Schiet niet op de pianist!

islamHet is een beproefde strategie van de al dan niet linkse politiek correctelingen, die soms ook door zelfverklaarde conservatieven wordt aangewend: het gelijkstellen van politici die de massa-immigratie en de daaruit voortkomende islamisering vurig bestrijden aan moslimfundamentalisten of Islamitische Staat.

…Wie via massa-immigratie de islamitische wereld blijft binnenhalen, wordt zélf de islamitische wereld. Dat betekent dat een samenleving, net zoals dat in het Midden-Oosten het geval is, uiteindelijk nog slechts de keuze overhoudt tussen de pest en de cholera, namelijk twee scenario’s: ofwel sharia-principes laten heersen, ofwel dit met tirannieke (seculiere) maatregelen onderdrukken en proberen te beteugelen…

…Vandaag is de paradox dus dat de zelfverklaarde tegenstanders van een tirannieke, onvrije samenleving zélf zo’n samenleving bewerkstelligen, namelijk via de massale influx van moslims en het faciliteren en subsidiëren van de islam(isering)…

Lees het opiniestuk “Sharia en jihad vergelijken met Dewinter: dom, decadent en doorzichtig” van Sam Van Rooy in Doorbraak