Statistieken zijn meer dan cijfertjes

De bronafbeelding bekijkenCijfers kunnen op verschillende manier geanalyseerd worden opdat de gewenste conclusie à la tête du client als resultaat wordt gepresenteerd.

Ulla Jelpke van de Linke in Merkelland heeft cijfermateriaal gevonden dat ze gebruikt om de geliefde vluchtelingen in een slachtofferrol te kunnen blijven plaatsen. Ze heeft het zelfs over een “ondraaglijke toestand”… zó dikwijls worden ze – volgens haar geschokte gevolgtrekkingen – aangevallen in woord en daad door de vermaledijde rechtse bio-Duitsers. Ulla’s interpretatie verbergt de werkelijkheid, nl. dat asielzoekers dikwijls het slachtoffer worden van misdrijven… die hoofdzakelijk door andere soortgenoten begaan worden. Slechts 15% gaat voor rekening van Duitsers (die dan ook nog buitenlandse wortels kunnen hebben). Bijgevolg is 85% der andere bescherming zoekenden verantwoordelijk voor de “ondraaglijke toestand” t.o.v. lotgenoten, waarover de Linke zich zorgen maakt.
(BKA „Bundeslagebild 2017“)

Omgekeerd zien de cijfers er enigszins anders uit. Bij misdrijven begaan door immigranten was 41% der slachtoffers Duitsers, bij seksuele misdrijven zelfs 72%. Ondraaglijke toestand? Als Duitsers het slachtoffer zijn, wordt door de Linkse partij wijselijk gezwegen.
Deze cijfers zullen beter in haar kraam passen. Volgens de federale regering kwam 87% der antisemitische wetsovertredingen in de eerste helft van 2018 uit rechtsextremistische hoek: nl. 349 van 401.

Juicht, linksen, juicht. Van “geïmporteerde jodenhaat” kan bijgevolg geen sprake zijn. De islam, de godsdienst van de vrede, toch? Vrijheid, blijheid, de zon schijnt voor iedereen. Merkelland is en blijft Naziland, of? Eigenaardig is wel dat de getuigenissen van joden een heel ander verhaal vertellen dan de federale cijfertjes. Ze durven zelfs het woord “leugen”, of het hedendaagse “fakenews” in de mond nemen. Volgens hen is de groei van het antisemitisme recht evenredig met toenemende import van gewelddadige islamisten. Ach, wat weten joden over “jodenhaat”? Deze analyse en gewenste conclusie moeten ze aan de statistiekenbedrijven laten – zij zorgen wel dat de cijfers in de gewenste richting gesmukt worden. Heel eenvoudig: elke antisemitische strafdaad, waarvan de dader niet kan geïdentificeerd worden, wordt automatisch in de kolom “rechtsextremisme” geboekt. Zodra een djihadist “onherkenbaar” vanuit de massa “Joden aan het gas” brult en daarop ‘s nachts een hakenkruis op de muren van de joodse school schildert, stijgt het Duitse rechtsextremisme met twee strafpunten, hebben immigranten bijgevolg weer meer redenen om de racistische Duitsers te vrezen en wordt de lijst met argumenten om meer belastinggeld aan de linksextreme strijd tegen rechts uitgebreid.
Eigenlijk is heel de stemmingmakerij tegen de zgn. Duitse jodenhaters overbodig. Dat wordt automatisch in de realiteit omgezet door Merkels grote aantallen “gasten” die ongehinderd het Duitse Gutmenschenreich overspoelen.

Theo Sarrazins “Deutschland schafft sich ab” van 2010 werd werkelijkheid. Zo graag de rode kameraden hem ook uit de partij willen gooien, het lukt niet. Vrijwillig gaat hij niet en de rechtbank heeft hem gelijk gegeven: de SPD mocht hem niet buiten gooien. En nu komt zijn nieuw boek eraan: op 30 augustus, met de onthullende titel: “Feindliche Übernahme – wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht” – kortom, Sarazzin heeft het over een vijandige bezetting, de islam die de vooruitgang verhindert en de maatschappij bedreigt. Wordt zonder enige twijfel met enige ongerustheid afgewacht. Theo Sarrazin kan op zijn twee oren slapen: de verkoopcijfers zullen er niet om liegen. Tenslotte kon hij zich geen betere reclame wensen dan heel de heisa die eraan voorafging. Als een SPD-boegbeeld de eigen boom niet alleen snoeit, maar zelfs vanonder aan de stam begint te zagen, dan helpt een boombezweerder niet meer. Misschien zit er een trilogie aan te komen, met als derde deel een in memoriam der SPD.

Komen we terug bij Ulla Jelpke… het gekende riedeltje… het ligt aan “het gebrek aan kansen”, aan “het sociale beleid”… en de even gekende retoriek over de vermoedelijke intenties der AfD “angst verspreiden”:

Ulla Jelpke… De AfD stelt haar graag en herhaaldelijk vragen in het parlement.  Pijnlijke vragen, waarop Ulla zich niet vergewaardigt te antwoorden, zoals o.a.  heeft de vervolging van homo’s, de onderdrukking van vrouwen… iets met de islam te maken?

En als uitsmijter: de bescherming van de grondwet is het probleem.  Mocht Julla het voor het zeggen hebben: afschaffen die boel, de Linke aan de macht: