Moeders voor Unia

Unia: voor gelijke kansen, tegen discriminatie | Unia

Het vonnis van de rechter in eerste aanleg, dat het hoofddoekenverbod bij vzw Moeders voor moeders als discriminerend beschouwt, zorgde voor een stevig debat in de Antwerpse gemeenteraad.

“Zoals jullie weten is de Antwerpse vzw Moeders voor Moeders onlangs veroordeeld om aan Unia, een dwangsom van 500 euro per dag te betalen wegens het zogenaamd overtreden van de anti-racisme en anti-discriminatiewetten. Moeders voor Moeders zou volgens de rechtbank moslima’s discrimineren omdat het huisreglement vraagt dat ze hun hoofddoek niet binnenshuis zouden dragen.

Unia is, door zich burgerlijke partij te stellen in deze zaak, dus ook uit op het geld van de vzw, waarmee zij al meer dan 25 jaar, moeders helpen die het moeilijk hebben in onze stad. Nochtans krijgt Unia jaarlijks bijna 8 miljoen euro belastinggeld van diverse overheden om zoals in dit geval de islamisering van onze samenleving en onze stad te bewerkstelligen. Moeders voor Moeders heeft al aangegeven dat het niet van plan is om het geld dat zij krijgt, door onbaatzuchtige giften, af te geven aan Unia, in plaats van daar vrouwen mee te helpen die het broodnodig hebben. Want ondanks de onverdraagzaamheid van de zogenaamd verdraagzamen, wordt élke hulpbehoevende moeder zo goed mogelijk geholpen door Moeders voor Moeders.

Moeders die moslima zijn of die een migratieachtergrond hebben, zijn in de eerste plaats gewoon ook moeder als elke andere moeder! Door toedoen van Unia kan de vzw Moeders voor Moeders nu echter niet meer helpen zoals voorheen. Iedereen die hulp nodig heeft, moet nu buiten de lokalen van Moeders voor Moeders en dus op het voetpad geholpen worden in het zicht van iedereen.

Unia straft Antwerpse moeders zo 2 keer, een keer financieel en dan nog eens in hun menselijke waardigheid.

Dat Unia juist hén straft, op wiens kap het politieke spelletjes speelt, hoeft trouwens niet te verbazen. Unia heeft in het verleden ook al bewezen dat het zeer eenzijdig optreedt als het over discriminatie en racisme gaat. Anti-blank en anti-Vlaams racisme worden zo goed als nooit aangepakt door Unia.

In 1996 al voerde Moeders voor Moeders een hoofddoekenverbod in, omdat door de toegenomen groep van moeders met hoofddoek andere moeders zich niet meer thuis voelden bij de organisatie en afhaakten (en nee, dat zijn niet allemaal racistische moeders, hoe durven sommigen dit zelfs te beweren).

Moeders voor Moeders zegt het hoofddoekenverbod ingevoerd te hebben om ‘de diversiteit in de gemeenschappelijke ruimte te maximaliseren’ en te ‘voorkomen dat bepaalde bevolkingsgroepen zich daar niet (meer) thuis zouden voelen’. Om discriminatie en racisme onder de vrouwen onderling geen kans te geven werd dus meer dan 20 jaar geleden een hoofddoekenverbod ingevoerd in het huisreglement en werd er zelfs een wachtkamer voorzien voor zij, die desondanks, toch niet wenste aan te passen aan de geldende regels omdat ze hun hoofddoek belangrijker vinden dan de hulp voor hun kinderen.

Antwerpen is een Europese / Westerse stad, een stad waar vrije vrouwen wonen, en het Vlaams Belang zou dit ook graag zo houden. Elke vrouw en elk meisje moet de vrijheid hebben en houden om géén hoofddoek te dragen. Elke moeder met of zonder hoofddoek moet in Antwerpen geholpen worden.

Een hoofddoekenverbod is overigens absoluut niet racistisch. De hoofddoek is en blijft het symbool van de discriminatie van de vrouw, eigen aan de islam. Het is trouwens onbegrijpelijk dat een liefdadigheidsorganisatie zoals Moeders voor Moeders vervolgd wordt omdat ze geen discriminerende hoofddoeken tolereren terwijl radicale moskeeën in Antwerpen, die vrouwen via een aparte ingang de moskee binnenloodsen en in aparte ruimtes ontvangen alsof vrouwen melaatsen zijn, erkend en gesubsidieerd worden.

Ik zou dus graag vernemen welke stappen het stadsbestuur zal ondernemen om Moeders voor Moeders te steunen tegen Unia en hun schandalige aanpak van Antwerpse liefdadigheid en hoe het stadsbestuur in de toekomst zal zorgen dat vzw zoals Moeders voor Moeders nog amper vrouwen zal moeten helpen, want op het vlak van armoedebestrijding is er duidelijk werk aan de winkel voor dit stadsbestuur.

We leven in een rechtsstaat en vonnissen moeten nageleefd worden, da’s duidelijk, maar het zijn politici die de wetten maken die toegepast worden in deze stad.

Dat het Vlaams Belang verzet zich al jaren met hand en tand tegen de jacht die gemaakt wordt op de Antwerpenaar, de werkgever, de verhuurder met praktijktesten allerhande om hem of haar uit te lokken en te proberen te beschuldigen van discriminatie en racisme. En nu wordt zelfs al een liefdadigheidsorganisatie zwaar aangepakt die met privé gelden die ze krijgt moeders uit de nood helpt… en dat allemaal op basis van wetten die goedkeuring krijgen van de meerderheidspartijen.

Toeteren in de media en gemeenteraad dat het optreden van Unia niet kan (N-VA) of dat het erg is dat Moeders voor Moeders hun deuren heeft gesloten en op het voetpad mensen helpt met alle vernederende gevolgen van dien (SP.a), is ronduit hypocriet!

De huidige meerderheid van N-VA, SP.A en Open VLD draagt hierin een verpletterende verantwoordelijkheid.

De VLD heeft UNIA zelf opgericht onder de auspiciën van eerste minister Verhofstadt.Onder minister Homans (N-VA) is de samenwerking met Vlaanderen en dus ook het subsidiëren van UNIA goedgekeurd.

In de pers wordt kritiek geleverd en gezegd dat de samenwerking met UNIA zal stoppen, maar in de praktijk is er nog niks veranderd.

Neem uw verantwoordelijkheid in deze! Op alle vlakken, op alle niveaus …het gaat hier over moeders die hun kindjes ’s avonds te slapen moeten leggen en daarna wenen omdat ze niet voldoende voor hun hebben kunnen zorgen die dag…

En voor u, politici van deze meerderheid heb ik nog maar een dichtregel voor jullie straks in jullie warme bed kruipen:“’t Is goed in ’t eigen hart te kijken nog even voor het slapen gaan.””

Anke Van Dermeersch – Vlaams Belang

https://moedersvoormoeders.be/

Oude beelden: