Overal dreigt het gevaar

Het moslim gevaar.  We noemen het zoals het is.  Geen flauwekul over rebellen, misnoegde verrijkers, uitingen van frustratie omwille van gebrek aan kansen en wegens discriminatie.

Terreur.  Nu dreigt het gevaar in Noorwegen.  Maar Noorwegen is overal.  Overal waar we de fanatieke Allahvolgelingen binnen gelaten hebben.
Het Noorse ministerie van binnenlandse zaken heeft bericht ontvangen van een ‘bevriende geheime dienst’ dat uit Syrië teruggekeerde “radicale islamisten” eerstdaags een aanslag plannen in Noorwegen.  Volgens gegevens zouden er ca. 50 personen uit Noorwegen hun kompanen in Syrië vervoegd hebben, waarvan de helft teruggekeerd is naar het land der fjorden.

Armed police patrol outside the terminal at Oslo Airport on Thursday, July 24.Ze weten niet waar, ze weten niet wanneer, ze weten niet hoe, deelde de politiebaas Vidar Refvik mee.  De politie werkt nu in de grootste alarmdienst en moet vooral op stations, luchthavens en grensovergangen present zijn.  Vakanties werden ingetrokken.  Het stadhuis van Oslo werd gesloten.  Eerste minister Erna Solberg kwam vervroegd uit vakantie terug naar huis.

Stop stigmatisering van de Noorse moslims staat er op de plakkaten van de zwarte madammen.  Wij zeggen: stop de moslims!

FT

CNNReuters

26 gedachten over “Overal dreigt het gevaar

 1. Even Flaubert aanhalen : hij vond de Islam iets monsterlijks. Eiste in naam van de humaniteit dat de zwarte steen verbrijzeld werd, Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd. Het leek hem een goede manier om het fanatisme de moed te ontnemen.
  Ik volg hem daarin en hoop van onze politici hetzelfde.

 2. Eén ding moet je die moslims nageven: ze zorgen voor werkgelegenheid, vooral bij de politie en de staatsveiligheid dan.
  In Noorwegen zou het pas voor maandag zijn, het is dan immers makkelijker om grote groepen mensen te vinden. Want in vernielde gebouwen of zelfs een boorplatform zijn de moslims niet geinteresseerd.

  • Ze zorgen ook dat de veiligheid om de mensen te beschermen enorm duur wordt

 3. De vraag is eens te meer = Wie heeft er voor gezorgd dat die moslims in Noorwegen konden komen & blijven en ongestraft hun gangen gaan.
  Het antwoord = politieke meerderheden, verkozen door een meerderheid van de bevolking, zoals ten andere elders ook het geval is.(en dit zeker in Zweden).
  Gezien de meerderheid van de “kiezers” gelijk heeft, en hierover geen opmerkingen mogen gemaakt worden, zal de Noorse bevolking dan ook de kelk moeten ledigen tot het bittere einde. De meerderheid heeft er immers voor gestemd.
  Ik wens deze “meerderheid” dan ook alle mogelijke gruwelijkheden toe, waar deze “meerderheid” ten andere toch zo naar tracht, blijkens het stemgedrag. Ik verwijs dienaangaande naar het zo pas afgekondigde “regeerprogramma” van ISIS in Irak. Vooral het luik “vrouwenbesnijdenis” lijkt mij fascinerend.
  Ja Gina, het is een kwestie van strategie, en onze moslimbroeders kennen daar blijkbaar meer van dan wij. Nochtans is de voor onze noodzakelijke strategie heel eenvoudig = een “juiste” keuze in het stemhokje. Enkele seconden van “politieke moed” volstaat, in alle discretie ten andere !!!
  Vervolgens kan men dan de enige noodzakelijke beslissing nemen = schop ze er uit.!!!
  De toestand is dan ook “dood”eenvoudig = ofwel wij ofwel zij. Als “zij” het zijn staan er voor de mannen in het Westen nog mooie dagen te wachten, voor zover ze bereid zijn zich te bekeren. Wat de vrouwen betreft lijkt de toekomst minder gunstig, zelfs niet na een “bekering”.
  Maak U echter een illusies over Noorwegen, en bij uitbreiding over de rest van Europa. De reacties zullen beperkt blijven tot wat “lullen”, in de zin van :”hou mij tegen of ik doe een ongeluk…”.. Er zal ook nog de zoveelste “onderzoekscommissie” opgericht worden (bevolkt door de saboteurs)..Men zal nog wat meer geld rondstrooien om de “sociale cohesie” te versterken…enz….
  Wat wel efficiënt zal zijn, zullen de campagnes tegen racisme zijn.. die er op gericht zijn elk verzet tegen de vreemdelingen invasie, in de kiem te smoren.
  De enige oplossing bestaat er dan ook in dat de autochtone bevolking zelf haar lot in handen neemt, door de “juiste” politieke keuzes..te maken in plaats van te stemmen voor valse profeten, die het volk naar de ondergang leiden.
  Als men dan toch zo bezeten is van de democratie, dan dient men ook consequent de verantwoordelijkheden te leggen waar ze thuis horen=dit is bij het volk(de kiezers). De keuze is dan ook opnieuw “dood”eenvoudig = het is dus ofwel “overleven” ofwel de “dood”. Een tussenoplossing bestaat niet.
  PS : Waar het werkelijk omgaat in hoofde van de kiezer is:
  1. Het kortstondige profitariaat en de ondergang,(=de krekel)
  2. Opofferingen en inspanningen met een kans op overleven.(=de mier).

  • “De juiste politieke keuze”. Die werd reeds jaren geleden gemaakt door 1 miljoen kiezers, maar in de kiem gesmoord. De enige oplossing die ons nog rest? REVOLUTIE !!!

  • Lovenaar, uw bijdrage is met vuur en overtuiging geschreven maar ik had het graag wat realistischer gezien…

   U schrijft o.a. :”De keuze is dan ook opnieuw “dood”eenvoudig = het is dus ofwel “overleven” ofwel de “dood”. Een tussenoplossing bestaat niet.”
   Nu vrees ik toch dat u naar ‘n derde of tussenoplossing zult moeten zoeken. Stel dat een meerderheid van de bevolking nu toch eens “verstandig” stemt, wat zal er dan veranderen?
   Om te beginnen de instroom proberen aan banden te leggen en te beperken. Hoe (en met wie) gaat u dat concreet doen?
   De grenzen beveiligen zoals tussen Noord- en Zuid-Korea?
   Daar zal verdorie veel volk komen naar kijken!

   Goed, laat ons aannemen, het lukt om de instroom te beperken.
   (Helemaal waterdicht zal het NOOIT kunnen zijn!)
   Dan zitten we nog altijd met de aanwezige ‘nievanhiers’. En mochten wij het soms eventjes vergeten: de demografische klok tikt fameus in ons nadeel…
   Natuurlijk kunnen we, zoals die lammetjes die zich ‘n leeuw wanen achter het toetsenbord van hun computer, reageren en roepen: “Zet ze allemaal op ‘n vlieger!” (waarmee ze ‘n vliegtuig bedoelen natuurlijk.) Dergelijke reacties zijn overal te lezen op blogs en op de z.g. sociale media. Of, zoals u het treffend zegt: “schop ze er uit !!!”
   Prachtig! Maar zoals de toestand nu reeds is, ben ik zeker dat er geen vliegtuigen genoeg zullen te vinden zijn, het aantal ‘passagiers’ is nu reeds gewoon te groot… En dan mag u niet vergeten dat die vliegtuigen ‘ginder’ ook nog toestemming moeten krijgen om te landen…
   “Schop ze er uit !!!” Ook prachtig maar ik had toch graag geweten hoe u dat concreet wilt aanpakken. Het hoeft niet minutieus te zijn maar ik had toch graag, in grote lijnen, geweten hoe u dit wilt aanpakken. Door wie en waar precies moet dat er-uit-schoppen gebeuren?

   Ik vrees dat er, in de realiteit, toch naar ‘n derde oplossing zal moeten gezocht worden. Met frisse tegenzin vrees ik dat het niet wij of zij maar wij en zij zal worden en blijven.

   Maar dromen mag altijd en hoop doet leven, nietwaar?

    • Zoals ik reeds zegde: dromen mag altijd…

     Graag verduidelijking hoe u de EU zo ver zult krijgen dat ze Turkije en Marokko de oorlog gaan verklaren?
     De EU zal zich nog eerder haasten om Turkije en Marokko in de EU op te nemen.

