Stad Amsterdam steunt Zwarte Piet-haters

bol.com | Ik Word Zwarte Piet, Sarah Kumar | 9789059326613 | Boeken
Op de ‘verboden boeken’lijst…

Honderdduizenden euro’s subsidies stromen er elk jaar van de gemeente Amsterdam naar clubs die actief Zwarte Piet bestrijden.

…Publieke gelden dienen alleen verstrekt te worden aan zaken die in het algemeen belang zijn. Dit principe vindt zijn neerslag in de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013, die als weigeringsgrond noemt dat een project in strijd is met het algemeen belang…

…In het geval van Amsterdamse subsidies aan de bestrijding van Zwarte Piet is er duidelijk sprake van steun aan een zaak die niet in lijn is met het breed gekende algemeen belang. Daarnaast zijn het typisch subsidies die inefficiënt en zelfs verkwistend worden ingezet, bijvoorbeeld om de directrice van een kleine organisatie van bruto jaarloon van een ton te geven. Maar dit zou geen misstand zijn om een brochure aan te wijden. Hooguit een kritisch artikel van een lokale krant. Maar de subsidies die in deze brochure worden besproken, hebben een bijzonder schadelijk doel: de ondermijning van de Nederlandse cultuur en tradities als Zwarte Piet. We moeten terdege beseffen wat er gebeurt als de subsidieontvangers hun doel bereiken. Dan is niet slechts de helperfiguur bij het Sinterklaasfeest van kleur gewisseld. Dan verliest het Nederlandse volk de authentieke viering van tradities die hun oorsprong hebben tot diep in de middeleeuwen, toen onze natie ontstond. Uiteindelijk verliezen Nederlanders dan elke gedeelde cultuur en traditie, omdat die altijd uitgaan van het eigene. Juist dat eigene wordt door Zwarte Piethaters voorgesteld als intrinsiek kwaad dat uitgeroeid moet worden…

Lees: Deze 5 organisaties krijgen subsidie voor hun oorlog tegen Zwarte Piet

Opsporingsbericht:

Zwarte Piet Niet - Posts | Facebook