Vinger op de wonde

Een vervelende brief
De Brusselse PS’er Merry Hermanus heeft een open brief geschreven aan zijn voorzitter Elio Di Rupo. Daarin brengt hij een vervelend getuigenis over hoe de partij en vooral Philippe Moureaux hebben geprobeerd de islamitische gemeenschap achter zich te krijgen met de hulp van de moskeeën.

“Hermanus weet alle lijken in de kasten van de Brusselse PS liggen.”

“Hermanus stelt vast dat zijn partij, die sinds 1989 haast onafgebroken het Brussels Gewest bestuurde, alle alarmsignalen in de wind heeft geslagen en nooit heeft geanticipeerd op de grote problemen die zich vandaag stellen. Dat komt omdat Brussel wordt bestuurd door politieke onderdeurtjes, met elk hun eigen speeltjes.

Zo wil de Vlaamse socialist Pascal Smet, Brussels minister van Openbare Werken en Mobiliteit, liefst 25 miljoen euro vergooien aan een zwembad langs het kanaal. Alsof het verpauperende gewest geen andere prioriteiten heeft.”

Lees het opiniestuk van Rik Van Cauwelaert in De Tijd

4 gedachten over “Vinger op de wonde

 1. Wààrom hebben dié “notabelen” niet geroepen terwijl het kalf nog in het water lag te spartelen (?) dàn had men misschien nog tijd genoeg gehad om het te redden.
  Nù is het alsof men de juiste “lottocijfers” kent nà de trekking…

 2. ‘Brusselaars maken ’s avonds de kantoorgebouwen schoon waar de Vlamingen en de Walen overdag werken’: en wiens schuld is dat?
  En in Brussel mag de job van politieker dan al erfelijk zijn, dat is in de rest van het land niet beter.

 3. Waar Hermanus en ook Van Cauwelaert niet over spreken is de rol van de loge.
  Moureaux is in de eerste plaats een logeman, die lange tijd prof. was aan de ULB.
  Het is de “loge” die werkelijke macht is in dit land, en partijen van zowel links als rechts onder controle heeft. (dit geldt zeker voor Brussel, waar bepaalde functies alleen door logemannen mogen bekleedt worden!!!)
  Het zijn de “diktaten” van de loge die werden uitgevoerd in Brussel, waarbij o.a. vreemdelingen werden geïmporteerd om de Vlamingen uit Brussel te verjagen.
  Ik verwijs naar een recente publicatie op Golfbrekers waaruit blijkt dat de loge ook de bevelen gaf over de opvang van “vluchtelingen”..
  Voor de rest is Brussel een Palermo aan de Zenne. Een beerput vol met misdaad en corruptie, waarbij alle partijen betrokken zijn , uitgezonderd het VB.
  Dat de PS mafia de islam heeft gebruikt is ook geen toeval. De islam is immers een mengeling van franse revolutie en bolsjewisme.(bron :boek : Pourquoi je ne suis pas musulman van Ibn Warraq).
  Er zijn ten andere heel wat gelijkenissen tussen het communisme en de islam.
  Als het dus op het verwezenlijken van het Coudenhove Kalergi plan en de “métissage” van Sakorzy aankomt, zit Brussel goed!!
  Dit alles gaat dan gepaard met alle mogelijke vormen van misdaad, waar Brussel in veel domeinen de koploper is. Door de “multikul” is dan ook elke mafia actief in Brussel. Een belangrijk element van maatschappij ondermijning zijn de drugs. Mao heeft hier in de strijd tegen de Kwomintang immers baanbrekend werk verricht.
  In feite verloopt alles volgens plan op de brusselse mesthoop.
  Dat Hermanus nu een brief schrijft aan Di Rupo zal eerder voor interne afrekeningen bestemd zijn, dan de uiting van een welgemeende bezorgdheid over het Palermo aan de Zenne, waar Hermanus zelf jaren lang aan meegewerkt heeft.
  Wat de oplossing betreft voor de brusselse mesthoop, bestaat deze er in de “augias stal” uit te mesten”, op een meedogenloze manier.
  Al de rest is “zever in pakskes”. De oorzaak van het probleem is de import van dit vreemdelingenleger, en bijgevolg is de oplossing de export ervan.
  Met uitzondering van het VB hebben alle partijen meegewerkt aan deze massale import. De N-BA moet dan ook geen lessen geven, en als men dan toch op de barricaden kruipt, zeg dan de volledige waarheid, ofwel :”zwijg”.
  Gooi dan de verborgen agenda’s op tafel, noem de namen van de verraders en hun zetbazen!!!
  PS : voor de kenners = wie is de dominante factor binnen de “loge”???

 4. @ Lovenaar,
  ‘…wie is…’
  ik volg Karel Dillen die in verband met een heikel thema zei: ‘ik wil niet aan de hoogste boom van het stadspark opgeknoopt worden’.

Reacties zijn gesloten.