links (in de oude betekenis van het woord) en al zeker niet liberaal (meer staat dixit Rutte). Hoewel FvD een grote sprong maakt is dit een trieste dag voor Nederland. Kaag-Rutte het niet zo olijke duo dat het startschot geeft voor de Build Back Better doctrine. Hou u maar vast. De afbraak van onze vrijheden is ingezet. We zijn nog niet aan de nieuw pattatjes, zou mijn grootmoeder gezegd hebben.

 2. Over Vivaldi en Vandenbroucke,

  Indien u zich moest afvragen welke de motiviatie van Vandenbroucke zou kunnen zijn :
  gelieve dan onderstaande tekst te lezen en er zal u veel duidelijk worden.

  Het nieuws vanmorgen staat vol met de eenzame kruistocht die minister van volksgezondheid Vandenbroucke voert om het Astrazeneca Oxford Vaccin te verdedigen.

  Vadenbroucke weet ook dat als niet-verkozen minister, zijn tijd in de Belgische politiek beperkt is.
  Zijn kop kan snel tegen het kapblok klappen.

  Maar hij heeft ook een rol te vervullen en zal zijn “rentmeester” dienen.

  Binnen de chronologie van de Eerste Golf in het voorjaar van 2020, het oorlogskabinet Wilmès I, de ontwikkeling van de vaccins, de regeringsvorming in september 2020, past het perfect dat Vandenbroucke vanonder het stof gehaald is, met de specifieke rol om het AstraZeneca vaccin te promoten. Het is uiteindelijk een Oxford University adept.

  Vandenbroucke : link met Oxford university :
  In 1999 Vandenbroucke received a D.Phil. from the Faculty of Social Studies, Oxford University.
  His thesis “Social Justice and Individual Ethics in an Open Society: Equality, Responsibility,
  and Incentives” (Ethical Economy) was published in March 2001 by Springer publications.

  Maar belangrijker, Vandenbroucke werd als lid van de raad van bestuur van de denktank / lobbygroep ‘Friends of Europe’ zwaar beïnvloed door Bill and Melinda Gates en diens Oxford Vaccin (AstraZeneca), omdat Bill en Melinda niet alleen zwaar in AstraZeneca geïnvesteerd hebben, maar ook de grootste financiële donateurs van ‘Friends of Europe’ zijn.

  Het verhaal begint op 16/2/2017 in Brussel, toen “Friends of Europe” een ontmoeting georganiseerd hebben tussen Bill Gates en de toenmalige Eerste Minister Charles Michel, de toenmalige vice-premier Alexander de Croo, en de Koning.

  bron:
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20170216_02734125

  Bill Gates heeft Charles Michel “beloond” met het voorzitterschap van de Europese Raad in December 2019, net op tijd voor de pandemie.

  Je mag er ook zeker van zijn dat Bill Gates ergens betrokken is bij de Belgische regeringsvorming van de zomer van 2020, die Alexander De Croo tot Premier en Frank Vandenbroucke tot minister van volksgezondheid heeft aangesteld.

  In ieder geval heeft iedereen van op die ontmoeting in Brussel op 16/02/2017 gigantische promoties gekregen.

  Ik kan het me niet meer goed herinneren, maar ik geloof dat in de september 2020 toen alle formatie inspanningen niets opgeleverd hadden, de koning vanuit het niets met een geniaal idee op de proppen kwam, en De Croo en Magnette als formateur aanstelde.
  Ze kregen tot 28 september tijd voor een eerste verslag aan de koning uit te brengen en op 1 oktober was de regering al ingezworen.

  Dat ging opeens verdacht snel, 18 maanden zonder vooruitgang sinds de verkiezingen van mei 2019, was er opeens een regering binnen de week, en dat allemaal in het midden van een pandemie.

  Bill Gates zal Filip getelefoneerd hebben om hem dat idee in het oor te fluisteren …

  Bill Gates en Filip zijn sinds 2018 zelfs buren. Beiden hebben een landgoed in de Kempen.
  Bill Gates heeft de Stoeterij Begijnhoeve in Retie voor zijn dochter gekocht.
  Met het koninklijk domein van de koning in Zutendaal.

  https://derijkstebelgen.be/nieuws/bill-gates-legt-65-miljoen-op-tafel-voor-luxe-stoeterij-in-retie
  https://www.youtube.com/watch?v=S-i5khVrTLY&t=544s

  Zou het dan toch waar zijn dat Bill Gates de topman van de “Nieuwe Wereldorde” is ?
  Is de niet-verkozen Vivaldi-regering een samenraapsel van Bilderbergers en meelopers ?
  Zijn onze politiekers poenscheppers die slaafs meewerken aan de genocide van hun grote baas Bill Gates ?

