“Ze zijn gefrusteerd, meneer.”

Prof“Ze zijn gefrustreerd meneer.”

Dat valt te vernemen bij de afgevaardigde van de moslimexecutieve. We hadden al dergelijk geluid gehoord tijdens de Zevende Dag verleden zondag.  Maar nu staat het nog eens in De Standaard. Nochtans doen de imams hun uiterste best om de “jongeren” weg te houden van het oorlogspad dat naar Syrië leidt.

De jongeren zijn gefrustreerd omwille van deontkenning van de “fundamentele rechten” van hun medeburgers . Als we goed begrijpen wat DS bedoelt, gaan die jongeren in Syrië vechten uit frustratie omdat hun zusters geen hoofddoek mogen dragen waar en wanneer zij dat willen. Of omdat er anti-islamfilmpjes worden verspreid en omdat er spotprentjes van Mohammed worden gemaakt. En zulke belachelijke prietpraat van een zekere Ugurlu, tracht DS ons hier als “sérieux” te verkopen. Verder is het lang niet bewezen dat de moskeeën de jongeren zouden aanmoedigen om naar ginder te trekken.

We mogen er dus rustig nog maar eens uit besluiten dat “de maatschappij” de schuldige is. Want: die frustratie “opent de deur voor manipulatoren die van deze situatie gebruik maken in het teken van radicalisering, extremisme en ten slotte deelname aan het Syrische conflict”, luidt het.
Gezien DS er geen verder commentaar op geeft, mogen we aannemen dat de oplossing voor de hand ligt als er meer aandacht wordt besteed aan de verlangens van de moslimjongeren. Bijvoorbeeld door de hoofddoek altijd en overal toe te laten, door het verbieden van kritiek – onder eender welke vorm –  op hun “godsdienst”.  Niet door de voorstellen van Filip De Winter uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het blokkeren van haatzenders. (http://www.filipdewinter.be/fdw-blokkering-van-extremistische-websites-en-zenders-is-wel-degelijk-mogelijk-en-noodzakelijk.)  Dat zou, volgens het artikel in DS, contraproductief werken.  Maar misschien moet die mijnheer Uruglu er dan toch eens over nadenken om hier én daar wat bladzijden uit de koran te scheuren, zoals Geert Wilders enige tijd geleden voorstelde.

Professor

6 gedachten over ““Ze zijn gefrusteerd, meneer.”

 1. Voor zover ik weet, tenzij ik mij vergis, is Belgie met geen enkel land in oorlog.
  Wie naar Syrië trekt heeft de bedoeling om te doden, niet om bloemetjes te plukken of kamelen eten te geven.
  Wat is dan het verschil tussen een Zweed die naar Rusland trekt en daar een paar mensen neerknalt en “onze vrijheidsstrijders” die naar Syrië afreizen om daar hetzelfde te doen. Staat er niet in ons strafrecht dat dit moord is ?

 2. Uit doorgaans slecht ingelichte bron heb ik vernomen dat men zich voor de wederopvang van de terugkerende Syriëstrijders zou laten leiden door de humane opvang die de Belgische staat een zeventig jaar geleden heeft toegepast op de terugkerende Oostfrontstrijders. Ze zouden liefdevol met open armen door speciaal daarvoor aangeworven personeel opgevangen worden in pensionaten waar ze kost en inwoon zouden krijgen. Na enkele jaren zouden ze dan als volwaardige burgers terug in de maatschappij worden geïntegreerd. Vooral de burgemeesters van Mechelen en Gent zouden deze aanpak genegen zijn…

  • Even liefdevol als volgens de instructies van Walter Ganshof – van der Meersch?