     Ja, in dromen lijkt alles zeer eenvoudig…

   • Een simpele oplossing? Wetende dat ongeveer 70% van de vreemdelingen van een “sociale” uitkering leeft, deze gewoon afschaffen. De uitkeringen is het enige wat hen hier doet blijven. De massale spontane terugkeer naar het moederland zal menige de ogen openen.
    Simpel, goedkoop en effectief.
    Ten andere, als er niet meer kan geleend worden om de sociale uitkeringen uit te betalen zullen wij er ook de gevolgen van dragen. Dus ze nu op droog zaad zetten heeft heel veel voordelen voor de Aboriginals van de lage landen. Het enige wat we moeten voorzien is bewaking en een prikkeldraad rond de concentratiegemeenten. Ze mogen er enkel uit voor naar Zaventem te gaan met pak en zak.

    • “De massale spontane terugkeer naar het moederland…” zal een, minstens eenmalige, serieuze ‘sociale uitkering’ vergen…
     Er wordt vanuit Zaventem niet gratis gevlogen, hoor.

     En dat van die prikkeldraad en de bewaking zal wel ‘n mooie wensdroom zijn, nietwaar.
     Deze en dergelijke straffe taal is er genoeg overal te lezen maar als ik vraag naar het wie en hoe dit in de realiteit moet gebeuren, is het antwoord oorverdovende stilte ofwel een nog minder realistisch geschreeuw…
     Uit begrijpelijke frustratie roepen: “stuur ze terug!” is veel gemakkelijker dan om dit concreet uit te voeren…

    • Misschien kunnen we onze Waalse ‘vrienden’ een plezier doen door ze naar Charleroi te sturen? of daar goedkope ‘ik-keer-terug’ vluchten aanbieden? Misschien als hub voor de Benelux en het Rijnland?

   • Ropie,
    Ik heb kennis genomen van Uw reactie, een mengeling van :” Sirenenzang, Stockholmsyndroom, politiek van het gebroken geweer en uiteindelijk de broek af”. Een dodelijke cocktail waarbij de ondergang gegarandeerd is. Het op luide toon eisen van maatregelen en voorstellen doen dienaangaande, geven blijk van realiteitsbesef en verantwoordelijkheidszin. Het is al een positief begin, in tegenstelling tot al diegenen die nog zitten te slapen.
    Een noodzakelijke vw. is dat men baas wordt in eigen huis, het territorium afbakent en bewaakt, de geldkranen dienen toegedraaid te worden en alle voordelen afgeschaft. Het verblijf in het land door een vreemdeling dient een gunst te zijn en geen recht.Onwettige verblijven dienen op en geloofwaardige manier afgeschrikt te worden. Men dient ook eerst af te rekenen met de collaborateurs die ze naar hier gehaald hebben. Occulte machten die samenzweren tegen het volk dienen geneutraliseerd te worden. Men dient zich ook te ontworstelen van de dictatuur van internationale organisatie en verdragen die ons wurgen en plunderen. De misdaad dient ook op een geloofwaardige manier aangepakt te worden, en dit moet nog meer gelden voor de strafuitvoering. Al de grondwettelijke vrijheden van de autochtonen dienen in ere hersteld te worden.Maak U geen zorgen over vliegtuigen. Ze zijn allemaal op eigen kracht gekomen, en ze moeten maar ook op die manier vertrekken.
    Dit alles is een kwestie van willen en waar er een wil is, is er een weg. Sinds 1830 was er geen enkel probleem om draconische maatregelen te nemen door de belgische bezetter tegen de Vlamingen en bv. in 1914-18 er duizenden de dood in te jagen. Als er daar geen probleem was, dan zie ik er nu ook geen.
    In zake het “eruit schoppen” stel ik vast dat U een ontroerende bezorgdheid aan de dag legt voor deze allochtonen. Het is namelijk zo dat in Brussel, Gent, Antwerpen en andere middelgrote steden in Vlaanderen “dat eruit schoppen” reeds lang begonnen is. Het zijn dan wel de autochtonen die uit hun straten en wijken worden geschopt, en waarna er dan ook geen sprake meer is van “wij en zij.. ” Bij de allochtonen geldt zonder onderscheid wel het principe van “eigen volk eerst”.
    Trouwens als hier mogen de “boel ontploft” dan gaat U nog al een vlucht zien , van al die allochtonen die het zekere voor het onzekere nemen. Hoeveel zullen er aan het Albertkanaal staan, bij manier van spreken (cfr mei 1940) .
    Voor het overige mag U gerust blijven dromen of hallucineren over de harmonieuze multiculturele maatschappij. Vergeet dan wel niet de multicriminele–decadente en -parasitaire mesthoop er bij te denken.
    De rol van dhimmi zal U zeker liggen. Vergeet ook niet dat er bij die allochtonen er geen enkele is, die zelfs maar 1 seconde heeft nagedacht over Uw rechten in Uw land.
    Kruip er voor, veracht U zelf tot in het diepste van Uw wezen, ik gun U dat.. maar U heeft niet het recht dat van mij ook te eisen.
    De toestand is immers dramatisch, om niet te zeggen hopeloos, maar ik verkies dan al vechtend ten onder te gaan, dan af te druipen als een geslagen hond, met de staart tussen de poten.(of te leven als dhimmi).
    Ter info : een bruggetje over de toestand in de USA.
    http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/michael-snyder/illegale-einwanderung-und-banden-eines-tages-werden-amerikanische-staedte-brennen.html
    Zoals U weet, volgen we de USA steeds sneller op de voet.
    Ik wil echter afsluiten met een citaat van Cicero(heb alleen een engelstalige versie).
    “A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.

