Anderlecht, waar oppositie voeren een daad van racisme is

We ontvingen deze boodschap van een gefrustreerd gemeenteraadslid van het Vlaams Belang in Anderlecht.  Niet dat er verbazingwekkende nieuwe feiten medegedeeld worden, maar blogs als Golfbrekers zijn voor Vlaams Belang-mandatarissen dikwijls het enige forum dat nog ter beschikking staat om zaken aan de kaak te stellen.

“Subject: Gemeenteraad Anderlecht 28 mei 2015 erkenning moskee

Date: Sat, 30 May 2015 18:18:01 +0200
Ik vind het schrijnend dat je alles zomaar over je heen moet laten gaan zonder enig wederwoord; daarom stuur ik jullie mijn tussenkomst en de reacties van de laatste gemeenteraad door.

Vriendschappelijke groeten

Bogemans Louis
gemeenteraadslid Anderlecht; Brussel 1070″

“Gemeenteraad Anderlecht van 28 mei 2015

Agenda punt 17 Erediensten
GR. Moskee El Fath. Erkenningsaanvraag. Gunstig advies.

Hierop meen ik als VB Gemeenteraadslid te moeten reageren; dit is de 2de erkenning van een moskee in 2 maanden tijd.

1) Er is geen, of zeker onvoldoende geld,  om de bestaande reeds erkende gebedsplaatsen te onderhouden, waardoor we er moeten sluiten en ons eigen cultureel patrimonium verloren gaat. Eredienstplaatsen erbij nemen getuigt van wanbeheer.

2) Als we zien dat de president van Turkije, hier in België komt oproepen tot onburgerlijk gedrag tegenover de staat waarvan ge zelf staatsburger bent: mogen we ons de vraag stellen of multiculturaliteit en respect voor elkaar slechts in één richting moet  werken.

Daarom zit ik met de volgende vragen:

1)  Is het de bedoeling om met de tijd alle gebedsplaatsen te erkennen en de burgers voor de onbetaalde rekeningen op te laten draaien? Zo niet alle zullen erkend worden, hoeveel willen jullie er erkennen?

3)  Is er voldoende controle op de werking? In hoever wordt de “radicale” islamisering gesteund?  (IS, Al Qaeda, enz.)

Hierop wordt door twee andere gemeenteraadsleden gerepliceerd:
– Walter Vandenbossche (‘Onafhankelijke’ tjeef): Vindt deze goedkeuring een goede zaak maar zou graag willen dat de Heer Bogemans van Vlaams Belang zou uitspreken wat hij denkt opdat we hem dan zouden kunnen vervolgen op zijn racistisch gedachtegoed.
– Nadine Van Lysebetten (N-VA) meent zich hierbij aan te moeten sluiten en deelt W.VDB’s mening.

Ik reageer: Ik doe niet mee aan welke vorm van vooroordelen of aan enige discriminatie. Ik heb ook de gewoonte van verschillende platformen niet door mekaar te halen maar aan alles zijn rechtvaardige plaats te laten. Wel ben ik als gemeenteraadslid verkozen om die vragen waar mijn kiezers mee zitten hier te komen stellen en na de bekomen antwoorden een oordeel te vellen. Daarom luister ik nu met aandacht naar deze antwoorden.

De bevoegde schepen antwoordt: het is op vraag van het Brussels Gewest dat na aanvraag bij de politiediensten dat de goedkeuring van de gemeenteraad gevraagd wordt.
De voorzitter (burgemeester) voegt hier aan toe dat de coördinatie voor de goedkeuring van moskeeën door het Brussels Gewest gebeurt, alsook de administratie en de financiën en dat dit dus geen impact op onze begroting heeft.

Hierop volgt de stemming. Iedereen stemt voor goedkeuring. Louis Bogemans,  Vlaams Belang,  stemt tegen.

