Slovenië heeft een eigen Orban

Afbeelding
Ingesloten afbeelding bij tweet van Janez Janša – Mark Demesmaeker wordt blijkbaar ook tot het Soros-leger gerekend

De door de linkse kerk als ‘s werelds mecenas bejubelde multimiljardair George Soros is niet overal in de voormalige Oostbloklanden zo populair als hier in het begripvolle, verdraagzame westen. In Hongarije staat hij met stip op plaats één der staatsvijanden. De Sloveense premier Janez Janša is daarentegen één der beste vrienden van collega Viktor Orbán en deelt grotendeels diens politieke wereldvisie.

Wat in de EU-cenakels als de voorbode van een fascistische dictatuur beschouwd wordt, geldt in de hoofden van Janša en Orbán als een nuchtere opsomming van feiten. De EU heeft immers een justitiecommissie naar Slovenië uitgezonden om daar de toestand van de rechtsstaat en de mediavrijheid te gaan analyseren. Janša reageerde op twitter als door een horzel gestoken

Vida Kocjan op Twitter: “@roktus @ZKorsika @SophieintVeld @RenewEurope Ne samo to. George Soros je njen mecen. https://t.co/Imqqkral0o” / Twitter

Een greep in ons archief over Soros’ lange arm in de EU leert ons dat de Sloveense premier Janša niet zomaar wat uit zijn mouw schudt: (neem nota van het inmiddels gedeeltelijk gecensureerd beeldmateriaal):

2 gedachten over “Slovenië heeft een eigen Orban

 1. Over de sabotage activiteiten van Soros, een recente bron :
  https://www.blacklistednews.com/article/80992/george-soros-drops-1m-to-stop-city-of-austin-hiring-police-to-combat-rising.html
  met citaat : “America-hating billionaire George Soros is stepping up his efforts to personally increase the violent crime rate in America’s cities. Not content to just sponsor pro-crime DA’s who release and/or fail to prosecute criminals, Soros is now pouring money into defund the police efforts.” (=einde citaat).

  Door deze sabotage wordt hij dan ook actief mededader aan de misdaden, die er het gevolg van zijn. Dat zijn daden van (hoog)verraad. Niemand legt hem daar een strobreed in de weg. Zoals uit de publicaties bij Golfbrekers blijkt, is zijn sabotage niet beperkt tot de USA, maar zit de EUSSR ook volop in zijn vizier.

  Hij beschikt daartoe over een leger van handlangers, verraders, collaborateurs, saboteurs allerhande, die na een lange mars door de instellingen, praktisch al de sleutelposten bezetten, en daar dan meewerken aan de vernieling van onze westerse beschaving, via de 3 wapens : het Coudenhove Kalergi plan, Agenda 21-30 en de Covid 19(84) samenzwering. Een vernietiging in opdracht van de 2 Olifanten in de kamer, die hiervoor supranationale organisaties zoals de EUSSR, Raad van Europa, UNO, NATO .. aanwenden. Dit alles moet dan leiden tot een communistische NWO dictatuur en terreur. “1984” van George Orwell verbleekt erbij.

  Momenteel zitten we met de Covid 19(84) terreur volop in een de facto staat van oorlog. Het “virus” (sic) is immers afkomstig uit het labo. (het welke laat ik momenteel nog buiten beschouwing). Het gaat hier dan ook om een biologische oorlogsvoering met daarbij een psychologische en economische. Al diegenen die daar aan meewerken plegen dan ook misdrijven, zijnde daden van (hoog)verraad die dan ook vallen onder toepassing van artikel 135 bis S.W. :