    For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”

    – Marcus Tullius Cicero
    PS : Het grootste probleem en ook gevaar zijn dan ook niet de allochtonen , maar de verraders die ze naar hier halen en gebruiken om onze westerse beschaving te vernietigen.
    (zie het scenario in het boek Le Camp des Saints van Jean Raspail).

    • Lovenaar, bedankt dat u mij geschikt acht voor de rol van dhimmi maar misschien wil u zo vriendelijk zijn een andere kandidaat voor deze rol te zoeken?
     U stelt bij mij, zegt u, een roerende bezorgdheid vast voor de allochtonen. Misschien toch nog eens herlezen wat ik juist geschreven heb?
     Omdat ik graag met de voeten in de realiteit blijf staan heb ik gevraagd hoe al die stoere verklaringen om de problemen op te lossen dan
     c o n c r e e t moeten worden uitgevoerd en toegepast.
     Maar ook uw antwoord heeft mij niets wijzer gemaakt, ik blijf op mijn honger zitten…
     Ik lees van andere reageerders voorstellen voor zaken die ZOUDEN moeten worden uitgevoerd: geen dubbele nationaliteit meer, afschaffen van de sociale hangmat, enz. Ook u grossiert in zaken die ZOUDEN moeten uitgevoerd worden, ik citeer: afrekenen met collaborateurs, samenzweerders neutraliseren, ons ontworstelen aan internationale instellingen, e.a.
     Laten we realistisch zijn, dus weer is hier mijn vraag: hebt u de mogelijkheid, de macht en bevoegdheid om dit allemaal of ‘n gedeelte van deze noodzakelijkheden uit te voeren? Indien het antwoord ja is, waarop wachten we dan? Indien nee, dan komen we voorlopig niet veel verder, vrees ik…
     Eerst zult u de slapenden moeten wakker maken, de Vlamingen mobiliseren, met andere woorden.
     Maar dit zal tijd vragen, vrees ik… en, hebben we die nodige tijd nog? Want bij de allochtonen tikt de demografische klok onverpoosd verder, hoor.
     Wat ik u niet zou aanraden is om de mensen die u wenst te overtuigen en die zich daarbij realistische vragen stellen, om deze mensen te catalogeren als kandidaat-dhimmi’s, kruipers en zelfverachters. Deze handelswijze zal zeker niet erg succesvol zijn…
     En, o ja, kies aub voor dat mobiliseren van de slapenden liefst ‘n dag of dagen uit dat er op TV geen voetbal is!
     Dit laatste mag dan, naar keuze, belachelijk of cynisch klinken, het betreft wel degelijk de hedendaagse Vlaamse realiteit!

 4. In Noorwegen zijn de haatzaaiende moslims met weinig vertegenwoordigd. Vorige maand in Stavanger, Bergen, Alesund en Noordkaap geweest en het verwonderde mij dat er daar zeer weinig (soms geen) woestijnvolk te zien was. Daar is toch plaats genoeg om ze op te vangen in de uitgestrekte Fjorden.
  Te koud misschien?

  • Waarin de Noren nog verstandig zijn : ze vragen Vlamingen en Nederlanders om naar hun land te emigreren. De taal kan voor een germaanse taal sprekend volk vlug aangeleerd worden en onderscheid in uiterlijk is er evenmin, zolang Van Bellingen in St Niklaas blijft.

