Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak steunt Poolse soevereiniteit

U zal intussen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de zgn. Poolse crisis. Polen heeft de durf gehad haar eigen grondwet boven die van de EU te plaatsen. Mogen wij herinneren aan het gewoonlijk volgzame Duitsland dat in het verzet ging tegen de gedwongen goedkeuring van het opkopen van Zuid-Europese schulden door Noord-Europese lidstaten.

Enkele andere reacties:

2 gedachten over “Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak steunt Poolse soevereiniteit

 1. In verband met Polen verscheen er zopas een artikel op het Katholiek Forum :
  http://www.katholiekforum.net/2021/10/21/ultimatum-van-de-europese-commissie-aan-polen-herhaalt-het-dantzig-van-1940-zich/
  En zoals tegenwoordig te verwachten is , wordt den Dolf er nog eens bij gesleurd. Afgezien daarvan geeft de tekst wel een goede basis voor een verder onderzoek. Wat Dantzig betreft verwijs ik naar de reactie van Jules Van Rooyen. Ik ga echter verder in op deze van Theudmer, die bij Golfbrekers ook af en toe reageert, ik citeer :
  “Theudmer schreef: 21 oktober 2021 om 18:14
  De Europese Unie werd opgericht om de blanke Europese volkeren raciaal en etnisch te ruïneren; het sissen van de slangentongen in Brussel tegen het Pools volk is een uitvoering van het Kalergi-plan daartoe..” (=einde citaat).

  Dit Coudenhove Kalergi plan is nu het massavernietigingswapen dat door de 2 Olifanten wordt ingezet tegen onze Westerse beschaving. Ik verwijs naar mijn recente reactie op een artikel bij Golfbrekers over de invasies vanuit Wit Rusland, en de onwil van de EUSSR om hiertegen op te treden. En zoals reeds meermaals vermeld zit de EUSSR in de wurggreep van de 2 Olifanten in de kamer. Een EUSSR die qua organisatie een kopie is van de USSR. En met betrekking tot deze invasies via Wit Rusland stelt zich dan de vraag :
  Wie is er hier de werkelijke organisator van, wetende dat landen die ingaan tegen de RKM in The City gestraft worden, met één of andere vorm van terreur. Bron : The Nebula, van Walter Baeyens, pagina 26-27.

  Een andere dooddoener in de tekst van Veroon ter Zee is het volgende, ik citeer :
  ““Europa” evolueert inderdaad naar een bestel, dat de vrijheid van het volk om te kiezen in welk soort maatschappij zij willen, leven, beetje bij beetje vernietigt. En het gaat hier om pure ideologie. De methodes lijken wel overgenomen van het nationaal-socialistische Duitsland, met intimidatie, chantage,uitsluiting, het creëren van vijandsbeelden door de lakeien van schatplichtige mainstream media… Het is Duitsland, dat vandaag in Europa de feitelijke macht heeft en toevallig is het een Duitse, Ursula Von der Leyen, die het hoge woord voert in de Commissie en de bestraffing van Polen eist…op een wijze en met woorden, die onwillekeurig doen denken aan de manier waarop het toenmalige nationaal-socialistische Duitsland het vrije Polen onder de knoet wou krijgen. Andere tijden, andere benamingen, maar dezelfde methodes en hetzelfde agressieve taalgebruik….Een links-liberalisme, met als spiegelbeeld het nationaal-socialisme en het communisme! Ver gezocht, zullen sommigen zeggen…misschien, toch is deze denkpiste niet zomaar een hersenspinsel…” (=einde citaat).
  De voortdurende verwijzingen naar Nazi Duitsland hebben intussen psychopathologische kenmerken aangenomen. Het huidige Duitsland is immers een DDR dictatuur met een Stasi terreur. Dit is het geplande gevolg van de Perestroika Deception, met de “val” van de muur en de omvorming van de EUSSR tot een communistische dictatuur.
  Bron : https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn

  Het is een land in volle verval, na de vernietigingspolitiek van IM Erika Merkel en haar vazallen, in dienst van haar “handler” in The City en Wallstreet. Bovendien is het bezettingsstatuut van 1946 nog altijd in voege. De 3 wapens die door de verraders worden ingezet, zijn overal dezelfde in de EUSSR : Coudenhove Kalergi, Agenda 21 -30 en de Covid 19(84) samenzwering. Zie in dit verband ook het Gutenberg dossier van Frederieke Beck, waar de redactie recent naar verwees. Nog een andere verradersorganisatie : de “Atlantik – Brücke”.
  Bron : https://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik-Br%C3%BCcke

  Het verband gelegd in de tekst bij het Katholiek Forum, tussen het huidige Duitsland en het Nazi verleden(sic), geeft dan ook blijk van een gebrek aan kennis of van kwade trouw, omdat men de ware toedracht niet durft te onthullen. Wat vandaag in de EUSSR gebeurt, heeft niets te zien met “nazisme & fascisme “ maar alles met communisme – marxisme – socialisme – maoïsme…”, verantwoordelijk voor ruim 150 miljoen doden. En daar hebben ze in Polen ervaring mee. Trouwens het gevaar komt niet alleen van de EUSSR en de RKM, maar is ook intern actief :
  https://www.henrymakow.com/2017/07/poland-nationalists-globalists.html
  met citaat : “We’re in a life-and-death struggle for the future of the human race between Communists (satanist, globalists,”liberals”) and nationalists. As in America, globalists in Poland are resorting to extreme behavior to intimidate their opponents. In the article below a Polish reader conveys the urgency of the situation…” (=einde citaat).

  Bij dit alles speelt de “vrijmetselarij” al eeuwen lang een meer dan verderfelijke rol, te beginnen met de conferentie van Willemsbad in 1782. Deze loges speelde ook een beslissende rol bij de opdeling van Polen tussen Pruisen – Oostenrijk en Rusland. Polen zat toen immers opgescheept met verkozen logekoningen, met daar achter “Het Uitverkoren Volk”, via het Protestantisme, dat Polen toen langs alle zijde bekampte.
  Bron : The Keys of this Blood van Malachi Martin, pagina 516 tot 530

  Dit lot was Hongarije ook beschoren na WO I via het verdrag van Trianon :
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Trianon

  Ook hier speelden de 2 Olifanten in de kamer, een beslissende rol, in hun haat tegen onze Westerse beschaving. Nog een bron :
  https://www.henrymakow.com/illuminati_betrayed_british_ag.html?_ga=2.168282913.1646446298.1634831405-699685610.1634222971
  met citaat :
  “World wars were Gentile genocides designed to replace a God of Love (Christianity) with a God of Hate (Cabalist Judaism.) This is the essence of the New World Order. As the covid hoax demonstrates, mankind is controlled by a satanic cult, the Illuminati, led by Cabalist Jewish bankers and their Freemason flunkies. In past world wars, the puppet “leaders” on both sides were Freemasons who colluded to destroy Europe and Christian Western civilization.” (=einde citaat).

  Het toeval wil nu dat het vandaag 23 oktober 2021 juist 65 jaar geleden is dat de Hongaarse opstand begon, waar het Hongaarse volk laffelijk in de steek werd gelaten door het zogezegde Vrije Westen. En ere wie ere toekomt, een bron :
  https://www.nation.be/2021/10/23/souvenons-nous-du-martyr-de-budapest/

  Achter het conflict tussen Polen en de EUSSR gaat dan ook heel wat meer achter schuil, dan den “Dolf & co” die opnieuw voor de deur zouden staan. Het gaat hier om de verderzetting van een eeuwenlange terreur, door de 2 Olifanten in de kamer, om onze Westerse Christelijke beschaving te vernietigen.

