Men zegge het voort

Aankondiging FreddyIn Belgie bedoelen steeds meer politiekers en vakbondsleiders met het woord PROFITEUR een beroep !!

Vroeger diende men een “beroep” op te geven hetwelk dan op de identiteitskaart werd vermeld. De bedoeling was dat men de activiteit waarmede men het grootste deel van zijn inkomen verwierf of waaraan men het meeste van zijn arbeidstijd besteedde als beroep.
Wanneer men gedurende enkele dagen of weken zonder werk viel betekende dit niet dat men van beroep was veranderd of dat men geen beroep meer had.

Maar daar is nu gedurende de laatste jaren verandering in gekomen omdat steeds méér personen, en dit soms gedurende zeer vele jaren, beweren geen betrekking te kunnen vinden en zich bijna permanent in de werkloosheid nestelen. Spijts de duizenden jobaanbiedingen en waarvan er nog steeds vele door bijna iedereen zouden kunnen uitgeoefend worden zoals ober, taxichauffeur, onderhoudsmedewerker enz. blijven steeds meer en meer van deze vacatures oningevuld! Werklozen die jaar na jaar blijven beweren niets te kunnen vinden worden dan ook meer en meer ongeloofbaar en kunnen meer en meer als profiteur worden bestempeld.

Wij behoren tot diegenen die solidair willen zijn voor hun medemens. Daarom zouden wij voorstellen dat iedere werknemer, die ongewild zijn job verliest, gedurende één maand zijn volledige laatste wedde zou ontvangen van de gemeenschap. Op deze wijze heeft geen enkele familie enig nadeel van het tijdelijk wegvallen van het inkomen van een van de kostverdieners. Maar indien die kostverdiener na één maand nog niets heeft gevonden stellen we voor dat de belastingbetaler nog maar eens 75% van die maandwedde gedurende een volgende maand zou ophoesten. En we gaan zo eventueel nog een derde maand met 50% en een laatste maand met 25% door.

Maar dan is het feest gedaan! We spreken hier niet van gehandicapten of zieken maar van normaal gezonde mannen en vrouwen. Een gezond persoon die wil beweren NIETS te kunnen vinden en zich gedurende jaren en jaren door de gemeenschap wil laten betalen is een PROFITEUR en niets anders. Het is nu hoog tijd geworden om dit schandalig, onnatuurlijk en zinloos  systeem volledig te veranderen en er alléén voor te zorgen dat de werkelijke sukkelaars, die ter goeder trouw zijn, worden geholpen. Hoe is het b.v. mogelijk dat werklozen die met een eigen wagen rondrijden beweren geen taxi te kunnen besturen en zich iedere maand op kosten van de belastingbetaler laten verwennen? De N-VA heeft overschot van gelijk om deze wantoestanden met de tijd te willen uitroeien. Ons land gaat kapot aan allerlei vormen van sociaal bedrog en kan die stijgende evolutie van het profitariaat in allerlei sectoren niet meer bekostigen.

Dat de vakbonden véél geld verdienen aan de werkloosheidsuitkeringen is een schande en alleen in ons land is dergelijke idiotie mogelijk.
Hoe gek het ook moge zijn maar het verminderen van het aantal werklozen is slecht financieel nieuws voor die bonden! Het is dan ook niet te verwonderen dat een man als Jef Maes, federaal secretaris van het A.B.V.V., “furieus” reageert op een voorstel van N-VA’er Zuhal Demir ) om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken. Demir is ,juist zoals wij, ervan overtuigd dat dit méér mensen aan het werk zou zetten. Maar dat zelfs Kris Peeters deze beperking in de toekomst niet ziet zitten maakt ons sprakeloos. Bijzonder omdat hij nu zijn brood verdient als Minister van WERK! Hoe kan men als Minister van Werk in godsnaam geloofbaar blijven als men zich tegen een voorstel – om die solidariteit na verloop van zekere tijd te stoppen – te verzetten! Werklozen blijven verder betalen na maanden en maanden heeft niets meer met solidariteit te maken maar alles met naïviteit!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr:  wij voegen een klein muzikaal intermezzo bij:

5 gedachten over “Men zegge het voort

 1. Het is inderdaad zeer “verdacht” dat Peeters dit voorstel niet genegen is. Dit niet enkel om dat hij minister van werk is, maar ook om dat de man uit de privé komt, en daarom zeker het klappen van de zweep zou moeten kennen.Of zou het dan toch kloppen dat geld en macht corrumpeert ???