  Art. 135bis. Hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een vreemde persoon of van een vreemde organisatie giften, geschenken, leningen of andere voordelen in enigerlei vorm ontvangt, ten einde geheel of ten dele te worden bestemd of gebruikt tot het voeren of te vergoeden, in België, van een werkzaamheid of een propaganda, die de integriteit, de soevereiniteit of de onafhankelijkheid van het Rijk kunnen aantasten of de trouw die de burgers aan de Staat en aan de instellingen van het Belgische volk zijn verschuldigd, kunnen doen wankelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van duizend [euro] tot twintigduizend [euro]. In alle gevallen van overtreding van deze bepaling worden de ontvangen zaken verbeurd verklaard [2 …]2. De ontzetting van de uitoefening van de rechten, genoemd in [1 artikel 31, eerste lid]1, of van sommige van die rechten kan worden uitgesproken voor een termijn van vijf jaar tot tien jaar. (=einde citaat).

  Het voormelde artikel is dan ook van toepassing op al diegenen die meewerken aan de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan, gezien de buitenlandse financiering. Een grondige analyse m.bt. tot dit plan, is er in de volgende bron met het boek van Friederike Beck :
  https://dokumen.pub/friederike-beck-die-geheime-migrationsagenda.html
  met citaat : “Aber dazu zählen auch Organisationen auf nationaler Ebene wie: AIRE Centre Irish Refugee Council Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Consiglio Italiano per i Rifugiati (Italienischer Flüchtlingsrat) Vluchtelingenwerk Vlaanderen Die Organisationen hinter jedem Projekt werden zusammen mit ihren Projektpartnern über die nächsten 3 Jahre an einem EPIM-Ausbildungsprogramm teilnehmen. Dieses wird Möglichkeiten eröffnen, Wissen und Fähigkeiten innerhalb und zwischen diesen Organisationen der Zivilgesellschaft zu vertiefen. Es ist heute – wie 2005, als EPIM gegründet wurde – für NGOs noch immer genauso wichtig, ein wirkungsvolles Gegengewicht zu staatlichen Institutionen zu bilden, wenn die Politik diskutiert wird. “ (=einde citaat).

  Van belang is hier de vermelding van Vluchtelingen Vlaanderen dat ook direct of indirect gefinancierd wordt of werd door Open Society van George Soros. In de brug is er een uitgebreide lijst van door Soros gesponserden.
  Uit de laatste zin in het citaat, blijkt ook dat het de bedoeling is van die NGO ‘s een tegengewicht te vormen tegen de overheden m.b.t. de immigraties (=lees invasies), die op alle mogelijke manieren moeten vergemakkelijkt worden . Dit is een duidelijke subversieve activiteit, gezien de desbetreffende NGO’s betrokken zijn bij de vernietiging van de EUSSR via het Coudenhove Kalergi plan.
  En wie was er toen directeur van Vluchtelingen Vlaanderen :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Els_Keytsman
  met citaat : “In maart 2010 werd ze directeur van de Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Op 1 februari 2016 werd Els Keytsman aangesteld als codirecteur (een duobaan met Patrick Charlier) van het Interfederaal Gelijkekansencentrum, sindsdien actief onder de naam Unia.[10]” (=einde citaat).

  En geen enkele politieker stelt zich daarover vragen. Na WO II zijn er echter veel meer Vlamingen die veel meer problemen(sic), gehad hebben voor veel minder. De lat ligt dus niet gelijk !!
  En over Friederike Beck die in 2017 overleed, 1 jaar na het verschijnen van haar bovenvermelde boek :
  https://alexandrabader.wordpress.com/2017/06/17/wolfgang-effenberger-zum-tod-von-friederike-beck/
  De teksten over dit boek bij de webstek Kopp in Line, zijn echter niet meer beschikbaar. Er waren toen 3 afleveringen. Het boek zelf is echter nog beschikbaar, en zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle “Politiekers” aan Vlaamse zijde, zodat men met kennis van zaken zou kunnen spreken. Het louter gezeur en gezaag over de invasies, brengt immers geen aarde aan de dijk.