  Aan u om dit uit te zoeken.

  Nadenkertje :
  Als 10.000 schapen samen beslissen om 10 wolven om te brengen dan hebben de wolven geen schijn van kans. De wolven beseffen zich dat ook.
  Waarom denk je dat we de lockdown over ons heen krijgen ? De schapen mogen niet samenkomen om af te spreken !

  • Heel hartelijke dank voor uw bijdrage. Soms vragen we ons af waarom we het eigenlijk doen. U gaf een antwoord.

   • Beste Redactie,

    Bedankt voor jullie dank-bericht.
    Laat ons samen proberen van de “schapen” het licht van de waarheid te laten zien !

    Daar doen we het beiden immers voor.

    Vriendelijke groeten,

    Louis

 3. Reeds vroeger gemeld dat boze geest Bill Gates overal een voetje tussen de deur heeft. Een bijna onbegrensde fiscale machtspositie en daarbij nog de hulp van andere fiscale monumenten als daar zijn Soros en anderen maakt het mogelijk dat alle zo geroemde(?) virologen en andere wetenschappers in de pas lopen. Wie zij daar ook dat de realiteit nog erger is dan de fictie. Wie kan nog die mensen geloven die uit de hand eten van hun geldschieters. Er moet een andere Verlichting komen anders leggen wij allen er het bijltje bij neer.

