VSA willen heropbouw van Syrië verhinderen

De bronafbeelding bekijkenVolgens de EU Observer verklaarde de speciale VSA gezant James Jeffrey dinsdag ll. in Brussel dat de VSA alles zullen doen om de heropbouw van Syrië door Rusland en de EU te beletten.

De VSA willen verhinderen dat “de EU en internationale organisaties zoals de VN en de Wereldbank” Syrië heropbouwen.  “Het idee een land herop te bouwen dat in de eerste plaats door Assad en met de hulp van Rusland op onze kosten vernietigd werd (..sic…) is belachelijk.”  (citaat Jeffrey met video)

Op de vraag of de EU zal helpen bij de heropbouw, verklaarde een woordvoerster van de EU-Commissie: “De EU-Commissie heeft haar positie t.o.v. de heropbouw van Syrië duidelijk gemaakt: de EU zal dan pas steun verlenen aan de heropbouw als een omvattende, echte en integrale overgang volgens de resolutie 2254 (2015) van de VN-Veiligheidsraad en de Genève communiqués van 2012 in gang gezet is.”

De Amerikaanse regering timmert momenteel aan een plan om af te geraken van de Iraanse aanwezigheid in Syrië.  De regering wil heropbouwsteun in gebieden waar zich Iraanse of Russische legereenheden bevinden blokkeren.  En daar bovenop komen er ook sancties voor Russische en Iraanse bedrijven die betrokken zijn bij de heropbouw (NBC News).

Citaat van een anonieme Amerikaanse regeringsambtenaar: “De VSA zullen blijven proberen Assad voor zijn misdaden rekenschap te laten geven.  Volgens het “National Defence Authorization Act van het boekingsjaar 2018 zal de regering binnenkort aan het Congress een strategie voor Syrië voorleggen, die de belangrijkste prioriteiten van de president bevatten.”

De bronafbeelding bekijkenCitaat van Mark Dubowitz (Economische Sancties Expert) van de neo-conservatieve denktank Foundation for Defense of Democracies (FDD): “Er bestaat een reële kans voor de VSA en haar geallieerden om het Iraanse regime voor de blijvende bezetting van Syrië te laten betalen.” …  “Bezetting”?  Wiens bezetting? Je moet maar durven…  In dit verband zou u het Engelstalig opiniestuk “America’s Jews Are Driving America’s Wars” eens moeten lezen.  Met een “wie is wie” in de buitenlandse politiek.  Wie trekt er aan de oorlogstouwtjes?  “And yep, they’re all Jewish, plus most of them would self-describe as neo-conservatives.” (En ja hoor, ze zijn allemaal joden, al beschrijven de meesten zichzelf als neo-conservatief). O.a. vindt u de naam van Mark Dubowitz in het lijstje.

De bronafbeelding bekijkenDe Engelstalige versie van de Turkse krant Yeni Safak schrijft dat het Syrian Network for Human Rights (SNHR) de uitsluiting van Russische en Iraanse bedrijven bij de heropbouw van Syrië eist.  Het SNHR werd – niet toevallig – in 2011 in Groot-Brittanië opgericht als éénmanscollectief voor “rebellenrechten”, met niets meer dan een schrijftafel, een telefoon en pc bij hem thuis, intussen de bron van quasi alle Syrië nieuws bij de westerse media.  Het is de media-achterhoede van de wrekende engelen, genoegzaam bekend als de Witte Helmen, die uitsluitend “hulp” verlenen in al-Nusra gebieden.  Ze zijn vooral gespecialiseerd in pakkende videobeelden van zieltogende, vergaste burgers, waarbij het toeval wil dat hetzelfde meisje op drie locaties “gered” werd.

En nu komt de kat op de koord…

Volgens een beslissing van het Congress uit het jaar 2011 (AUMF) over de wet op militaire tussenkomsten zijn deze slechts toegelaten bij defensieve situaties of tegen groepen die voor 9/11 verantwoordelijk zijn… Doet Al Qaeda een belletje rinkelen?*

Bij een nieuwe strategie – de inzet van het leger tegen Iran of Iraanse strijdkrachten –  is de toelating van het Congress nodig.  Volgens het heersende AUMF valt Iran niet onder b.g. doelgroepen.  Hoewel… “defensief” is een zeer rekbaar begrip.  Vooral als men er “pro-actief” aan toevoegt.  De geruchten dat Iran mee verantwoordelijk is voor terroristische acties allerhande worden hardnekkig door waterdragers, zowel politici als media,  verspreid.  Uiteindelijk is het voorlopig afwachten hoe de Midterm verkiezingen verlopen.

*Ter overweging: al Qaeda (…al Nusra… HTS) is o.a. door de VSA erkend als terroristische organisatie, maar wordt in Idlibistan gespaard, beschermd door de VSA & vazallen.  Of hoe kan men het anders noemen als het Syrische leger, resp. de Russische luchtmacht, hen geen haar in de weg mag leggen?