Staatsveiligheid – en wij – zijn er niet gerust in

INVASIEJe hebt de believers en de non believers.  De doemdenkers en de Gutmenschen.  De extreem-rechtsen en de moslimknuffelaars.  De fascisten en de democraten.
We hebben even twee meningen tegenover elkaar geplaatst.  ISIS heeft immers via allerlei kanalen gewaarschuwd dat binnen de sprinkhanenplaag, euh.. de vluchtelingenstoet, terroristen zullen infiltreren om ten gepasten tijde de wraak van Allah over het goddeloze Westen te laten neerdalen.

Het is al te gemakkelijk dit gevaar weg te lachen met “we mogen niet toegeven aan angst”.  De honderdduizenden volksverhuizers zullen niet allemaal met een handleiding voor een knutselbom of met geslepen messen naar hier komen, maar ervaring met “lone wolfs”, verwarde eenzaten – al dan niet  in groep opererend – heeft ons geleerd dat er zelfs bij de “jongeren”, die hier geboren en getogen zijn, die dikwijls zelfs nog nooit het knarsende zand van hun thuisland tussen de kiezen geproefd hebben, dat inderdaad bij dat segment veelbelovende toekomstige pensioenredders een behoorlijk aantal “geradicaliseerd”, levensgevaarlijk,  is.

Als het Vlaams Belang hiervoor waarschuwt dan wordt de racismeknuppel boven gehaald.  Als de Staatsveiligheid hiervoor waarschuwt, dan wordt het moeilijker dit te negeren of weg te honen.

Asielzoekers kunnen onvoldoende gecontroleerd worden
Staatsveiligheid bezorgd om ISIS-infiltranten
Bij Staatsveiligheid is er wel degelijk zenuwachtigheid rond de toestroom van de vele vluchtelingen in ons land. De kans dat daar ISIS-infiltranten tussenzitten, is reëel. ‘Qua veiligheid is het een groot probleem om goed te filteren wie écht vluchteling is en wie niet. Die mensen kunnen zeggen wat ze willen.’  Lees verder…

“Het grote probleem op dit moment is dat wij de vluchtelingen amper kunnen controleren”, aldus Annaert.  “Die mensen kunnen zeggen wat ze willen.  En de meesten vertellen hetzelfde verhaal. Wij kunnen onmogelijk achterhalen waar ze precies vandaag komen.” (Lees ook: “Onverdachte bron over “vluchtelingen”)

Annemie Vansichen, vakbondsvoorzitter van Sypol bij Staatsveiligheid, bevestigt.  “Het is een bezorgdheid van alle veiligheidsdiensten.  Administratief en veiligheidsmatig is het een groot probleem om te filteren wie echt vluchteling is en wie niet.”

 “Maar je kan moeilijk van 250 mensen per dag controleren of ze de waarheid spreken”, klinkt het bezorgd bij Staatsveiligheid.

“Het is trouwens ook niet gezegd dat alle vluchtelingen zich in ons land ook daadwerkelijk aanbieden voor asiel”, zegt Vansichen. “Het kan best zijn dat bepaalde mensen met minder goede bedoelingen hier hun eigen weg gaan na hun aankomst.”

“We moeten dringend onze gedachten samenbrengen over hoe deze massale mensenstroom van vluchtelingen naar hier tot stand is gekomen”, zegt ze, “Want wat nu gebeurt, is niet toevallig.  Deze exodus is georganiseerd of georkestreerd.  Door mensen die onze maatschappij willen destabiliseren.  En helaas kunnen we niet anders dan zeggen dat de veiligheid in ons land door deze situatie niet verbeterd is.”