  Het is dan ook onbegrijpelijk dat de logemaffia’s, een criminele misdaad organisatie, mede verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden, in België en zeker in Vlaanderen een dergelijke machtspositie kunnen blijven bezetten.

  Een lidmaatschap van een dergelijke misdaadbende is niet alleen strafbaar, maar totaal onverzoenbaar met om het even welke functie. (overheid & privé). Waar zitten het V.B. om dit aan te aan te pakken in de Kamer. Men kan gerust verwijzen naar de Vlamingen die tijdens en na WO II voor veel minder zijn vermoord. Mr Wouters heeft ook al meermaals verwezen naar de nefaste rol van deze logemaffia’s in Vlaanderen. Een dodelijke kanker, letterlijk en figuurlijk.

  • Mgr. Henri Delassus schreef in zijn werk “La conjuration antichrétienne” over hoe Victor Hugo een Verenigde Staten van Europa wilde; de plannen tegen de Europese volkeren zijn dus ouder dan velen denken, en de bedoeling van de complotterende krachten was steeds de constructie van een universele republiek voor een universele tempel van de vrijmetselarij, om vervolgens de vrijmetselarij zelf de keel over te snijden en een Judaïsche wereldvorst te installeren in Jerusalem.

   De omverwerping van de oude monarchieën en de introductie van republikanisme waren ook onderdeel van die plannen; de architecten van dat modern republicanisme geloven immers zelf niet in die politieke filosofie, maar hebben het als sloopbal gebruikt om uiteindelijk een luciferiaanse monarchie van de Judeeërs op de puinen te zetten. Zij weten zelf dat monarchie nodig is om een volk organisatorisch sterk te doen staan tegen vijanden en dat republikeinse structuren (institutionele verdeeldheid op het bestuursniveau) een volk verzwakt en ten prooi werpt aan clandestiene netwerken.

   In Frankrijk was er dan ook paniek bij de zonen van Juda toen Hendrik van Chambord, erfgenaam van de dynastie van Sint Lodewijk en door legitimisten “Hendrik V” genoemd, dicht kwam bij de terugkeer van het christelijk koningschap in Frankrijk met de steun van Pius IX. Helaas, hij slaagde er uiteindelijk toch niet in de troon van zijn vaderen te bestijgen en bleef in ballingschap.

   Wij, hier in Vlaanderen, moeten radicaal de achttiende-eeuwse Verduistering en de Franse Revolutie in hun beginselen aanvallen en streven naar katholieke monarchie om zo de invloed van de clandestiene sekten met de bijl door te hakken. Dat democratisme ons volk verzwakt en als speelbal van de sekten heen en weer slingert wordt de Vlamingen dag na dag in het gezicht geduwd; een goblinachtige burgerij bezet hier de plaatsen van bestuur en met de regelmaat van een klok krijgt ons volk stenen wanneer het om vissen vraagt; dat komt omdat zij geen vaders van het volk zijn maar uitvoerders van de dictaten van onze vijanden die ons willen vernietigen en uitwissen op het aangezicht van de aarde. De toekomstplannen van de creaturen in ministerposten zijn dan ook niet verweven met het welzijn van ons volk; enkele jaren smoelen trekken op de televisie, denken zij, en ze verdwijnen van het toneel met een hoop geld om ergens in een villa in het buitenland te gaan zitten. Een hereditaire vorst, echter, heeft een dynastiek nageslacht waarvan de toekomst samenhangt met die van het volk en is dus geneigd tot meer aarzeling vooraleer zijn volk geheel de verwoesting in te jagen.

   Gaat er in de toekomst nog een Vlaanderen zijn, of is het einde nabij? Gaan de Germaanse volkeren zozeer verwoest worden dat de overblijvers van de verschillende volkeren van ons Nordisch ras een nieuw Germaans volk zullen moeten stichten om niet te verdwijnen? Een verenigd Nordisch rijk om de bloedlijnen zuiver te bewaren die we van onze voorvaderen geërfd hebben?

Reacties zijn gesloten.