 3. De idioterie van een godsdienst is eenvoudig te bewijzen, daarvoor moet ge geen universitair zijn. Ik werd geboren in het westen , dus traditioneel katholiek met de daaraan verbonden opvoeding . Mohamed zijn wiegje stond in het midden Oosten, dus een Islammertje met de door Allah voorgeschreven opvoeding. Tjin Tjang Tjoeng zag het levenlicht in het verre Oosten , dus Bhoedist . Het enigste verschil tussen die godsdiensten , in het bijzonder de Islam zijn hun fanatisme en middeleeuwse opvattingen .Wij zijn de goei de rest zijn de slechten , zo dachten ook de katholieken waar die werden weggeschoven richting exit. Het Bhoedisme is de meest tolerante !…Geloof je OK , geloof je niet ! even goede vrienden , dat mocht ik meermaals ondervinden want ik leef in een Bhoedistisch land. De Islam… een geweldadige , niet tolerante , fanatieke religie waarvan de belijders steeds maar en herhaaldelijk gekwetst worden .Indien zij , zoals verwende klein jong hun zinneke niet krijgen worden ze stout en ambetant . Ze zijn gefrusteerd opgevoed en zitten vol gefrusteerde genen. Studeren lukt niet zo goed , werk vinden al evenmin , op straat hangen , kun je ook niet volhouden tot je pensioengerechtigde leeftijd. In die zielige gesteldheid van hun geest is het uitermate eenvouding hun op een verhoogje te plaatsen als strijder van Allah , het avontuur tegemoet , het gevoel geven van gewichtigheid met een wapen in de hand. Bovendien de belofte , ingeval van gesneuvelde tegenslag een niet te versmaden toetje . In het bordeel van Allah staat een legertje maagden klaar voor consumptie .Wat zou jij doen als je beseft dat ge niet veel te betekenen hebt ! Als ge beschikt over een kleine inhoud van hersenen volgepomt met verwerpelijk idealisme . Indien je nog in sprookjes gelooft en bovendien geen goesting hebt om iets positief bij te dragen tot de maatschappij , die je heeft opgenomen ver weg van armoede en woestijnzand. Andere verklaringen of excuses voor dat fenomeen zijn niemandalletjes , flauwe kulletjes , zever in pakskes of die nu uit de mond komt van een Tszeik , een correcte politiekeling of als artikel in een kwaliteitskrant zoals De Standaert en dergelijke partijbrochures.
  PS het klinkt misschien oneerbiedig het paradijs van Allah een bordeel te noemen maar hoe noem je een plaats waar ge aan de lopende band een hoop vrouwen kunt en moogt neuken ?

 4. Natuurlijk lopen die jonge kl***zakjes hier gefrustreerd rond: zij hebben geen werk (en dus ook geen centen, behalve hetgeen zij oprapen met dealen èn stelen).
  Zij hebben ook geen kans om aan een lief te geraken (behalve een handjevol autochtone mokkels die zichzelf zo verlagen dat zij willen dienen als “allochtonenmatras”) want zèlfs hùn kopvoddraagssters willen hen NIET !
  Dan gaan de ouders maar op zoek in hun oorspronkelijk thuisland, Maar…voor een jong wijveken moet er dààr met klinkende munt betaald worden.
  Volgens de is***ideologie màg een man vier vrouwen hebben, èn dàn denkt “vader Ali”: “Wààrom zou ik mijn schoon geld besteden aan een jong ding voor die leeghanger-van-een-zoon, terwijl ik dié kan afkopen voor mezelf ?”
  Et voilà… die ouwe heeft gelijk, èn de zoon raakt, (en blijft) gefrustreerd.
  ———————————————————————————————– Dàt is ook de reden waarom die rebellenleiders in Syrië aan die Jihad-strijders aanraden om zoveel-als-mogelijk vrouwen van tegenstanders te verkrachten.
  (het is als “aanbetaling op aarde” tegen de te-verwachten 72 maagden indien zij sneuvelen) —> Hoé pervers kan toch iemand zijn ?

 5. Op de radio hoorde ik om 11.00.u. de nieuwslezer van dienst zeggen ” de topvrouw van het katholieke onderwijs Mieke Vanhecke is niet te vinden voor het verklikken van mogelijke radicale moslims…”. Mijnheer Vanhecke ( zo noemde Ray ze ) hecht meer belang aan de opvoeding in een verdraagzame samenleving waar jongeren kunnen studeren en hun diploma halen. Dit is de kerntaak van het onderwijs. Dat mijnheer Vanhecke hier haar veranwoordelijkheid ontloopt staat als een paal boven water. Rond de pot draaien met nietszeggende argumenten zal het probleem met radicale moslims niet oplossen. Zo kennen we ze de CD&V clan, doen of er niets aan de hand is en het bestaat niet.

Reacties zijn gesloten.