FT

10 gedachten over “Staatsveiligheid – en wij – zijn er niet gerust in

 1. In een vorige reactie op de uitspraken van Annemie(ke) had ik reeds verwezen naar het feit dat men bij de top van Staatsveiligheid alleen wakker ligt van alles wat “Vlaams en rechtsgezind” is. De rest heeft geen belang.
  Intussen is er toch al wat tijd verlopen en het is nog altijd wachten op een reactie van Jan Hesp!!.
  Als het hier immers gaat om, ik citeer :
  ” Deze exodus is georganiseerd of georkestreerd.Door mensen die onze maatschappij willen destabiliseren.”,
  dan is er een probleem met de interne en externe veiligheid van de staat. In het Strafwetboek zijn hier heel wat artikels voorzien voor het geval er sprake is van een samenzwering tegen de staat en het verlenen van hulp aan de vijand!! Normalerwijze had de Staatsveiligheid deze vaststellingen moeten overmaken hebben aan het parket alwaar een gerechtelijk onderzoek al had moeten opgestart geweest zijn, na vordering van de onderzoeksrechter.
  Is deze verwittiging gebeurd? Werd een gerechtelijk onderzoek opgestart naar aanleiding van deze vaststellingen van de Staatsveiligheid??
  Afgezien van het gerechtelijke aspect komt het ook aan administratieve overheid, in casu de minister van binnenlandse zaken, toe om maatregelen te nemen.
  Werd er hier één maatregel genomen tegen de samenzwering ?
  Dient de staat van beleg niet afgekondigd te worden?
  Inzake deze samenzwering dient de Staatsveiligheid niet veel moeite te doen om klaar te zien. Alle info is immers beschikbaar op internet.(waaronder Golfbrekers).
  Ik denk dat Annemie(ke ) het zich intussen al beklaagd zal hebben bovenvermelde uitspraken gedaan te hebben. Want wie A zegt , moet ook B zeggen!! Het is nu wachten op het laatste!!
  We moeten ons echter geen illusies maken. Er zal dan ook niets gebeuren.
  Het enige probleem zijn de “boodschappers met het slechte nieuws(=waarheid)”.
  Alleen deze laatsten zullen aangepakt worden, zeker als ze verwijzen naar de zetbazen van de verraders!!(waaronder de loge mafia’s).
  Voor de rest gaat de psychologische oorlogsvoering op topsnelheid verder, om het geïmporteerde kiesvee door de strot te rammen.
  (onder het motto : “hoe meer str…op de mesthoop, hoe beter!!”. ).
  PS : De Vlamingen die de repressie na WO II hebben meegemaakt, moeten elke dag de muren oplopen van razernij, als ze zien wat nu wel kan en mag!!!

  • De meerderheid ligt intussen op het kerkhof. De kinderen ervan verkiezen weg te kijken.

  • @Lovenaar: de eurocent is dus gevallen bij de staatsveiligheid!! Dit weten en zeggen/schrijven wij reeds jaren, maar totonogtoe was dat dus extreemrechts doemdenken. Wat nu gezongen zei de koster, want de kerk staat in brand…
   Misschien kan Annemieke en consoorten ook even de “protocollen” nalezen want ook dat zal hun horizont verbreden.

