Wetenschappers aan de poco leiband

Naar het einde van de wetenschappelijke vrijheid in Duitsland?

Bij de leden (ruim 4.000!) van de oude Duitse Verein für Socialpolitik (VfS), één van de grootste verenigingen van wetenschappers in Duitsland, is er beroering ontstaan, omdat het bestuur de vereniging een nieuwe ethische codex wil voorschrijven. Het verzet is groeiende omdat de nieuwe gedragscodex goed wetenschappelijk werk kan bemoeilijken.

Deze nieuwe ethische codex verplicht leden in de toekomst verplichten “een faire en inclusieve omgeving” te eisen, zich in te zetten voor een “inclusieve werkomgeving” en “maatregelen na te streven om de verschillende demografische groepen gelijk te stellen”.

Dit zijn puur politieke en ideologische voorschriften, die volgens de leden van de vereniging niets meer te maken hebben met de eigenlijke doelstelling van de vereniging. Ook inhoudelijk stelt men zich vragen stellen: Net in de wetenschappen zouden toch louter zakelijke en wetenschappelijke aspecten mogen spelen? Sommige prominente leden hebben al met ontslag gedreigd, als de codex in de voorliggende vorm werkelijkheid wordt. Dit doet zwaar denken aan “minder aangename tijden”, toch?

Het oorspronkelijke voorstel van ethische codex ging trouwens nog een stuk verder. De leden werden in het voorstel opgeroepen om leden die de nieuwe regels niet toepassen, aan te geven. In het eerste ontwerp werd leden verboden, uitspraken te doen of handelingen te stellen, “die een vijandige omgeving zouden creëren”.

Dat laatste slaat niet alleen op de louter wetenschappelijke werkomgeving maar ook op het privéleven van de wetenschappers. Kritische uitingen in de sociale media kunnen leiden tot ontslag uit de vereniging.

Dit alles herinnert sterk aan minder aangename, totalitaire tijden in Duitsland. Het is duidelijk dat sommigen in Duitsland met het voornemen rondlopen om instellingen, wetenschappelijke en andere, op dezelfde politiek-ideologische lijn te brengen, zodat politiek onaangepasten gemakkelijk monddood kunnen worden gemaakt.

In een gezamenlijke nota werd door prominente leden tegen de gang van zaken geprotesteerd: “de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting wordt in gevaar gebracht”. De nieuwe ethische codex is daarnaast inconsequent: een benadeling op basis van geslacht, afkomst, godsdienst moet worden verboden, maar de nieuwe ethische codex van VfS zwijgt over discriminatie op basis van politieke overtuiging.

Het zoveelste Europese land waar de alarmbellen afgaan! Waar blijft de reactie? En vooral: waar blijft de berichtgeving in onze kwaliteitskranten?

https://twnews.ch/de-news/verein-fur-socialpolitik-vfs-gesinnungsprufung-in-der-wissenschaft

Dank aan Peter Logghe voor de melding.