Wij zijn allemaal terroristen…

… volgens een nieuwe wet in het Prachtland Saoedi-Arabië

Tenminste indien u niet tot de uitverkorenen van Allah en zijn Profeet behoort.

Dit achterlijke “extreem-conservatieve” Prachtland heeft een nieuwe anti-terreurwet ingevoerd.  Volgens deze wet zijn atheïsten en ongelovigen terroristen.  Doel van de door zijne majesteit goedgekeurde dekreten is de ‘openbare orde’ te beschermen.

  • Artikel 1 definieert terrorisme als de ‘wens naar een atheïstisch gedachtengoed in eender welke vorm of het in vraag stellen van de fundamenten van de islamitische religie, waarop het Prachtland is gebaseerd’.  
  • Artikel 4 geeft meer duidelijkheid: Schuldig is wie hulp aan dergelijke (terroristische) organisaties, groeperingen, (gedachten)stromingen, verbanden of partijen verleent, een sympathie of een lidmaatschap van b.g. uitdraagt, hen aanmoedigt, aan een bijeenkomst deelneemt – binnen of buiten het Koninkrijk.  Dit telt ook voor het verspreiden van de inhoud, teksten, slogans, symbolen, mededelingen van der b.g. groeperingen hetzij via audio, video, gedrukt of sociale media.

De nieuwe wetten werden opgesteld vanwege het groeiende aantal terugkerende Saoedi’s van het krijgstoneel in Syrië, waar ze de kennis en de ervaring opgedaan hebben om de monarchie omver te werpen. Zijn majesteit Abdullah vaardigde daarom het ‘Koninklijk Decreet 44’ uit, waarmee deelname aan ‘vijandelijkheden’ buiten het koninkrijk bestraft kan worden met een gevangenisstraf van 3 tot 20 jaar.  Zelfs de doodstraf is niet ondenkbaar.

Ook het aantal groepen dat als terreurorganisatie wordt gekenmerkt, werd uitgebreid. Net als in Egypte werd de Moslim Broederschap in deze lijst opgenomen.

Joe Stork, vicedirecteur van Human Rights Watch afdeling Midden Oosten en Noord Afrika, wees erop dat de Saudische autoriteiten nog nooit kritiek op hun beleid hebben geaccepteerd, maar dat de nieuwe wetten nu bijna iedere vorm van kritiek of onafhankelijk denken als een terreurdaad bestempelen.

Het verwondert ons dat Obama niet ter plekke aangehouden werd.  Hij voldoet nochtans aan alle Saoedische criteria van een terrorist.  Hij is geen moslim. Hij verspreidt propaganda voor een terroristische organisatie, voor de kerk (God bless…), voor een buitenlandse spionagedienst (NSA),  hij toont sympathie voor ongelovigen en voor terroristische organisaties  (wapenleveringen), hij neemt deel aan vergaderingen en laat zich niet onbetuigd op het krijgstoneel waar of wanneer hij een kans ziet om de verkoopcijfers van de Amerikaanse wapenindustrie te stimuleren.

Of zou hij toch een boontje hebben voor de godsdienst van de vrede?

Oordeel zelf:

Ondertiteling en vertaling via rechthoekje onderaan of via transcript.

FT

Huffington Post

 The Independent

 

3 gedachten over “Wij zijn allemaal terroristen…

  1. Dus …in feite is Golfbrekers een terroristische organisatie ,samen met het VB . Ik vraag me af of de rode rakkers en de groene breedsmoelkikkers ook die stempel krijgen ? Tenslotte zij beschermen en bepamperen de zonen van Allah . Iedereen terrorist , dus ik ook. !!.van racist naar terrorist ! Volgens mij is zijne majesteit Abt-bullenbak van de Satoeties een echte humorist .

  2. Prangende vraag , ik wil geen terrorist zijn ! Het “onze vader ” opzeggen of een “wees gegroetje” wat ik leerde toen ik nog een korte broek droeg , is dat nu ook een terroristische activiteit Een kruisteken maken voor de smikkel van een Satoetie is dat een belediging een oorlogsverklaring ?

  3. De moslims weten wat ze doen, ze zijn niet zo simpel als wij. Een godsdienst is niet zomaar iets wat je alleen thuis beleeft, het is een manier van leven. En als de ene helft vd bevolking anders wilt leven als de andere helft, dan komen er rap vodden van. Vroeger besliste koning of keizer ook welke religie in zijn land toegelaten was, en wanneer eventueel gezamenlijk omgeschakeld werd.
    PS: soenisme en sjiisme zijn ook twee verschillende manieren van leven.

Reacties zijn gesloten.