Zogezegd

“Een goed gedacht en een kurken ziel, en ge drijft boven,” pleegde ons moeder te zeggen!

Afbeeldingsresultaat voor crazy ottoman caliph erdogan cartoon

“Ga naar Syrië, Irak, Noord-Afrika, het Midden-Oosten of de Balkan, en vraag de mensen daar wat ze van Turkije en de Turken vinden. Je zult nooit woorden horen als kolonialisme, invasie, vervolging of bloedbad. In plaats daarvan hoort u dankbetuigingen die een symbool zijn geworden, zoals: ‘De trouwe Turk was hier…’ Ja, het is een eeuw geleden dat we die landen verlieten, maar het volk aldaar wacht nog steeds in hoop … U weet dat ik zeg: De wereld is groter dan de vijf [verwijzend naar de vijf permanente lidstaten van de VN-Veiligheidsraad]. En Turkije is groter dan Turkije. We kunnen niet gevangen zitten in 780.000 kilometer2 [de totale oppervlakte van Turkije].”

Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, 10 november 2016.

Lees ook: Turkije streeft naar leiderschap over een wereldwijde islamitische unie onder de sharia