Is dit erover? (2)

De Oekraïense TV-zender Ukraine 24 schijnt zich te specialiseren in haattirades een geciviliseerd land onwaardig.

Prominent jurist, in zijn vrije tijd activist, Gennadi Druzenko, momenteel toezichthouder van de vrijwilligers voor mobiele ziekenhuizen (de zgn. Pirogow-hospitalen) mocht zijn ding doen in de studio. Druzenko is de bedenker en oprichter van de Pirogow-hospitalen, een niet staat-gebonden project van en met burger-vrijwilligers gezondheidsverzorgers, ook van Oekraïense soldaten betrokken in het militair conflict in het oosten van het land.

Op de open-doel-vraag van de moderator Ewgeni Kisseljow antwoordde Druzenko onverstoord dat “Rusland ten einde raad is, dat de militaire bronnen droog vallen” en voegde eraan toe: “Poetins uitrusting brandt goed. Poetins lijken stinken maar worden op de een of andere manier onschadelijk.” Vervolgens gaf hij meer uitleg hoe hij de omgang met gewonde Russische krijgsgevangenen ziet:

“Ik was altijd humanist en meende dat als een mens gewond is, dan is hij geen vijand maar wel een patiënt. Maar nu bestaat er de strikte instructie alle mannen te castreren, omdat ze kakkerlakken zijn en geen mensen. De artsen die patiënten gered hebben, zeggen dat de Russen hier met grote aantallen zullen sterven. Iedereen, die hierheen gekomen is, zal zich de verschrikkingen der Oekraïense aarde herinneren zoals de Duitsers Stalingrad.”

Zoals bij de vorige “uitschuiver” (zie onderaan) kwam de co-presentatrice niet tussenbeide en voegde er nog aan toe: “En ze zullen ter verantwoording geroepen worden.”

Of Druzenko de b.g. bedreiging echt meent en ze zal laten uitvoeren? In elk geval wou hij met dergelijke uitlating de ontmenselijking van de krijgsgevangen Russische soldaten in de verf zetten. In de westerse media worden de vrijwilligers der Pirogow-hospitalen echter als “medische engelen” geloofd. Men vergelijke met de in de hemel geprezen Witte Helmen der Syrische terroristen. In de Oekraïense propagandataal wordt de Dood een centrale plaats toebedeeld. We citeren Zelensky tijdens een van zijn talrijke videotoespraken op zaterdag:

“De voorste rijen van onze verdediging zijn met lijken van Russische soldaten gevuld. Niemand haalt die lijken af. Op deze lijken worden nieuwe afdelingen, reservisten, die de Russische leiding nog ergens gevonden heeft, vooruit gedreven.”

Ook Zelensky wil het beeld van de niets ontziende Russische soldaten, die over de levenloze lichamen van hun gevallen kameraden verder marcheren, in ieders geest planten.

Trouwens toen dezelfde Zelensky de Knesset toesprak en het had over de plannen van het Kremlin, nl. de “Endlösung” van Oekraïne, Rusland vergeleek met Nazi-Duitsland, vond men dit in het joodse parlement méér dan erover. Een vergelijking met holocaust en de Endlösung is niet weggelegd voor andere volkeren.