  En waar zit het gerecht ?? Er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden, gezien een groot deel van capaciteit wordt opgeslorpt door het “Gevaar…” : zoals Schild & Vriend, Voorpost, een Hitlergroet, Jurgen C. en de reis van Dries naar Parijs. In andere fraude & corruptie dossiers worden er dan overuren geklopt om de deksels op de beerputten te houden. Het is dus een kwestie van prioriteiten en van instructies gegeven door de politieke zetbazen.

  • Dank voor het opfrissen van ons geheugen. Friederike Beck schreef twee boeken waardoor ze persona non grata werd niet alleen in politieke maar ook in redactionele middens. U raadt wel waarom. Het boek Die geheime Migrationsagenda ontleedde op welke wijze, via welke kanalen, met welke financiële middelen, met welke poppenspelers onze landen moesten omgevolkt worden. Het Guttenberg Dossier maakte duidelijk hoe het Duitse politieke toneel beïnvloed wordt door wat zij noemt “transatlantische netwerken”. Ook hiermee maakte ze zich niet geliefd.
   Het boek Die geheime Migrationsagenda werd inderdaad bij Kopp online in drie afleveringen gepresenteerd. Wij konden het na enig zoekwerk terugvinden in het archief; of het compleet is, kunnen we niet vaststellen. Dit is het bruggetje van deel 1: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/friederike-beck/wie-das-big-money-die-migrationskorridore-nach-europa-steuert-teil-i-die-international-migration.html
   Deel 2: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/friederike-beck/das-netzwerk-fuer-migration.html
   Deel 3: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/friederike-beck/betreutes-fliehen-george-soros-und-das-netzwerk-um-pro-asyl.html

   Sla ze op. U zal ze nog dikwijls als naslagwerk kunnen gebruiken. Scroll in deel 1 door naar “Die Soros Krake” (octopus); u ziet daar een “Muckety Map” met alle armen van de octopus. Klik op het genoemde bruggetje. De map is interactief: beland vervolgens op de tentakels.

   We citeren de volgende paragraaf:

   “Denn für den guten Zweck stinkt Geld nicht, und vor allem fragt man besser nicht, woher es kommt … .

   »Aus 197 Bewerbungen wurden zehn Projekte ausgewählt. Darunter sind pan-europäische Organisationen wie

   Médecins du Monde

   PICUM [Platform for International Cooperation for Undocumented Migrants]

   ECRE [European Council on Refugees and Exiles];

   MIGREUROP / EPIM [European Programme for Integration and Migration]

   European Network of Migrant Women

   aber auch Organisationen auf nationaler Ebene wie

   Aire Centre

   Irish Refugee Council

   Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

   Consiglio Italiano per I Rifugiati

   Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

   Die Organisationen hinter jedem Projekt werden zusammen mit ihren Projektpartnern über die nächsten drei Jahre an einem EPIM-Ausbildungsprogramm teilnehmen. Dieses wird Möglichkeiten eröffnen, Wissen und Fähigkeiten innerhalb und zwischen diesen Organisationen der Zivilgesellschaft zu vertiefen.

   Es ist heute wie damals 2005, als EPIM gegründet, wurde für NGOs noch immer genauso wichtig, ein wirkungsvolles Gegengewicht zu staatlichen Institutionen zu bilden, wenn die Politik diskutiert wird.«”

   Ook de Kon. Boudewijnstichting wordt genoemd als partnerstichting die zich inzet voor open grenzen.

   Mocht uw maag intussen nog rustig zijn, kan u de rest lezen. Best niet voor het slapen gaan.

   In een reactie onderaan deel 1 vermeldt iemand een YT-video hierover. Het zal u niet verbazen dat die video verdwenen is tezamen met ander bronnenmateriaal en verwijzingen.

   Opdat u toch niet helemaal op uw honger blijft zitten, kan u deze video (via via via…geladen en herladen; de oorspronkelijke plaatser werd in de vergetelheid gedumpt) bekijken: het gaat over haar boek: Das Guttenberg Dossier”: https://youtu.be/afUZhMBru10

Reacties zijn gesloten.