 5. Een excuus als een ander “extreme moslims die terugkeren uit Syrië”. Het is eender van waar ze komen of waar ze naar toe gaan. Last met de islam zal men altijd hebben. De term “Syrië strijders” zal hier in het westen meer en meer vallen. De mogelijke aanslagen “waar of wanneer” die er ongetwijfeld zullen komen zal door de islam zelf meer en meer gebruikt worden om het westen te ontwrichten. De uitspraak er van ( de term) alleen al is al genoeg om westerse veiligheidsdiensten in hun broek te laten sch**ten. Dat weten moslims maar al te goed. De dreiging alleen al kan een westers land in rep en roer zetten. Zonder ook maar een vinger uit te steken, zorgen de Syrië strijders voor angst, ontregeling en paniek in onze westerse maatschappij. Verwarring zaaien is de eerste tactiek die gebruikt wordt, met achteraf een scala van geweld met ongekende afmetingen. Wie denkt dat ik dit verzin of in een glazen bol heb gezien, die is blind voor de waarheid.

 6. Stop Stigmatisering Norse Muslimer . Ik heb nooit een norse man sympathiek gevonden of hij nu mossellimmer is of niet !

 7. Eens iets anders—— Deze week in Terzake lagen G.Anneman en Tobackske in hetzelfde bedje. En dat zint mij niet ! ! Goed het zijn beiden de verliezers, maar toch !?!

  • Niet gemerkt dat de Vlaamse regering heel asociaal wordt voor de bevolking?

  • Beste Karen,
   Annemans op 1 TV debat veroordelen is hem onrecht aandoen. Annemans als jong advocaat werkte bij Leo Delwaide de voormalige havenschepen in Antwerpen. Delwaide had al vlug de kwaliteiten van Annemans in de gaten en trachtte hem bij de liberalen in te lijven. Indien Annemans voor een gemakkelijke baan in de politiek zou gekozen hebben was hij op dit voorstel ingegaan en was hij zeker minister geworden. Doch Annemans koos er voor om zijn overtuiging te volgen en koos voor het Vlaams Blok/Belang. 28 jaar zetelde hij voor de partij in de kamer. Tijdens de commissie Dutroux zei (ook socialist en burgemeester van Brugge) Land-uit ( want zo noemde Annemans hem) dat Annemans de bekwaamste politicus was in de commissie. Land-uit heeft nooit zijn woorden herhaald op bevel van brulboei Tobback senior. Dat hij samen met Tobback junior in terzake zat, is om dat ze zo uitgenodigd werden door de 0000. Annemans en Tobback junior zijn beiden verliezers van de verkiezingen, zitten beide in de oppositie, en zijn beiden voorzitter van hun partij. Daar houd de vergelijking dan ook op. Tobback werd in de pluche gekatapulteerd, Annemans heeft er keihard voor gewerkt. Hem aanwrijven dat hij met een socialist het bed deelde is de waarheid geweld aan doen. En de waarheid heeft ook haar rechten.
   Zonder rancune

   • Ben het eens met u ivm de uitzending Terzake. Het argument ivm de keuze van Annemans om voor het Vlaams Blok te gaan, kon indertijd ook voor Hugo Schiltz gelden.
    Zonder afbreuk te doen aan de capaciteiten van Annemans, wil ik er wel aan toevoegen dat toen hij tot het Vlaams Blok toetrad hem door Karel Dillen in het vooruitzicht was gesteld, om Dillen op te volgen toen die naar Europa versaste. Zijn kansen zagen er toen al zeer goed uit en kwamen er niet op neer dat hij zich eerst moest bewijzen om hoger te klimmen.

 8. In de eerste plaats zou men het recht op de dubbele nationaliteit moeten afschaffen en de eigenaars ervan voor de keuze moeten stellen. Voor vreemdelingen kan men dus ook de gezinshereniging afschaffen. In het geval ze de Belgische nationaliteit willen kunnen ze ook geen gebruik meer maken van de beruchte wet “Recht op Maatschappelijke Integratie”, waarop zovelen teren, daar deze enkel voor vreemdelingen geldt; wonen, inkomen,etc (zie OCMW). Mochten ze evenwel opteren voor hun natuurlijke identiteit dan kunnen ze op basis van de vreemdelingenwetgeving verwijderd worden voor “langdurig verblijf”

Reacties zijn gesloten.