Ik vind deze toestand en reacties zo schrijnend dat ik mij verplicht voel te reageren. Als het over racisme en discriminatie gaat zitten sommige vooroordelen zo vast ingebakken dat ge uw eigen patrimonium niet meer moogt verdedigen.

Louis Bogemans,  gemeenteraadslid Vlaams Belang.”

Nvdr: Wij zochten even op hoe de gemeenteraad van Anderlecht eruit ziet.  Volg bruggetje naar samenstelling. Het is geen wonder dat er een zoveelste moskee goedgekeurd wordt.  De Vlaamse regering moet niet onderdoen voor het Brusselse veredeld college.

FVE

10 gedachten over “Anderlecht, waar oppositie voeren een daad van racisme is

 1. Over punt 1: In mijn gemeente zijn al 5 vd 6 kerken dicht voor de zondagsmis, en niemand die erover klaagt of wie het zelfs maar opgevallen is, zeker de pastoors niet want die zijn er niet meer. De kerk is iets van het verleden, zoals de postkoets of de scharesliep: het heeft zijn nut gehad maar is nu overbodig. Niemand beseft dat beter dan de kerk zelf, die als antwoord een nieuwe godsdienst wil introduceren: de islam. Want beter een andere God als geen God.

  • Ik ben daar absoluut niet mee akkoord Dat er vijf kerken gesloten zijn in uw gemeente vind ik spijtig ze zouden moeten open zijn maar dat kan niet oa door vandalisme .We zien in onze samenleving een vervaging van normen en waarden en dat is er gekomen doordat de mensen niet meer geloven en de nieuwe godsdienst die je noemt is alles behalve een godsdienst Het is het grote gevaar voor onze samenleving

 2. En het Vlaams belang moet zeker niet rekenen op de steun van de NBA

 3. Het bewijs dat godsdiensten een grote grap zijn , enkel bedoeld om macht te veroveren . Ik ben geboren in het westen en naar de mode in die tijd , genoot ik een katholieke opvoeding ….dus ik ben “””Katholiek””” . Mohammed Doeiswa scheet zijn eerste pampers vol in het midden Oosten dus Moslim . Mijn Thaise echtgenote is een overtuigde Bhoedist , waarom ….omdat zij niet geboren werd in de seefhoek bv maar in Azie .

  • Omdat zij andere genen heeft. Als zij hier was geboren uit dezelfde ouders zou zij, éénmaal wat ouder, automatisch aangetrokken worden door het boedhisme. Net zoals kinderen van moslim(s), ook hier, automatisch moslims worden, zelfs zonder dwang.

 4. Daar is het niet veel beter!!!

  Overzicht: de Europese uitkerings-jihad

  Welfareoleole.jpgAls een volk steeds meer belasting moet betalen voor het onderhouden van minderheden die zij in steeds mindere mate begrijpen, versnelt dit de ontrafeling van de social fabric van een land. Het ondermijnen van de economie van een gastland, door de sociale voorzieningen uit te buiten, is een strategie waar de professionele voorhoede van de islam expliciet toe oproept. En dit leidt tot rare taferelen. De Britse, haast karikaturale, haatprediker Anjem Choudary bijvoorbeeld heeft een netto jaarinkomen van €45,573, dat geheel bestaat uit uitkeringen. De modale werkende Brit moet het doen met €37,449 per jaar. In Zweden worden nieuwe belastingen geheven om terugkerende jihadisten van huis, werk en wijf te voorzien, maar Zweedse militaire veteranen krijgen na thuiskomst helegaar niks. In Spanje wordt de overheid gefopt omdat uitkeringen van in Syrië gedode jihadisten worden “overgenomen” door vrienden en familie, die het vervolgens doorsluizen naar Marokko. In Denemarken cashen 30 in Syrië strijdende jihadisten ww-uitkeringen ter waarde van €51K. En, omdat alles altijd nog Monty Python-achtiger gaat in het VK, ontvangt daar zelfs de dochter van de radicale prediker Omar Bakri Mohammed via hem uitkeringsgeld, terwijl zij zelf als getatoeëerde paaldanseres in titty bars werkt. Kortom, Europa toont zich weer eens een parodie van zichzelf. Zie hier een verdere uitwerking van de uitkeringsjihad in Denemarken, Oostenrijk, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en Zweden. Spoiler: het mag wat kosten.