 4. Mr Wouters,
  U gaat door tot op het bot, wat betreft de “stilte” (sic) in Vlaamse middens over de Covid 19 terreur en de Vivaldi dictatuur. Het vergt wel wat voorkennis en tussen de regels lezen, want “Feind hört mit..”, maar voor de meeste lezers van Golfbrekers zal het wel duidelijk genoeg zijn. Sinds ruim een jaar is er immers bij Golfbrekers een massa info gepubliceerd, met een uitgebreide bronvermelding. Wat is dan het probleem om deze info aan te wenden en er kritische vragen over te stellen ? Ik eis in alle geval geen auteursrechten op.
  Naast Golfbrekers zijn er nog tal van andere webstekken in binnen – en buitenland met nuttige info. Er zijn nu wel hier en daar uiteindelijk enkele kritische stemmen opgedoken, waar U ook al naar verwezen heeft, maar deze zijn onvoldoende in aantal en uiteindelijk veel te braaf om door te wegen in het verzet tegen de Covid 19 & Vivaldi terreur. Het meest opvallende maar ook het meest onrustwekkende is echter de “omerta” bij Vlaamse organisaties en één Vlaamse partij. Zelfs een aangepast taalgebruik aanwenden stelt al problemen. Men zou het bv. systematisch moeten hebben over de Belgische bezetting, plundering en sabotage van Vlaanderen, met daarbij dan de francofiele & communistische loge maffiosi in de hoofdrol.
  Waar is inderdaad de “oertijd” van de VU, alvorens ook daar de infiltratie en sabotage van binnenuit begon. En met deze beschouwing kom ik tot de kern van het probleem en dito gevaar. Ik doe het met pijn in het hart, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
  Alle (extreem)rechtse en nationalistische partijen in de EUSSR, hebben immers, zoals Faust indertijd, hun ziel verkocht aan de duivel in het Midden Oosten en achter deze “duivel” lopen de sporen naar het “monster” in The City. Het resultaat is dat deze partijen niet alleen moeten zwijgen over de samenzweringen tegen onze westerse beschaving, maar op de koop toe, ook nog de door de duivel afgekondigde leugens moeten herhalen. Deze partijen zijn dan ook nog geïnfiltreerd door logemollen en hasbaradrollen. En de vijanden van de voormelde partijen, weten dan ook, en kunnen dan ongehinderd deze partijen aanvallen en saboteren, ze moeten toch zwijgen.
  Dat is het werkelijke drama !!! De voormelde partijen dienen immers vooral om de “stemmen van het verzet” tegen de NWO te neutraliseren. Het gaat dan ook om een immens bedrog. Het vb in Nederland is Katsa Geert !!!
  In feite zijn deze partijen een gecontroleerde oppositie met dan het vb bij uitstek in België , de partij van de Grote Leider, die zoals reeds vermeld bij Golfbrekers, bezig is met “sauver le Belgische brol…”. (vrij naar de Charel ).
  Bovendien dient men rekening te houden met feit dat in al die schurkenstaten in de EUSSR, er zijn die er niet voor terugdeinzen leden van de voormelde partijen, te bedreigen, te chanteren, om te kopen.. !!!
  Idem wat de Belgische kerk betreft, waar U ook naar verwees. Een kerk die de facto onder controle is van de logemaffia’s, zeker nu in Rome de duivel (nog ene) op de Paus troon zit.
  Wat de Belgische kerk betreft is er nog een andere middel om te dialogeren. In het kader van de zaak Dutroux dook er een video op. Een intussen overleden Franstalig politicus sprak hierover een “kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder” aan , die dan de gevleugelde woorden uitsprak : “ Sta ik er ook op ??”. Met zoiets kan men dan beter de boeken toedoen.
  Het ganse systeem is dan ook gebaseerd op chantage met corruptie – en zedendossiers. Dit dient men steeds voor ogen te houden, als men op zoek is naar een verklaring voor gebeurtenissen die op het eerste zicht niet te verklaren zijn.
  Uw verwijzing naar de verkiezingen is ook interessant. Na de vervalste verkiezingen in de USA, kunnen we hier ook vergeten, dat er nog verkiezingen zullen komen die regulier zullen verlopen. Naast de manipulatie van de stemcomputers zijn nu vooral het stemmen per brief en met volmachten, de ideale middelen om deze verkiezingen te vervalsen.
  En over al het voormelde heerst er dan een “oorverdovende stilte” in Vlaanderen. De vijanden zijn echter niet almachtig en te pakken. Dit vereist wel dat men de handen vrij heeft, en dan moet men eerst orde op zaken stellen, om een einde te maken aan de interne sabotage. Het zijn dus de rotte appels die er uit moeten, in plaats van de moedige boodschappers met gevaarlijke waarheden. Vervolgens dient dan het regime aan gepakt te worden, er is immers genoeg str… in de beerputten. Spreek dan ook een klare duidelijke taal, en schrik is een slechte raadgever.
  Een edele reiziger op zoek naar de waarheid, zit weliswaar op een gevaarlijk pad, maar heeft uiteindelijk niet veel te vrezen, en kan alleen het hoogste goed dat er in een mensenleven is, verliezen, en daar schrikt een edele reiziger niet voor terug.

 5. Wat zogenaamde oppositiepartijen als valse en gecontroleerde oppositie betreft, zie de connecties van Filip Dewinter en Sam Van Rooy (zoon van een vrijmetselaar) met de B’nai B’rith, een soort van vrijmetselarij specifiek gericht op Joden en verbonden met de familie Rothschild. De Rothschilds zijn de leidende familie in de “Nieuwe Wereldorde” en een negentiende-eeuwse telg van die familie, Nathan Rothschild, heeft destijds de Belgische staatsstructuur gecreëerd met zijn geld (“Dictaat van Calais”). Het is dan ook geen toeval dat Leopold I vriend aan huis was bij de Rothschilds en zelf vrijmetselaar was.

  In de negentiende eeuw bekritiseerde men de familie Rothschild reeds in Frankrijk en dreef men de spot met James Rothschild door hem “Rothschild I” te noemen omdat hij zich gedroeg als een soort van Joodse koning. Het was ook die familie die de Joodse staatsstructuur in het Heilig Land gecreëerd heeft.

  Men moet niet steunen op de partijpolitiek; die is in de greep van de occulte krachten. De VB-partijleider Tom Van Grieken doet niets tegen de banden met machtige schimmige organisaties zoals de B’nai B’rith binnen zijn rangen.

  Het Vlaams volk heeft een soort van verzetsleider nodig buiten de systemische politiek om, zonder banden met de loges en de financiële oligarchen. Een soort van stamhoofd, een aanvoerder die zijn volk verdedigt tegen de krankzinnige politiekers en andere dienaren van het vijandig bewindsapparaat.

Reacties zijn gesloten.