Orban waarschuwt voor inzet ‘vredestroepen’

Volgens de Hongaarse premier Orbán wordt in de EU open de inzet van ‘vredestroepen’ in Oekraïne besproken. Men kan zoveel oorlogsmateriaal sturen als men kan en wil, op de duur ziet Oekraïne wel het eigen inzetbaar potentieel soldaten slinken. Dus wordt er in de EU over een volgende stap nagedacht, nl. “EUropese vredestroepen”. Polen had dit idee reeds een jaar geleden geopperd. Orban ziet hierin het gevaar van een nieuwe wereldoorlog. (Tass)

Viktor Orbán stelt dat directe en indirecte druk heel gewoon zijn, zelfs chantage. “Ze willen ons in deze oorlog drijven.” Kortom: iets zo zwaarwichtig dat het slechts door het Hongaarse parlement kan beslist worden. (https://hungarytoday.hu/threat-of-world-war-no-exaggeration-says-pm-orban/)

Dat Orbans bericht hieromtrent geen nieuws is in het Kremlin mag blijken uit het antwoord op Telegram van de plaatsvervangende voorzitter van de Russische nationale veiligheidsraad, Dmitri Medvedev. We citeren een vertaald ingekort stuk:

"... De NAVO houdt alle anderen voor een hoop achterlijke idioten. En met een cynisch grijnzen bieden ze de diensten van hun 'vredestroepen' aan. Hun ware bedoelingen zijn duidelijk: zij willen aan de contactlijn een vrede installeren die hen uit een sterkte-positie baat brengt. Zij willen hun 'vredestroepen' met machinegeweren en tanks naar Oekraïne sturen, daarbij inbegrepen enkele blauwhelmen met gele sterren. Hoe dat zal eindigen tonen de acties die in het verleden door de VSA & bondgenoten in diverse werelddelen uitgevoerd werden. Het zijn de tragedies van Korea, Vietnam, Joegoslavië, Irak, Afghanistan en talrijke Afrikaanse landen.

Het is duidelijk dat de zgn. NAVO-vredestroepen gewoon zij-aan-zij met de vijand in het conflict zullen optreden... De situatie zal op een punt komen dat er geen weg terug meer is, dat de derde wereldoorlog, die ze naar verluidt zo erg vrezen, zal uitbreken.

Het is ook duidelijk dat deze 'vredestroepen' onze directe vijanden zijn. Het zijn wolven in schaapsvacht. Soldaten, die zonder Ruslands toestemming met wapens in de hand aan het front gestuurd worden en ons direct bedreigen, zullen een legitiem doelwit zijn voor onze strijdkrachten. En dan moeten deze 'vredestroepen' meedogenloos vernietigd worden. Zij zijn soldaten van de vijand. Zij zijn mede-strijders, geen "peacemakers". En zullen in de loop van de gevechten gedood worden. 

Het is de vraag of Europa klaar is voor een lange rij van doodskisten voor hun 'vredestroepen'."

Het idee “EUropese vredestroepen” naar Oekraïne te sturen is niet nieuw en werd inderdaad reeds een jaar geleden door Polen geopperd. Er kwam niets van in huis omdat de VSA Polen duidelijk gemaakt hebben dat het hen vrij stond dit te doen, maar dat – in het geval van een confrontatie met Rusland – ze er alleen voor zouden staan, zonder de ruggensteun van de NAVO. Polen besloot dan maar ervan af te zien, maar het idee werd daarmee niet begraven.

Nadat het westen de grenzen van het mogelijke keer na keer getest had – helmen, tenten, medisch en brandwerend materiaal, handwapens, zware wapens, munitie, raketten, tanks, opleidingen, en nu ook vliegtuigen – en Rusland niet of nauwelijks reageerde, heeft het westen de angst voor een atoomoorlog verloren. De volgende stap is logisch: grondtroepen. Vermomd als EUropese vredesduiven. Alsof het Russische leger in hen geen doelwit zou zien.

De komst van de ‘EU-vredestroepen’ is het begin van het einde. De EU-leiders houden zich blijkbaar voor iets beters of hoogstaander dan de Oekraïners. Zij wanen zich onaantastbaar.

Ook als Medvedev op Telegram over de NAVO spreekt, in alle meldingen is er slechts sprake van EU-vredestroepen. De VSA blijven buiten beeld; nergens wordt er gewag gemaakt van VSA-soldaten die deel zouden uitmaken van de ‘vredesmissie’.

Wat meer dan een jaar geleden als een boutade door het Kremlin gesteld werd, dat “de VSA bereid zijn tot de laatste Oekraïner te strijden”, moet bijgesteld worden in “tot de laatste EUropeaan”. De VSA blijven buiten schot; onze economie wordt kapot gemaakt, niet de Amerikaanse. Integendeel, talrijke bedrijven verhuizen hun activiteiten naar de VSA, aangemoedigd door Amerikaanse subsidies. Wij moeten alle vluchtelingen opvangen, niet de VSA.

Voor de VSA is het een win-win volgens hun motto: “Nothing personal, just business”. Een concurrent uitgeschakeld, een vijand verzwakt. En zelf blijven ze buiten schot. Letterlijk.