“Wie visioenen heeft, moet naar de dokter gaan.”*

Het is zonder meer van toepassing op de zgn. leider der vrije wereld, Joe Biden. Tijdens een samenkomst van de Business Roundtable, een lobby-organisatie, hield hij een toespraak en maakte iedereen deelachtig in de toekomstplannen van een “Nieuwe Wereldorde”, die de VSA – vanzelfsprekend – in goede banen zullen leiden. Een citaat nadat hij refereerde naar historische paralellen in de 20ste eeuw en “chaos en doden” vermeldde:

“Nu is het een tijd tijdens dewelke de zaken veranderen. Wij (de VSA) – er komt een nieuwe Wereldorde – en wij moeten ze leiden. En we moeten de rest van de vrije wereld daarbij verenigen.”

*Een citaat van Helmut Schmidt.

We kunnen het niet genoeg herhalen: de stouteriken uit de zgz. onvrije wereld worden tot elkaar veroordeeld. De VSA sleuren ons mee in hun krampachtig vasthouden aan hun zelfverklaarde status van “exceptionalisme” en wereldhegemonie.

Of het ons ten goede zal komen? Moeten we domweg de marsbevelen volgen? Moeten wij kou lijden, onbetaalbare brandstof slikken, de werkzekerheid ondermijnen? Bv. niet alleen de Antwerpse diamantsector ligt onder vuur, ook de Haven die rechtstreeks en onrechtstreeks het loon betaalt aan duizenden werknemers…