Somers wil geen Antifatoestanden in Mechelen

Luc Vermeulen deelt ons en de rest van Vlaanderen mee hoe zijn dag eruit ziet:

Mijn programma voor vandaag donderdag 4 juni. Met dank aan de beste burgemeester van heel de wereld de onvervangbare Bart Somers van Mechelen.

Zoals men ondertussen al weet werden voorbije zaterdag 4 voorpostmilitanten tijdens een actie op de Grote Markt te Mechelen opgepakt. Hun actie was dan ook ongezien brutaal en hun agressiviteit kende geen grenzen en was uiterst gewelddadig. Want stel je voor zij hebben het aangedurfd zeker een kwartier een spandoek open te trekken met de slogan ‘stop islamisering’.

Onder het goedkeurend oog en in opdracht van de wereldburgemeester maakten een half peloton politieagenten een einde aan deze revolutionaire actie.Van coronamaatregelen hadden deze agenten nog nooit gehoord van een masker of handschoenen geen spoor en ze bleven ook niet op anderhalve meter afstand.

De 4 revolutionairen werden afgevoerd naar het politiebureel waar de ordehandhavers niets aan het toeval overlieten. Zakken leeegmaken tot en met je zakdoek, broeksriem uit en dan 7 volle uren in eenzame opsluiting. Tijdens die 7 uur opsluiting werden de 4 een voor een naar een gesofistikeerd toestel gebracht waar van elk vingerafdrukken werden genomen. Eerst vier vingers van elke hand dan van elke vinger nog eens apart dan van de handpalm en nog eentje van de zijkant van de handpalm.

Neen, nog niet gedaan we staan nu in het grote fotoboek van de politie. De nodige foto’s werden genomen van het gezicht links, rechts, recht voor en ten slotte van wat mij betreft de hele 1meter en 76 cm. Natuurlijk heeft men overschot van gelijk om die 4 revolutionairen zo te behandelen want geef toe beste lezer een kwartier een spandoek opentrekken met zulke slogan kan echt niet. Dat is veel erger dan een geradicaliseerde moslim die na zijn veroordeling rustig een kind kan kidnappen dan een Abou ha ha die oproept tot geweld.

Om 12u30 den bak in om 18u30 werden we ‘gelost’. We kregen wel twee documenten mee. We moesten 2 afspraken maken voor twee ondervragingen: één zal gaan over onze ongeziene revolutionaire actie, een tweede zal gaan over het overtreden van de coronawetgeving.

Dus zo dadelijk naar onze advocaat om ons voor te bereiden op de beide ondervragingen en deze namiddag met advocaat naar Mechelen om de ondervragingen te ondergaan.In het slechtste geval krijgen de vier militanten een coronaboete van elk €250 en worden de 4 voor de correctionele rechtbank gedaagd.

In alle ernst beste lezer tijdens de hele actie van een kwartier deed zich geen enkel incident voor! Naar men zegt is in België (woord dat ik moeilijk geschreven kan krijgen) iedereen gelijk voor de wet.

Voorpost laat zich niet muilkorven: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet:

Voorpost - Објаве | Фејсбук

Na het gedogen van de verboden linkse manifestaties in Gent door Campagne Rosa en in Brussel door Black Lives Matter wil Voorpost nogmaals de proef op de som nemen en dient een aanvraag in om op exact dezelfde manier onze boodschap te brengen. Wij geven niet op en eisen ook ons recht van vrije meningsuiting op.

Meer bij facebook.

2 gedachten over “Somers wil geen Antifatoestanden in Mechelen

 1. Als wij niet snel “drastisch” gaan ingrijpen “tegen” die gewelddadige barbaarse islamisering dan loopt onze westerse seculiere beschaving op haar laatste beentjes richting kerkhof.
  Wij eisen een totaal verbod van islam en islamieten op ons westers seculier grondgebied want wij walgen van die perverse zwijnerij, wij zijn tegen elke vorm van geweld, wij eisen respect voor onze politie die instaat voor onze veiligheid.
  Het ambtenaren aantal moet gehalveerd worden en het politie aantal moet verdubbeld worden kwestie van te kunnen leven zonder angst.

 2. Ik hoop dat de advocaat van Voorpost er ene is met haar op de tanden.
  Dus : Al beginnen met een tegenklacht tegen de politie en burgemeester in hoofde van onwettige aanhouding en machtsmisbruik. Er was immers geen enkele noodzaak omwille van de openbare orde en veiligheid, over te gaan tot de aanhouding en opsluiting van de 4 militanten. Deze aanhouding en opsluiting vindt dan ook zijn grond, in louter politieke motieven. In feite gaat het hier om een communistische loge terreur.
  Tevens een klacht voor inbreuk op de discriminatiewetgeving , gezien het rode en allochtone schuim van de straat met rust wordt gelaten.
  Van dit alles een kopij naar het Comité P.
  Wat de coronawetgeving(sic), betreft, dient de wettelijkheid ervan aangevochten te worden. Deze wetgeving is immers een gevolg van een internationale criminele samenzwering, waaraan de regering heeft meegewerkt. Dit zijn daden van (hoog)verraad. De onwettelijkheid vindt dus zijn oorsprong niet in één of andere verkeerd geformuleerde rechtsgrond & pleegvorm, maar wel in de criminele daad van (hoog)verraad.
  Een dergelijke “wetgeving” kan dan ook geen juridische gevolgen hebben ten over staan van de burgers.
  In alle geval, zijn al diegenen die aan deze wetgeving (sic) en de toepassing ervan, meewerken, actief dan wel passief, schuldig aan inbreuken op artikel 135 bis van het S.W.
  Ik raad Mr Vermeulen of zijn advocaat aan , mijn reacties te lezen bij Golfbrekers, sinds ik opnieuw actief ben.
  Men dient zich echter geen illusies te maken, maar het is beter al strijdend ten onder te gaan, dan zich te gaan aanbieden bij de vijanden, als een “weerloos lam”. De aanval is immers de beste verdediging. En volgens Machiavelli is het veiliger gevreesd dan geliefd te zijn.
  Indien nodig, mag de redactie mijn mailadres doorgeven aan de advocaat van Voorpost, ten vertrouwelijk titel, en mag deze dan met mij contact nemen, enkel via mail of brief. Dus geen telefoon!! Ik beschik immers over enige argumenten om te “dialogeren”.

Reacties zijn gesloten.