 2. Deze vreemdelingeninvasies kunnen ook niet los gezien worden van de huidige financiële crisis.
  In verband hiermede is het nuttig te verwijzen naar een uitspraak van Rockenfeller
  KOPP ONLINE
  15.09.2013
  »Wir stehen kurz vor einer weltweiten Umgestaltung. Wir brauchen jetzt nur noch die richtige größere Krise, und die Länder werden die Neue Weltordnung akzeptieren.«
  David Rockefeller(=einde citaat).
  Deze invasies met al de bijhorende problemen, is blijkbaar “de crisis” die men nodig heeft om deze NWO er door te jagen.
  De financiële crisis past hier dan ook bij.
  Recent verscheen er een tekst op Zero Hedge ,die een kijk geeft op wat er zich achter de schermen afspeelt.
  http://www.zerohedge.com/news/2015-09-23/worst-part-central-bankers-know-exactly-what-they-are-doing
  Het is uitzonderlijk dat zo iets wordt gepubliceerd. De auteur gaat nog niet zover de “samenzweerders” met naam en toenaam te noemen, maar geeft wel een duidelijk beeld van de strategie :
  Enkele citaten :
  “There is nothing random or coincidental about our political systems or economic structures. There are no isolated tyrants and high-level criminals functioning solely on greed and ignorance. And while there is certainly chaos, this chaos is invariably engineered, not accidental.
  Their strategic history is awash in wars and financial disasters, and not because they are incompetent. They are evil, not stupid.
  That’s right; there is a conspiracy afoot, and this conspiracy requires created destruction as cover and concealment.”
  Nog een citaat :
  “The plan for a single global currency system and a single global economic authority is outlined rather blatantly in an article published in the Rothschild owned ‘The Economist’ entitled ‘Get Ready For A Global Currency By 2018’. This article was written in 1988, and much of the process of globalization it describes is already well underway. It is a plan that is at least decades in the making. Again, it is foolhardy to assume central banks and international bankers are a bunch of clumsy Mr. Magoos unwittingly driving our economy off a cliff; they know EXACTLY what they are doing.”
  Belangrijk hier is de tekst :”Get Ready for a Global Cureancy bij 2018″!
  We zijn intussen 2015!!
  Een dergelijke ingrijpende maatregel vergt natuurlijk dramatische toestanden die toelaten draconische maatregelen te nemen.(zeker als deze invoering gepaard gaat met een operatie Gutt).
  De vreemdelingen invasies lenen zich hier zeer toe.
  Een citaat met een besluit :
  “Heading into the end of 2015, we are only going to be faced with ever mounting mixed messages and confusion from the mainstream media, international banks and central banks. It is important to always remember, though, that this is by design. A common motto of the elite is “order out of chaos,” or “never let a good crisis go to waste.” (=einde citaat).
  Eens te meer dienen we duidelijk te maken dat toeval niet bestaat..alles is dus gepland. Als we alle “crisissen” naast elkaar leggen(als delen van een puzzel) dan tekent deze ” NWO samenzwering” zich stilaan duidelijker af.
  Voor de details verwijs ik naar de tekst gepubliceerd op Zero Hedge, waarvan iedere zin zijn belang heeft.
  Zal er bij de Staatsveiligheid iemand zijn die het zal aandurven deze invasies in een breder kader te plaatsen, namelijk dat van de NWO???
  Ik denk het niet.
  Het geeft dan ook te denken over het nut van deze dienst!! Een dienst waar alleen “politiek correcte” analyses mogen gemaakt worden!! Het is hier eerder een “Staatszuiverheid” uitgezonderd als het gaat tegen alles van extreem rechts en Vlaamsgezind is, dan gaat het over een “Staatsvuiligheid”.

 3. Dat Theo Francken i.v.m. de huidige vluchtelingen problematiek met gespleten tong spreekt, blijkt overduidelijk uit een art. dat in november 2014 verscheen in De Tijd. Praktisch een jaar geleden, toen er van de huidige tsunami nog geen sprake was.

  Het is nuttig om dergelijke verklaringen van deze zogezegde koele minnaar van de huidige migratiegolven richting Europa nog eens in herinnering te brengen. Duidelijker kon hij zijn doelstellingen, en die van de N-BA, toen niet bloot geven. Francken doet nu effectief alles om deze migratie aan te moedigen, minstens in stand te houden, wat hij ook moge verklaren i.v.m. negatieve aspecten. Hij is m.a.w. in de huidige situatie een gewiekste oplichter als hij beweert tegen deze migraties te zijn. Dit is de handelswijze van een echte volksverlakker.

  Hieronder de tekst, teruggevonden op: http://www.bloggen.be/roeland/archief.php?ID=2626068

  “Migratie is echt een positief verhaal”
  Dat zei Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) afgelopen weekend in De Tijd.

  De vrees van de linkerzijde dat er de komende jaren een strikt immigratiebeleid in de steigers staat, werd afgelopen weekend stevig getemperd. In een interview met De Tijd veranderde Francken het geweer van schouder door te wijzen op de ‘positieve effecten’ van de massieve vreemdelingenstroom naar ons land. “Ondanks het beleid is België de voorbije 25 jaar welgevaren bij migratie,” stelde de N-VA excellentie. Waarom gaf de Staatssecretaris niet prijs.

  Wie het immigratiedossier kent, kan de uitspraak van Francken bezwaarlijk ernstig nemen. Jaarlijks komen ongeveer 70.000 niet Europese vreemdelingen ons land binnen. Voornamelijk via asiel, gezinshereniging of regularisatie. Een minderheid doet dat om te werken. Zo wees advocaat-generaal Piet Van den Bon recentelijk nog op de nefaste gevolgen voor ons sociaal systeem. “Er is een buitensporige instroom van buitenlanders die hier aanspraak maken op de sociale zekerheid. Dat leidt tot een enorme verspilling van vervangingsinkomens en sociale bijstand. Veel van deze gelukzoekers leveren geen enkele bijdrage aan onze economie. De vraag is dus hoelang we dit nog vol houden. Hoelang zal deze schandalige stilstand in het migratie- en asielbeleid nog voortduren?,” stelde Van den Bon in zijn gerechtelijke toespraak.

