Slokt Polen Oekraïne op?

Hoog bezoek

Zelenski bezocht op 12 april Polen en sprak met president Duda. Hij ontving daarbij de hoogste Poolse onderscheiding nl. de Witte Adelaar. Ze voorzien dat de grenzen tussen de twee landen binnen heel afzienbare tijd zullen wegvallen. Dan kan het land makkelijker tot de EU toetreden.

 Zelenski ontvangt bij zijn bezoek aan Polen een hoge onderscheiding.

Heeft Zelenski (een deel van) Oekraïne aan Polen beloofd in ruil voor een serieuze Poolse “vredesmacht” of beter gezegd een huurlingenleger onder Poolse leiding*?  Volgens Hongaars eerste minister Orbán gonst het van geruchten over een “vredesmacht” in de EU-wandelgangen. Zullen de Poolse kiezers dit slikken? Er zijn heel binnenkort verkiezingen. Bovendien weten de oudere kiezers ook dat de Oekraïense ultranationalisten in de oorlog (1941-1945) tienduizenden Polen vermoord hebben..

Nieuws flash over de recente Pentagon-lekken.

Die “vredesmacht” kan nu van pas komen. Blijkens lekken uit het Pentagon is het Oekraïense leger heel slecht uitgerust voor het grote lenteoffensief waarover onze media al maanden schrijven.

Of wacht Polen tot er vroeg of laat een staakt-het-vuren komt (bv. lijn van de Dnjepr-rivier) om het westelijke deel onder zijn hoede te nemen? Polen controleerde West-Oekraïne van 1920 tot 1939 en het gebied rond Kiyiv controleerden ze enige tijd in de 16de en 17de eeuw.** Dat is al een poos geleden…

Het Pools-Litouwse Gemenebest

 Deze Litouwer pleit doodernstig voor het herstel van het Pools-Litouwse Gemenebest (1569-1648). Dat omvatte Wit-Rusland en West-Oekraïne.**

De prestigieuze denktank Foreign Affairs prijst in zijn uitgave van 23 maart dit Gemenebest: “Een constructie die bijna 700 jaar geleden geschapen is en die oplossingen biedt voor het Europa van vandaag.” Duitsland zal dat minder leuk vinden: een niet zo vriendelijke superstaat in hun rug. De EU zal een koekoeksjong ontvangen dat achter hun rug een aparte relatie met de VS en Groot-Brittannië heeft.

Een samensmelting zal een zware dobber zijn voor de Poolse en Litouwse bevolking. Denk aan de hoge opvangkosten, de nu al torenhoge inflatie, de enorme kosten van ordehandhaving in het woelige West-Oekraïne, de dumping van Oekraïens graan en vlees die de eigen boeren uit de markt prijst.

Pools boerenprotest tegen de dumping van Oekraïens graan

Voor de Poolse bedrijven echter zou het een goudmijn kunnen zijn: grote agrobedrijven, lage energiekosten, lage lonen en afwezigheid van enige sociale bescherming.

Maar hoe gaan ze het religieuze terrein voor de opslorping effenen? Dat is in Oost-Europa vaak een netelige kwestie. Denk aan het voormalige Joegoslavië.

Het flippen van de kerken

Om de samensmelting van Polen en West-Oekraïne te vergemakkelijken, moet je de kerken naar de West-Europese kant flippen. Welke kerken?

Er is in Oekraïne de Orthodox Church of Ukraine of OCU. Die is in 2019 erkend als aparte kerk door patriarch Bartholomeus van Istanboel. Is die erkenning geldig of is dit een schisma? Heeft de patriarch van Istanboel die in een moslimland woont en geen bisdom van enige omvang heeft, die bevoegdheid? Staat hij hoger dan de andere patriarchen?

Dan is er de Ukrainian Orthodox Church of UOC die historisch onder het Patriarchaat van Moskou valt. Derde groep zijn de Uniaten of Oekraïens-katholieken.  Die zijn in 1600 onder de Poolse overheersing onder impuls van de jezuïeten afgesplitst van de orthodoxe kerk. Ze zijn met Rome verbonden maar mogen het oosterse ritueel gebruiken.

Vrij genuanceerd overzicht van de kerken daar.

Gewapende kerkovernames

Die OCU palmt nu de gebouwen van de UOC in. Alles wat fysisch aan Rusland herinnert, moet verwijderd worden, monumenten, boeken maar ook gebouwen, zo zei Zelenski’s adviseur Podolyak onlangs nog. Zijn de gebouwen niet van waarde (bv. houten noodkerken), dan bulldozer je ze.

Klik op: Video van Самооборона Горловки — Video | VK

Hier ziet u hoe speciale eenheden binnenvallen in een kerk in Ivano-Frankivsk en traangas gooien.

