Zapfenstreich

Het woord hééft iets. Zeg nu zelf: het kaliber van “taptoe” is in vergelijking met de Duitse grote broer eerder ondermaats. Hoewel beide dezelfde betekenis hebben: tap: toe – Zapfen: Streich.

Gevormd uit → tap ‘afsluitpin, kraan van een vat’ en → toe ‘gesloten’, vergelijk ouder hier de tap van toehier ‘genoeg hiervan’ [1639; WNT]. ‘s Avonds werd op een bepaald uur door de militaire politie een rondgang langs de herbergen gemaakt om de vaten te laten sluiten: tap toe ofwel ‘basta, afgelopen’; hieruit ontstond vervolgens de benaming voor het avondsignaal voor militairen om zich naar hun kwartieren te begeven ging zo ook taptoe heten. Bij uitbreiding betekende het ook ‘militaire muziekuitvoering die na het avondsignaal werd gegeven’, en vervolgens in het algemeen ‘militaire muziekuitvoering’. https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/taptoe

Ursprünglich kommt dieser Brauch, dass sich die Soldaten nicht mehr außerhalb ihrer Quartiere befinden dürfen, wenn der Zapfenstreich erklungen war, aus der frühen „Gastronomie“. So war es in den damaligen Kneipen so, dass der Wirt auf den Zapfen des Getränkefasses schlug, um damit den Gästen zu signalisieren, dass nun Schluss mit dem Ausschank ist. https://www.vereinsbedarf-deitert.de/magazin/was-ist-der-zapfenstreich/

Met onderstaand filmpje gaan we even terug in het Zapfenstreichverleden: