“Niemand was van plan een muur te bouwen…

… doch dan werd op 13 augustus – inmiddels 60 jaar geleden – deze Muur door Berlijn en later door heel Duitsland opgetrokken.

Niemand was van plan een vaccinatiedwang op te leggen, maar dan werd kort voor de verjaardag van de Muur-bouw door de conferentie der ministerpresidenten en door kanselier Angela Merkel deze vaccinatiedwang toch ingevoerd.

De Muur richtte zich in de propaganda niet tegen de eigen bevolking, die met hun voeten de SED-politiek veroordeelde, maar was een “antifascistische beschermingswal”. Een hierbij passende grap luidde: Vraagje aan zender Jerewan*: “Waarom zijn de staalpunten bovenop de Muurkroon** naar binnen gericht, terwijl ze toch de fascistische indringers van buitenuit zouden moeten tegenhouden?” Antwoord: “De fascist komt er weliswaar in, maar geraakt er niet meer uit!”

Wat de vaccinatiecampagne van de regering betreft, werden er drie redenen om zich te moeten laten inenten, opgelijst:

  • er zijn genoeg vaccins voorradig
  • het duurt meerdere weken eer men daardoor volledig beschermd is
  • er worden “toegevingen” voor gevaccineerden in het vooruitzicht gesteld.

Dit is de samenvatting van een vaccinatiecampagne die door de fed. regering op facebook gepubliceerd werd. Wie krijgt hierdoor lachkrampen? We moeten ons laten inenten omdat de fed. regering over te veel vaccins beschikt… en over te veel mondmaskers… de reden waarom de mondmaskerplicht tot ergens in het volgende jaar verlengd wordt. En vervolgens wordt men gaar gekookt met “toegevingen”. We moeten onze vrijheidsrechten “verdienen” door ons te laten inenten. Wie een dergelijke regering heeft, heeft geen vijand meer nodig!

Ongeveer zoals de mensen in de DDR door hun vlucht uit de dictatuur konden ontsnappen, verdedigt zich 1/3 van de bevolking tegen een zich te veel permitterende staat door de vaccinatie te weigeren. In beide gevallen reageert de staat met druk. Wie in de arbeiders- en boerenstaat erbij betrapt werd een vlucht te plannen, belandde voor verschillende jaren in de gevangenis; wie zich in de buurt van de grens ophield, werd neergeschoten.

Wie vandaag de vaccinatie weigert, wordt onverbiddelijk uit de maatschappij geweerd. De door de politiek uitgevonden 3-G-regel stelt immers dat vanaf 23 augustus slechts nog gevaccineerden, genezen of geteste burgers aan het openbare leven mogen deelnemen. De laatste genoemde G-categorie moet hiervoor vanaf oktober de kosten betalen. Hoeveel? Er worden bedragen tot 250 euro genoemd. De geldigheid van de test zou van 24 uur, resp. 48 uur, op 4 tot 6 uur herleid kunnen worden. Kortom: wie zich in de voormiddag laat testen, kan ‘s avonds dan toch niet naar een restaurant, theater of concert. Spontaan ergens een koffietje gaan drinken of bij de kapper binnenstappen wordt voor niet-gevaccineerden onmogelijk.

De regering heeft de controle hierop uitbesteed aan de uitbaters van bioscopen, theaters, fitness-studio’s, restaurants, kapsalons enz… die zich zelf aan vervolging bloot stellen als ze bij deze controletaak tekort schieten.

Met deze dwangmaatregelen wordt 60 jaar na de bouw van de Muur een nieuwe, onzichtbare Muur in Duitsland opgericht. De grens loopt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dat het in Duitsland mogelijk is hele groepen uit het openbare leven te verbannen, hen te stigmatiseren en hen hun vrijheidsrechten af te nemen – m.a.w. tweede-klasse-mensen te scheppen – toont aan dat er geen lessen geleerd werden uit de dictaturen. Bijkomende toespitsing is dat deze dwangmaatregelen in een tijd opgelegd worden waarin de pandemie eigenlijk nog slechts in de propaganda bestaat.

Andere landen, zoals G.B. en Denemarken, keren terug naar de normaliteit.

Tegelijkertijd duiken steeds meer twijfels aan de werkzaamheid der vaccins op – van dewelke nog geen enkele over een normale toelating beschikt. In G.B., IJsland, Malta of Israël wordt bovendien aangetoond dat de groepsimmuniteit door vaccinatie niet bereikt wordt. Integendeel, in de landen met een hoge vaccinatiegraad is de zgn. incidentie het hoogste.

Dat bewijst dan weer dat deze politiek-willekeurig vastgelegde criteria over het werkelijke ziekteverloop weinig bewijst. Ook staat intussen vast dat er in 2020 door covid-19 geen oversterfte was. In 2020 zijn niet meer, maar de facto minder mensen gestorven. Zo is verleden jaar de doorsnee sterfteleeftijd in Duitsland van 79.03 (lente) op 79.34 gestegen!

Wat de empirische toestand betreft is corona bijgevolg niets meer dan een natuurlijk levensrisico dat in een vrije maatschappij elke mondige burger voor zichzelf kan en moet uitmaken.

De coronamaatregelen dienen voor de bescherming van onze gezondheid even weinig als de Muur 60 jaar geleden, die de fascisten moest tegenhouden de DDR binnen te dringen. De maatregelen dienden in beide gevallen slechts om het veiligstellen van de Macht.

Vera Lengsfeld schreef n.a.v. de herdenking van de bouw van de Muur dit opiniestuk. Onze redactie zorgde voor de Nederlandse vertaling en toevoeging van beeldmateriaal.

Elke gelijkenis van de Duitse politiek met deze van de Vivaldi-miskleun is niet toevallig…

1 gedachte op ““Niemand was van plan een muur te bouwen…

  1. Een echte muur kan men nog slopen maar een fictieve en gevaarlijke muur is moeilijker te vernietigen want de bouwers van die fictieve muren weten het verdomd goed te maskeren en wij de goedgelovige burgers lopen in de val.

Reacties zijn gesloten.