Zij doorbrak de stilte…

Toen Ayaan Hirsi Ali voor haar eigen veiligheid – en de veiligheid van haar buren – naar de VSA moest verhuizen was er nog geen sprake van ‘onevenwichtige eenzaten’.  De dreiging was toen even reëel als nu, maar er werd minder aandacht aan besteed.  Politiek correcte stilte.  Men verkoos op de pianist te schieten.