  “Immigratie is magisch”

  Maar volgens Francken zijn we er de voorbije 25 jaar met z’n allen dus op vooruit gegaan. Meer zelfs, in het vraaggesprek huldigt Francken immigratie met termen als ‘magisch’ en ‘erg positief’ voor de samenleving. In een reactie vraagt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich op welke planeet de man woont. “Dat heel wat stadswijken quasi gekoloniseerd zijn door andere gemeenschappen doet er voor Francken schijnbaar niet toe. Verpaupering, verloedering en onveiligheid zijn het gevolg. En terwijl onze sociale kassen kraken onder een massieve immigratie, tracht men de betaler van de factuur, de Vlaming, nog wijs te maken dat het allemaal positief is. Voor het Vlaams Belang is het immigratiebeleid dat dit land voert hoegenaamd geen positief, laat staan een magisch verhaal. Daarvoor is de realiteit eenvoudigweg te schrijnend,” aldus Van Grieken.

  Lees hier de immigratievoorstellen van het Vlaams Belang. (http://www.vlaamsbelang.org/files/20111117immigratiedeel3.pdf)
  bron:VB

 4. “””om ten gepasten tijde de wraak van Allah over het goddeloze Westen te laten neerdalen.””” Dat zinnetje dat regelmatig rond onze oren wordt gekletst , vind ik O ! zoooo zielig . Ocharme , waar zouden ze zitten zonder het ongelovige westen , zijn uitvindingen , zijn beschaving , zijn cultuur , zijn hedendaagse naastenliefde . Wat zou er van dat volk geworden zijn zonder een druppel olie ! Niks Nihil , hun zware industrie , geiten , schapen en ezels . Kilometers lopen voor een kruik water . Verder tenten en zand …veel zand ! Ik voel hoe langer hoe meer …, de behoefte om een boze brief te schrijven aan dat achterlijk moordadig krapuul van IS…. en Europese idioten zoals V-stoot . Misschien maak ik indruk en werp ik enig gewicht in de schaal als ik onderteken met Rene “gepensioneerde Antwerpse politie-inspecteur !!” Ik ben eventueel beschikbaar voor deelname aan onderhandelingen met alle partijen op hoog niveau . Ik beloof mij te beheersen en ze niet in het openbaar te vernederen met hun ondoordachte en debiele verplichtingen

 5. Deze exodus is georganiseerd door: de EU olv D, de VN, de Golfstaten, Turkije, Libië, de Ummah.
  Met de steun van: Links in het algemeen, vooral de jeugd en de vrouwen, alle democratische partijen incl NVA, het Vaticaan, de protestantse en anglicaanse Kerken, de media, de scholen en universiteiten, de werkgevers en vakbenden, de OECD, de VS, enz.
  Als er buitenaards leven zou zijn, zouden die zonder twijfel ook de invasie komen steunen.

 6. Het is een feit dat “Fluchtlinge” die heel den dag niets anders te doen hebben dan met hun duimen te draaien , op den duur uit verveling ambetant en onhandelbaar gaan worden . Het is daarom , dat onze pracht-regering dat legertje ex-sukkelaars zo vlug mogelijk aan een job wil helpen . Met het feit dat zij nog te lui zijn om hun eigen vuiligheid op te kuisen en met een legertje werkzoekenden van 600.000 van eigen bodem , kan dat helemaal geen probleem zijn …… De enigste die zonder enige twijfel wel in staat zou zijn, om die arme “Fluchtlinge” aan de slag te helpen , was Koning Leopold II. Die betreurde Belgische vorst , schiep werk voor miljoenen negers . Het werden allemaal gelukkige menschen die na hun job vrolijk fluitend naar hun vrouwtje terugkeerde . Kwatongen beweren iets anders maar daar geloof ik nikske van anders zou zijn borstbeeld niet prijken in de gallerij der groooten. Zoiets doe je uit respect en dankbaarheid . Spijtig Leopold II is al een tijdje overleden .King Filip is ook een Belgische Koning met ballen …..laat ons hopen !

Reacties zijn gesloten.