Cyclus

Datei:1819 Denker-Club-Restauration.jpg – Wikipedia

EEN ONDERKOELDE ZOMER?

We bevinden ons sinds 13 maart in de Covid-19 tijd.  In mijn eerste artikel daarover zegde ik al dat de markt van Wuhan niet in het spel was.  Nu, bijna drie maanden later, geven specialisten toe dat men nog steeds geen uitspraak kan/durft doen over de oorsprong. Wel is het onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst met het predicaat van geheimhouding bedacht.

In elk geval sponsorde o.a. president Obama het lab in Wuhan, alsook Bill Gates (e.a.?)  President Trump voert er koude oorlog over met China, maar alles wordt toch in de doofpot gestopt.  Het is voor ons, vrijheidslievenden, een opdracht om te ijveren dat de immense lijst aan maatregelen steeds maar teruggeschroefd worden.  Lesgeven, een restaurant uitbaten, uitgebreidere samenkomsten houden…. Het wordt anders bijna onmogelijk te organiseren.

Intussen is het “racisme-virus” ook weer uitgebroken.  Ik geloof heel oprecht dat de meeste (Amerikaanse) zwarten een positieve bijdrage aan de samenleving (willen) geven.  Maar het voorval in Minneapolis heeft tot aanleiding gediend voor extreem-links om de strijd tegen het mannelijke blanke mensbeeld te hervatten.  In eerste linie het doen verdwijnen van Trump.

Bij ons zijn de extreem-linksen, met goodwill vanwege de overheid, ook gaan manifesteren.  De enorme rechtsongelijkheid valt op tussen het ongemoeid laten van hun oproer en de vreedzame protesten van groepjes tegen de Covid-terreur.  Ik haal de repressie tegen Voorpost aan in Mechelen (betoging Grote Markt) en de repressie tegen de groep van Martijn Koops  in Den Haag (interview Koops met Ab Gietelink op Weltschmerz).  In beide gevallen aanhoudingen en hoge boetes.  In Europa wordt het volkse verzet overal aangepakt, door de politie in te zetten tegen ons.  Zoals in Stuttgart, Leipzig en elders, de politie samen met het Antifa-uitschot, tegen weerloze burger-activisten.

In mijn verscheidene “cyclussen”” heb ik aandacht gevraagd voor de christen-onderdrukking.

Dit valt blijkbaar in onze fora op een koude steen.  Pieter Bauwens van Doorbraak verdedigt heel moedig het religie-aspect.  Ongepaste en grove opmerkingen tegen hem zijn niet afwezig.  Ik heb steeds grondig in de Vlaamse strijd gestaan met deelgenoten met diverse opinies.  Dit is de basis van onze Vlaamse strijd; deze kan niet gewonnen worden door de impact van ons, christenen, te verloochenen.

Bij deze Covid crisis heeft de officiële Kerk weer van haar zwakte getuigd.  Daarvoor stel ik een strijder sedert decennia voor,nl. Peter Helmes*, die evengoed de strijd voert voor een identitair Europa met christelijke wortels.  Het voornaamste beeld is er één van buitengewone onverschilligheid t.o.v. de ongemeen rijke christelijke eigenheid, die Europa/Vlaanderen maakte tot wat ze geworden zijn.  Bij de duizenden commentaren op allerhande blogs komt het kenmerk van de huidige debater tot uiting: een geïmpregneerde onverschilligheid en een ver doorgeslagen relativisme t.o.v. het christendom.  Naarmate ons christendom verdwijnt neemt de islam en het anti-racisme de plaats in.

Men vergelijkt de huidige generatie die er-toe-doet met het heidendom.  Maar het bewuste heidendom van noordelijke oorsprong , met al haar symbolen, valt niet te vergelijken met het bodemloze nihilisme van de opgroeiende generaties.  Dit komt door het gebrek aan kennis van de meest elementaire aanknopingspunten van ons christelijk-avondlandse wereld.  In het onderwijs wordt met omgekeerde “zeloten-ijver” alles uitgebannen wat ons verbindt met meer dan duizend jaren christelijk Europa.  Types zoals Herman Van Goethem, Bart Somers en hun aanhang willen in de eerste plaats dat alles toegespitst wordt rond het idee van de holocaust. 

Kindercoaching - De website van praktijkvogelvlucht!

Nu dat ons volk nieuwe muilkorven opgelegd wordt (anti-racisme, Covid) wordt daardoor de geest van weerstand aangetast.  Langs vele zijden komen alarmerende berichten over een depressieve golf (zie Levensgevaarlijke masssahysterie gaat fout volgens het boekje; Michaëla Schippers en Ramon Bril – Weltschmerz).  Het standvastige geloof van de voorvaderen, de christelijke heilsleer, kan niet terzijde gelegd worden.  Enkele elementen zijn zeer wichtig: het idee van de eeuwige onveranderlijke heilsboodschap: “de mens leeft van geslacht tot geslacht in eeuwigheid” en “het antwoord op een centraal thema van het menselijk zijn: de inherente eenzaamheid van ieder mens”.  Ons geloof geeft via de centrale boodschap van het Nieuwe Testament een vooruitzicht op die dingen, die anders tot het absurde en onoplosbare behoren: zin geven aan menselijk leven en strijden in crisisperiodes zoals nu.

Verleden week was ik in mijn “symbolisch vaderland” Nederland.  Bij mijn kleinkinderen kon ik ervaren dat alles veel meer relax en vrijheidslievend dan hier is.  De terrassen, het watertoerisme, de kleinhandel : alles valt weer in de plooi.  Opdat hier bij ons in Vlaanderen de krampachtige toestanden ook vlug verdwijnen…..  Vlaamse Beweging, voer in uw strijd de geest van Uilenspiegel weer mee!!

Jos Wouters, Boom

 • Webstek van Peter Helmes: www.conservo.wordpress.com
 • Die Spaltung Europas ist nicht mehr aufzuhalten – Der Islam und die christlichen Wegducker.
  Peter Helmes. PI-News.net
 • Via Google : doodsbedreigingen voor Sander Slijver, alternatief voor betoging tegen “Black Lives Matter” in Leeuwarden/Ljouwert
 • Aanklacht Jeff Hoeyberghs tegen de Belgische staat (corona-regels)
 • De Zondag 7.6: “Theo Francken wil een historisch huwelijk tussen V.N’s en socio’’s.”

1 gedachte op “Cyclus

 1. Een vooruitziende staat had bij de aanvang van het corona virus die reeds bekend was van in het begin van het jaar de nodige stappen moeten ondernemen en er voor gezorgd dat er mondmaskers ter beschikking waren (niet ze vernietigen) en iedereen verplicht had deze te dragen en de sociale afstand te houden. Naar mijn idee zouden er zeker niet meer slachtoffers gevallen zijn en had het normale leven met de bovenhaalde beperkingen niet het hele land plat gelegd hebben en zou er veel minder onder geleden hebben en onze vrijheden zouden intact gebleven zijn.
  Een verpletterende aansprakelijkheid van de politieke heersende klasse.
  Men zou voor minder dit apenland naar de maan sturen.

Reacties zijn gesloten.