Assad kreeg Scandinavische steun

ENGLISH UPDATE: Scandinavians fighting against IS

Op 18 april verscheen op de webstek “Skandinavisk frihet” een vraaggesprek met de titel
“Exclusef vraaggesprek: Scandinaviërs vechten tegen ISIS” Volgens de woordvoerder van de vrijwilligers opereerde zijn eenheid “in Syrië gedurende de winter, lente en zomer van 2017”.

“Skandinavisk frihet” maakt deel uit van de rechtse organisatie “Skandinaviska Förbundet” (Scandinavisch verbond of liga) in Zweden, opgericht in februari 2018, een koepel voor verschillende organisaties die op de een of andere manier de Scandinavische cultuur, de westerse beschaving en het christelijk geloof verdedigen of aanmoedigen.  Met sociale initiatieven, culturele activiteiten en politieke betrokkenheid.

De woordvoerder van het vraaggesprek, naar eigen zeggen van Noorse nationaliteit, stelde dat zijn eenheid met de naam “Scandinavian” onder het bevel stond van het Russische leger en opereerde binnen de structuur van de pro-regeringstroepen in Syrië. Hij beschreef zijn eenheid als gemotoriseerde infanterie, die toegang had tot tanks en zware wapens. Hun hoofdzakelijke opdracht bestond uit het verzamelen van informatie, in kaart brengen van de posities en aantallen van de vijand (ISIS). De meeste leden kwamen uit Scan-dinavische landen: Noorwegen, Zweden en IJsland. Tijdens hun inzet kregen zij ook steun van Russische artillerie.
Op 11 mei publiceerde het Noorse mediabureau AldriMer.no een artikel “Noren vochten in Syrië aan de Russische zijde”, met verwijzing naar het vraaggesprek op de webstek van Skandinavisk frihet. Volgens to AldriMer.no zou de Noorse Politie Veiligheidsdienst (PST) hierop gereageerd hebben met de verklaring dat Noorse burgers, die zich met buitenlandse militaire acties inlaten, kunnen vervolgd worden.

Een typisch Zweedse ministerin daarentegen vindt dat ISIS-terroristen in Zweden moeten herïntegreerd worden (video onderaan).

Scandinavian Volunteers Participated In Battles Against ISIS On Side Of Syrian GovernmentAldriMer.no analyseerde de foto’s van Noorse en Scandinavische soldaten gepubliceerd op Skandinavisk frihet, waaruit zou blijken dat sommige van deze in april en mei 2017 genomen werden, meteen een bevestiging van de verklaring der woordvoerder. Op een aantal andere foto’s kon geen datum geplakt worden.

ENGLISH UPDATE: Scandinavians fighting against IS