Geautomatiseerde vertaling van het bovenstaande VK-bericht. Die vernoemt enkele steden en ook kloosters (Lavra en het Holenklooster Pechersk):

Unknown persons set fire to the canonical church of the Ukrainian Orthodox Church in the Ternopil region of Ukraine. Earlier in Ivano-Frankivsk was the seizure of the only temple of the Ukrainian Orthodox Church. /…./
Usually a crowd of young people comes, some kind of fight begins. Like these young men, /…./ are Orthodox, although they have nothing to do with Orthodoxy. Some oak phallus will be set – and go to worship him. As a result, the temple is filled with tear gas and everyone is expelled from there. The temple is closed – the temple passes under their possession. Caves of Kiev-Pechersk saints promise to close and not to let believers there. The Minister of culture of Ukraine explained that now in the Lavra will be better without monks. Recently, in the Chernivtsi region, “cabans” come directly to the liturgy – someone in uniform, someone without. They pull the priest out of the altar and begin to blame him. The priest asked to complete the liturgy, to complete the sacrament, and then is ready to go with them. But no, evil doesn’t need it.

Maak een kerk die in het Westen te verkopen is

De Orthodox Church of Ukraine is goed te verkopen in het Westen. De metropoliet Epiphaniy van de OCU ligt goed bij de internationale LGTB-gemeenschap en zou het homohuwelijk niet ongenegen zijn. Hij dient ook sacramenten toe aan de katholieken. Dat zou de fusie van de OCU en de Uniaten (Oekraïens-katholieken) ten goede komen.

Een propagandafilmpje van 2019 over de aanstelling van metropoliet Epihaniy

Volgens een recent bericht zou Epiphaniy nu de formule van de Geloofsbelijdenis in katholieke zin aangepast hebben. Art. 8 gaat over de “Geest die uitgaat van de Vader”.  Bij de katholieken is dat “de Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon”.  Die laatste formule zou nu overgenomen worden. Daarmee is de weg geëffend voor verdere toenadering tot Rome en zelfs opslorping (zoals bij de Oekraïens-katholieken).

Hier legt een Grieks orthodox priester uit waarom ze “(van de Vader) en de Zoon” verwerpen. Als de OCU dat echter doorvoert, dan zullen andere orthodoxe kerken uit West- en Oost-Europa misschien volgen. Of meer waarschijnlijk zal dat tot verdere afscheiding (schisma) leiden wat de orthodoxie in West-Europa en de VS nog meer zal verzwakken. Maar dat is misschien ook de bedoeling.

In Kiyiv bekeert Polen de “ware Rus”

De propagandaversie. De echte “Oekraïners” zijn de afstammelingen van het blonde ras van de Vikings en hebben dus Germaans en geen Slavisch bloed.

De enige “Russische” term die in Kiyiv nog erkend is, is “Kiyivaanse Rus“**. Dat is de alom gebruikte historische term die het eerste christelijke vorstendom aanduidt ontstaan bij de bekering van de Kiyivaanse kroonprins Vladimir in 987. Kiyiv is het centrum van de “Kiyivan Rus” gebleven tot het begin van de Tartaarse overheersing in 1240. Dan is het voor eeuwen weggedeemsterd. In de ogen van de Oekraïense ultranationalisten die een enorme invloed hebben, zijn de “Russen” van de Russische Federatie een mengras van Aziaten en Oost-Slaviërs, meer Aziatisch dan Europees. Als zij menen af te stammen van de “Kiyivaanse Rus” is dat een geschiedenisvervalsing. 

De Poolse regering ziet dat ook zo. De “Russische Federatie” zijn halve Aziaten, die moeten zo ver mogelijk gehouden worden liefst opgesplitst in verschillende delen. Zie: https://www.golfbrekers.be/dugin-over-rusland-deel-7-luik-2/

Met Groot-Polen zal (West-)Oekraïne in Europa gebracht worden en de godsdienst zal opschuiven in de richting van “katholicisme van de oosterse ritus”.

De Fatima-profetie van 1917 luidde: “Rusland zal zich bekeren”.  We weten dat Biden tijdens zijn bezoek aan Polen op 22 februari (Aswoensdag) over Fatima met de Polen gesproken heeft. Er is dan een H. Mis opgedragen in zijn hotel en “de bekering van Rusland” was een van de intenties. We weten nu dat het de bekering van de “Kiyivaanse Rus” bedoeld werd.

Met de gewapende kerkovernames, die doen denken aan de bolsjewieken van 1917, voltrekt die bekering zich nu. De andere “Rus” (van de Russische Federatie) is geen “Kiyivaanse Rus” maar een halve Aziaat, de profetie slaat dus niet op hen.

Tenax

*Lees in dit verband een vorig artikel:

**bekijk onderstaande video voor meer historisch-politieke duiding: