Antifa-diploma uitgereikt door de Koerden in Syrië

2 senators want antifa activists to be labeled 'domestic ...

Antifa-activisten uit westerse landen lieten zich in Syrië – door de Koerden, resp. VSA, militair opleiden. Zij konden daar de theorie in de praktijk omzetten – quasi stage lopen – en keerden vervolgens naar hun resp. thuislanden terug. Een voormalige CIA-officier stelde zich terecht de vraag waartoe dit zal leiden. De vraag kreeg intussen een antwoord… de zgn. spontane betogingen tégen politiegeweld mét gestuurd geweld, vernielingen, brandstichtingen, rooftochten… u heeft de beelden in de VSA, in de EU-landen, in ons eigen shithole Brussel… op uw scherm gezien

Het is eigenlijk geen geheim dat niet uitsluitend IS-terroristen, maar ook Antifa-relschoppers uit Europa en de VSA sinds 2013 naar Syrië trokken om daar een militaire opleiding te volgen. Dit gebeurde onder de dekmantel “IS-bestrijding aan de zijde van de Amerikaanse bondgenoten, de Koerden-militie YPG“. Zij streden onder de noemer “Internationaal Vrijheidsbataillon”. Op een facebookbladzijde van het Antifa-bataillon in Syrië krijgt men enige achtergrondinformatie. Op een foto zijn internationale strijders van de Antifa-genootschap te zien. Ze zien eruit als IS-strijders, behoren echter tot de internationale Antifa-oproerkraaiers. Op de foto een gebouw met de tekst: “Met het bloed der martelaren kleurt onze vlag rood”. In oorlogen wordt de dood dikwijls poëtisch voorgesteld: voor zover het Antifa-bataillon hun steentje bijgedragen hebben tot de decimering van IS in Oost-Syrië stelt zich geen probleem. Wanneer deze zich echter dreigt te keren tégen de westerse samenleving moet er ingegrepen worden.

Antifa-Mitglieder aus Deutschland erhalten militärische Ausbildung in Syrien

Laten we niet vergeten dat voor Antifa niet alleen IS en het rechtse, conservatieve gedachtengoed tot een geliefd doelwit behoren, maar ook alles wat voor hen het kapitalisme en de “staat” vertegenwoordigt. En dan kom je nu tot de conclusie dat de VSA een slang aan haar boezem gekoesterd heeft, die zich nu tegen haar keert. De voorzet van Trump en het initiatief in de EU-praatbarak om Antifa tot terroristische organisatie te benoemen komt rijkelijk laat. Hoe moet het westen met linkse terroristen omgaan die in het buitenland – m.n. in de Syrische zandbak – opgeleid werden zodat ze nu met de nodige “vakkennis” bij ons verderf kunnen zaaien?

De zgn. “antifascistische strijd” van linkse extremisten richt zich niet uitsluitend tegen al dan niet vermeende rechtse extremisten, maar ook tegen het “kapitalisme”, volgens de Antifa-logica alle bron van kwaad, van het “fascisme”. En daarbij zijn volgens dezelfde logica alle middelen toegelaten. Immers is – nog steeds volgens Antifa-retoriek – de strijd tegen fascisme is pas gewonnen als het kapitalistische systeem verslagen en een klasseloze maatschappij gevormd werd. (…)

De voormalie CIA-officier Brad Johnson wees bij Fox News erop dat de Antifa-terugkeerders uit Koerdisch-Syrië een gevaar voor de westerse maatschappij zijn: “Wat wil Antifa doen met hun gevechtsveteranen? Waarom hebben ze die nodig bij de organisatie van hun zgn. antifascistische beweging?”

Hoeveel van hen zijn naar hun thuislanden teruggekeerd? Het Antifa-bataillon heeft een opleiding gekregen over het gebruik van machinegeweren, raketwerpers, bommen en andere wapens. Er zit een zekere structuur in. Dit probleem moet in EUropeees en VSA-verband bekeken worden. Echter… in de meeste westerse landen wordt vooral geageerd tegen vermoedelijke IS-cellen en vooral tegen zgz. rechtsextremistische groeperingen. Zijn de Antifa-vechtmachines, die een even duidelijke vijandige instelling t.o.v. onze westerse waarden en overheidsinstellingen hebben als de teruggekeerde IS- strijders, soms minder gevaarlijk dan de Kalifaataanbidders? En – vooral – is een Antifa-lid – al dan niet na een carrière aan het Syrische front – ongevaarlijker dan een vermoedelijke rechtsextremistiche groep?

RAF-Logo.svg

Men herinnere zich aan het gewelddadig pad dat de RAF (Rote Armee Fraktion) aflegde in Duitsland.