  Spartacus | 08-06-15 | 16:04 | Link | 135 reacties

 5. Hé mannen, neem goed nota van het feit dat de Heer Walter Vandenbossche, een vurig voorstander van alles wat ook maar naar multiculturaliteit en diversiteit zweemt, zich, geheel in lijn van de verwachtingen, opsluit in een “gated community”, goed afgesloten van de vele uitwassen van de multiculturaliteit en de diversiteit die hem zo nauw aan het hart ligt.

  Verder dient ook vet onderstreept dat, terwijl er geld is voor nog maar eens een haatmoskee, waarin de fascistische supremacistische ideologie van de islam ongetwijfeld uitgedragen zal worden, in afwachting van het moment dat ze met genoeg zullen zijn om met de onderwerping en zuivering van apen, varkens, en honden een aanvang te maken, cfr het midden-oosten vandaag; er geen geld is voor de herstelling van straten, voetpaden en pleinen: sinds zekere tijd worden losliggende stenen niet meer vervangen of teruggelegd, de gaten worden gewoon volgegoten met asfalt. Dat is trouwens het blijkbaar het geval over het hele brusselse grondgebied, en geen exclusieve Anderlechtse strategie. Als je ‘t mij vraagt is dat een veeg teken.

 6. Over Vandenbossche zie bruggetje met video :
  http://www.brusselnieuws.be/nl/video/tvbrussel/walter-vandenbossche-aan-de-kant-geschoven-hallucinant-verhaal-van-woordbreuk-en
  Ik citeer uit het bruggetje de titel :
  “Walter Vandenbossche aan de kant geschoven: ‘Hallucinant verhaal van woordbreuk en kiezersbedrog’ door © tvbrussel Anderlecht| 18:38 – 24/10/2012”
  Over een ander probleem van Vandenbossche betreffende het voetbalstadium van Anderlecht , zie bruggetje :
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20121011_00331278
  De Walter heeft dus de laatste jaren enkele problemen gehad!!!.
  Zo iemand gaat dan lessen geven!!
  Het gaat hier dan ook om een doodgewone verrader en collaborateur ..één der zovelen!!
  De houding van Louis Bogemans heeft dan ook niets met racisme te zien, maar is een moedige daad van verzet.
  Na WO II kreeg het verzet(of toch ten minste het schuim van de straat dat er voor moest doorgaan) decoraties en dikke pensioenen.
  Het wordt dan ook tijd dat de “lat gelijk gelegd wordt”, wat het huidige verzet en de collaboratie betreft, verwijzend naar WO II.
  Regelmatig lees ik in reacties de term “islamfascisme….”
  Het islam heeft niets te zien met fascisme, maar alles met communisme, marxisme en socialisme. Ibn Warraq heeft het in zijn boek “Pourquoi je ne suis pas musulman” over een mengeling van bolsjewisme en franse revolutie.
  Beiden stonden model voor een bloedige terreur. Het is dan ook geen toeval dat zowel de “broeders” als de “kameraden” de rode loper uitrollen voor deze islam.
  Door deze islam te verbinden met het fascisme leidt men dan ook de aandacht af van de ware aard ervan. =een gevaarlijke praktijk!!!

 7. Racist ! Racist ! dat woordje doet me kotsen . Indertijd toen ik een Marokkaan , of iets wat daar op trok , op den boek slingerde kreeg ik soms te horen dat ik een Racist was . Iedereen is verplicht te stoppen voor het rode licht , zelfs met een kameel !

Reacties zijn gesloten.