Breedsmoelkikkers moeten niet alleen kwaken maar ook springen!

In 't verzet slapende leeuw‘De gastvrijheid van de Bange Blanke Man heeft zijn grenzen’

‘Zeggen dat de massale volksverhuizing niet te controleren is, is populistische tweespraak’, vindt Jean-Marie Dedecker. ‘De grenzen helemaal openzetten, betekent chaos en ontwrichting.’

Al een halve eeuw lang zetten de West-Europese landen hun nationale soevereiniteit in de uitverkoop. Hun autonomie op economisch, sociaal, juridisch en financieel vlak werd stelselmatig overgedragen aan supranationale structuren zoals de Europese unie en de Europese Centrale Bank of onderworpen aan de rechtspraak van Straatsburg. Nieuwe wereldbranden als WO II voorkomen, was de kritiekloze ondertoon om het verzwakken en de ontmanteling van de natiestaten te verrechtvaardigen.

Volgens de Nederlandse filosoof Thierry Baudet- in zijn boek “De aanval op de natiestaat”was er naast het supra-nationalisme nog een tweede weg waarlangs de natiestaat werd uitgehold: het multiculturalisme door de massa-immigratie, de toestroom van goedkope arbeidskrachten in de jaren zestig en zeventig en de volgmigratie van familieleden in de decennia daarna. “Het multiculturalisme waarmee deze massamigratie is begroet, maakte dat aan de immigranten geen duidelijke loyaliteit en aanpassing aan de dominantie cultuur mocht worden gevraagd. Vandaag de dag neigt men zelfs naar rechtpluralisme waarin ieder cultuur of etnische achtergrond kan blijven leven volgens de eigen normen. ”  Lees verder…

4 gedachten over “Breedsmoelkikkers moeten niet alleen kwaken maar ook springen!

 1. Een goede analyse, maar eens te meer ontbreekt de verborgen agenda en identiteit van de “verraders” en hun “zetbazen”.
  Wat het voorkomen van nieuwe wereldbranden betreft, deze oorlogen werden georganiseerd door dezelfden die nu achter deze vreemdelingeninvasies zitten.
  Zowel deze oorlogen als de invasies, zijn een typevoorbeeld van het principe van de :”problem-reaction-solution” van de NWO.
  De drijvende krachten achter deze NWO organiseren immers zelf het probleem om uiteindelijk tot het gewenste doel te komen.
  Als men de tekst van JM DD naast deze van Mathias Storme legt, gaan we stilaan de goede richting uit wat de juiste en volledige diagnose van de “immigratie”kanker
  betreft. Er rest nog enkel het Coudenhove Kalergi plan toe voegen om klaar te zien in de “samenzwering” tegen onze westerse beschaving.
  JM DD is wel naïef als hij hoopt op een initiatief van de N-BA. Deze laatste maakt immers deel uit van de “verraders clan”.
  Als er bij de volgende verkiezingen geen “verpletterend” signaal wordt gegeven in het stemhokje, dan zullen we eindigen zoals voorspeld werd in het boek :
  “Le camp de Saints” van Jean Raspail. (en de kiesfraude dan nog buiten beschouwing gelaten).
  Ik verwijs ook naar de analyse van Guillaume Faye (in een andere reactie).
  Van alle problemen waarmee Vlaanderen wordt geconfronteerd, en er zijn heel wat, zijn deze invasies het gevaarlijkst. Deze “invasies” zullen immers beslissen over het overleven of de ondergang.

 2. Jef Elbers heeft het boek Camp de Saints naar het Nederlands vertaald. Het was te koop op de Ijzerwake en leek vlot over de toonbank te gaan.

  • Het was ook te koop op de 11 juliherdenking van de Gulden Sinjoren: H. Conscienceplein Antwerpen.

 3. Vermits we met racisme om de oren worden geslagen heb ik daar diep over nagedacht.
  Ik ben vrij van racisme en vind hen racisten die de verwaandheid prediken beter voor vreemden te kunnen zorgen als die vreemden voor zichzelf.
  Wie haat die vreemden meer, is de vraag?
  – Zij die hen een leven binnen de eigen cultuur aanraden en daarop aandringen?
  of
  – zij die hen naar hier lokken?
  Hier worden die mensen aanzien als 2de klas waar, tenzij de regering de eigen bevolking tot 2de klas waar verklaart en het strafrechtelijk dwingt om deze mening te aanvaarden.
  Hier vinden ze geen werk, zijn ze op giften en aalmoezen aangewezen waardoor hen hun waardigheid wordt afgenomen. Een dergelijke toestand wil ik in geen geval op mijn geweten en raad dergelijke racisten dan ook een gewetensonderzoek aan.

Reacties zijn gesloten.