 2. Laten we als eerste dat vreemdelingenprofitariaat totaal uitschakelen dat brengt al miljarden in de broodtrommel.
  Vlamingen die pech hebben door werkverlies moeten en zullen we helpen maar parasieten die er een hobby hebben van gemaakt en toeristen die hier parkeren en parasiteren kunnen we missen als kanker, ook die bestrijden we met alle middelen. Laten we starten met de OCMW s droog te leggen richting allochtonen, wij eisen welvaart door drastische belastingverlagingen, minder ambetantenaren, minder regeringen en parlementen en de volledige opdoeking van die folklore uit Laken.

 3. De oplossing is in zicht. EUSSR politiek volkscommissaris Marianne Thyssen (van de tsjeven mafia) komt over de brug met 13 miljoen euro om jongeren aan een baan te helpen. Het geld is bestemd voor het Brussels Gewest, Luik en Henegouwen.
  Als men daar de toestand een beetje kent, weet men dat daar geen enkele jongere in werk geïnteresseerd is. De vraag is dan ook waar dat geld gaat terechtkomen? Bij de PS mafia ??
  Moet hier de medewerking afgekocht worden van de PS mafia in het ARCO dossier??
  http://www.hln.be/hln/nl/2021/Hoe-moet-ik-solliciteren/article/detail/2206184/2015/02/04/Europa-komt-sneller-met-geld-om-Belgische-jongeren-aan-baan-te-helpen.dhtml
  Freddy,
  Vergeet vooral dit dat dit ganse profitariaat een gigantisch stemmenreservoir is dat moet in leven gehouden worden, en wiens stemmen dan ook moeten worden gekocht. Het is daar dat het in feite om gaat=stemmen, en de daar uit voortvloeiende politieke macht. De rest is bijzaak.
  Zolang er geld is om dit stemmenreservoir te betalen, zal er niets veranderen.
  Men zal dan ook alles doen om er voor te zorgen dat er geld is. De geldpersen draaien dan ook op volle toeren.
  Dat dit alles tot de ondergang moet leiden is klaar en duidelijk, maar hier geldt dan in hoofde van de saboteurs, het motto van Lewie 14, “Après nous le déluge…”

 4. Subject: Droevige waarheid !!!!!!

  >> Lenin vroeg ………….,

  >> Kameraad, als je twee huizen zou bezitten, zou je er dan één afstaan aan de revolutie?
  >> – Ja ! Antwoordde de kameraad.

  >> En als je twee luxe auto’s zou hebben, stond je er dan één af aan de revolutie?
  >> – Ja ! Antwoordde de kameraad opnieuw.

  >> En als je een miljoen euro op je bankrekening had, zou je dan de helft aan de revolutie geven?

  >> – Natuurlijk zou ik dat doen! antwoordde de kameraad fier.

  >> En als je twee kippen zou hebben, gaf je er dan één aan de revolutie?

  >> – Neen ! Antwoordde de kameraad.

  >> Maar …… waarom zou je een huis geven als je er twee had, een auto als je er twee had, 500 000 euro als je een miljoen had…. en een kip zou je niet geven als je er twee zou hebben?

  >> Ja, maar die twee kippen heb ik… en die andere dingen niet !!

  >> Moraal :

  >> Het is altijd gemakkelijk socialist te zijn met de eigendom, het werk en het geld van anderen…!

  >> Bedenking :

  >> Vervang Lenin door vb een vakbondsleider RDL die

  >> -eerst de boel om zeep helpen (stakingen-steeds hogere eisen etc ) met als gevolg fabriekssluitingen/fabrieksverhuizingen etc

  >> -en zich dan nadien opwerpen als de verdedigers van de kleine man die zijn werk kwijt is en weerom

  >> hogere compensaties eisen te betalen door de overheid ( = belastingbetaler )

  >> -waar zal dit uiteindelijk eindigen? : totaal failliet

Reacties zijn gesloten.