Terugslaan in plaats van gedogen!

Permalink voor ingesloten afbeeldingKlik op ATV voor beeldmateriaal over de persconferentie

Retourticket voor ‘asielaanranders’

De massa-aanranding in Keulen door asielzoekers heeft niets te maken met cultuur of religie. Dat beweerden althans de andere partijen in de Kamer. Enkel Filip Dewinter noemde man en paard.

Dat de massa-aanranding van jonge meisjes op oudejaarsavond in Keulen niet los kan gezien worden van de massale toevloed van moslim-immigranten weet intussen zowat iedereen die de twaalfjarige leeftijdsgrens is gepasseerd. Wie zich gisteren de moeite getroostte de Kamer van Volksvertegenwoordigers te betreden ontwaarde daar – zoals wel vaker – echter volwassen mannen en vrouwen die hemel en aarde trachten te verzetten om die feitelijke waarheid te ontkennen, ze tegen te spreken en ze zelfs te criminaliseren.

Antivrouwelijke cultuur
Alleen Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter sprak de ongemakkelijke waarheid. “Wat er in Keulen gebeurt, dat gaat over mensen die hierheen zijn gekomen vanuit islamlanden met een cultuurattitude die antivrouw is, een cultuur – de islam – waar vrouwen tweederangsburgers zijn, waar vrouwen een seksueel gebruiksvoorwerp zijn, waar vrouwen mogen gediscrimineerd worden.”

Terugkeer
Het voorstel van staatssecretaris Francken om een cursus seksuele opvoeding mee te geven aan nieuwkomers, bewijst volgens Dewinter dat deze regering zich beperkt tot symptoombestrijding waarbij de oorzaak als een heilig graf wordt ontzien. “Wat echt moet gebeuren, is dat wij aan dat soort mensen duidelijk maken dat zij hier niet thuishoren. Dat betekent dat zij terug moeten keren naar hun landen van herkomst en dat u de cultuur die verantwoordelijk is, de islam, wijst op het feit dat wij nooit zullen aanvaarden dat vrouwen gebruiksvoorwerpen zijn.”

Bekijk hier een kort beeldverslag van de VRT.

6 gedachten over “Terugslaan in plaats van gedogen!

    • ‘Historians agree the battle never happened; the legends were invented centuries after the supposed event.[1] “

  1. ‘k heb vernomen dat ‘t jonge Syrische vluchtelingen waren die pas hier waren en goed Duits konden !waarschijnlijk ginder al duitse les gekregen !

  2. Frans is de MOL. Tracht iedereen uit zijn kot te lokken om aandacht te krijgen.

Reacties zijn gesloten.