Overleeft het Nederlands in het onderwijs?

Afbeeldingsresultaat voor nederlands in het onderwijs
cc: Marnixring

Terechte vraag. Zeker als je ziet hoe Tom Van Grieken gisteravond meewarig bekeken werd nadat zijn mening gevraagd werd – met gepreconditioneerde vragen – waarop een omvattend antwoord – zoals bepleit tijdens zijn toespraak op de VB-Gezinsdag in Bokrijk, onmogelijk gemaakt werd. Het is hoogst uitzonderlijk dat de nullenzender hem, of iemand anders van het VB, laat uitspreken, de vragen neutraal en niet beperkend stelt en geen scheprechterviertal tegenover hem plaatst om hem met lichaamstaal – grijnzen, afkeurend het hoofd schudden, wenkbrauw fronsen, wegkijken.. of gewoon een stomme vraag stellen, onderbreken… – zodat hij dat, waarvoor hij uitgenodigd werd – kan duiden en … noodgedwongen verdedigen.

Bij Van Gils en Gasten ging het nu niet expliciet over het Nederlands in het onderwijs, maar wel over een centraal examen dat het VB voorstelt. Tom was op zijn hoede. Terecht. De olifant in het klaslokaal mocht niet gezien worden. Ze zaten met z’n allen te wachten op zijn conclusie dat het mid. onderwijs afgestemd wordt op de minst presterende – omwille van voor de hand liggende redenen – leerlingen, dat daardoor de lat jaar na jaar lager gelegd wordt, en dat het kwaliteitsverlies bijgevolg te wijten is aan de instroom van anderstalige immigranten. Tom was voorzichtig en hield zich op de vlakte, had het over vergelijkende prestatiecijfers in diverse scholen. Toch wel straf dat je zelfs het verschil van eisen en behaalde punten wegens voor de hand liggende redenen niet meer mag, resp. kan, vermelden zonder dat je beticht wordt van racisme, xenofobie… enz…

Zodra er bv. een groene of blauwe madam ten tonele verschijnt, wordt een omgekeerde regie toegepast. Open deurtjes, gepreconditioneerde vragen met een omarmend, hoera-stemming, applaudisserend viertal aan tafel… u weet wel wat we bedoelen.

Komen we terug bij de titel: Overleeft het Nederlands in het onderwijs? Een thema dat door de Marnixring op de agenda geplaatst werd. Niet met de achtergrond hierboven beschreven, maar wel met de verengelsing van onze jeugd en hun taalgebruik, resp. -mishandeling. Ook meer dan terecht. Waarom een Nederlands woord gebruiken als het ook met een Engels Amerikaans begrip kan? Of hoe onze identiteit, taal en cultuur door de jeugd, media en internationale handel (de aanbeden ‘globalisering’) ondergraven en kapot gemaakt wordt!

U kan het programma en inschrijvingsvoorwaarden via dit bruggetje raadplegen.