Men zegge het voort

Aankondiging FreddyVlamingen hebben inderdaad geen bovenlaag!

Toen ik hedenmorgen de kranten las dacht ik plots aan Joost Ballegeer. Deze Vlaming uit één stuk bracht in 2005 een boek op de markt met als titel: ‘De Vlamingen: een volk zonder bovenlaag.’**

Ballegeer had overschot van gelijk. Diegenen die menen ons volk te moeten leiden vertonen meestal een gebrek aan moed en zijn niet zelden gemakkelijk en snel omkoopbaar met geld of adellijke titels. Door hun gebrek aan moed verkiezen ze de rol van ja-knikker te spelen en praten ze de eerste de beste naar de mond en willigen zonder probleem en zonder na te denken alle mogelijke en soms onverantwoorde wensen in.

Enkele voorbeelden:

– Meer dan een generatie geleden was ik hoogstudent. Mijn grootmoeder zaliger behoorde tot het zogenaamde “vrome type”. Ik zal nooit vergeten dat ze iedere dag om 7 uur naar de mis ging en op zondagnamiddag naar het lof. Gedurende haar hele leven had ze, als diepgelovige, de gebruiken, wetten en geplogenheden van de kerk gevolgd. Op een dag stond ze als aan de grond genageld toen ik haar liet weten dat ik op zaterdagavond, voor dat ik naar een studentenbal zou gaan, de mis zou gaan bijwonen bij de paters in de Provinciestraat in Borgerhout en dat deze mis telde als zondagsmis! Mijn grootmoeder kon en wou dit niet geloven en begreep er niets meer van. Daarna besliste de kerk dat het Latijn kon vervangen worden door de plaatselijke taal Dan weer hoefde men op vrijdag geen vlees meer te mijden, dan hoefde men niet meer nuchter te zijn om te communiceren, dan kon de zondagsmis op TV worden gevolgd, dan werd het altaar tussen de priester en de gelovigen gedraaid  Dan…dan… enz.

Mijn grootmoeder was er het hart van in en kon niet begrijpen dat de kerk zich meer en meer wou aanpassen aan de zogenaamde “nieuwe tijden”. Al deze veranderingen maakten haar droevig en ze bleek haar houvast te verliezen en ze werd steeds meer boos en verward met al dat “modern gedoe”. Nooit begreep ze dat de priesters nu in een modern pak begonnen rond te lopen met eerst nog alleen een klein kruisje aan de voorzijde en daarna snel, bij sommigen, aan de achterzijde! Niet alleen mijn grootmoeder geraakte verward en ontgoocheld. Maar blijkbaar duizenden en duizenden anderen begonnen het hoofd te schudden. Al die toegevingen hebben alleen als resultaat gehad dat men minder en minder respect had voor de kerk als instelling en dat de leegloop van de kerken in een snelvaart terecht kwam. Had men steeds het roer recht gehouden en meer respect gehad voor eeuwenoude tradities dan zou deze evolutie zeker niet in deze mate zijn gebeurd. De kerkleiders hadden misschien beter niet zoveel toegegeven want al die toegevingen hebben steeds meer gezorgd voor een gebrek aan respect voor die “leiders”.

– Maar buiten de kerk hebben we ook onze politieke leiders. Ook van hen zou men kunnen  verwachten dat ze niet zouden toegeven aan de soms onverantwoorde vragen of eisen van minderheden en het roer recht zouden houden. Maar ook hier schort er steeds meer. De houding tegenover de moslims spreekt hier boekdelen. De basis van iedere samenleving is “reciprociteit”! Zonder dit principe valt men snel van het ene onrecht in het andere. Waarom betaalt een Vlaming een klein fortuin om in Frankrijk de autowegen te mogen gebruiken en mogen de Fransen bij ons gratis op onze wegen rijden? Waarom mogen b.v. Nederlanders bij ons bijna gratis komen studeren en aanvaarden Vlamingen het om in Nederland torenhoge bedragen te moeten ophoesten om daar een diploma te gaan halen? Enz…

Waarom mogen de moslims bij ons de ene na de andere moskee neerplanten maar zou het de Vlamingen totaal onmogelijk zijn om in een moslimland kerken te mogen bouwen. Waarom hebben onze politiekers toegegeven aan de vraag op gescheiden zwemmen dat in ons land niet de gewoonte was? Waarom beginnen wij in onze gevangenissen en scholen met halal voedsel en het weren van varkensvlees en dit alleen om de moslims ter wille te zijn en kunnen wij nooit in hun landen op dezelfde behandeling rekenen? Waarom geven onze leiders steeds maar méér en méér toe en maken ze duidelijk geen enkel respect meer te hebben voor de tradities en gebruiken van het eigen volk?

– Toen we vandaag in de kranten lazen wat een zekere Lieven Boeve, directeur generaal (sic) van het Vlaams Secretariaat voor Katholiek onderwijs, in de “commissie ter bestrijding van radicalisering” in het Vlaams parlement is gaan vertellen brak onze klomp. Deze Vlaamse “leider” verklaart dat er een nood is aan moslimleraars in het Katholiek onderwijs!!! Deze zwakkeling wil nu ook, zoals de meeste van onze politieke leiders, toegevingen doen aan de moslims en ze zelfs opvrijen. Hij wil een evolutie op gang brengen en van het katholiek onderwijs een soort dialoogscholen maken. Hoe laag kan men vallen? Hoe kan men in godsnaam gaan dialogeren met individuen die bijna dagelijks herhalen dat katholieken vergif zijn en moeten gedood worden!
Iedere dag worden er in Syrië,  Irak, Nigeria e.a. katholieken vermoord en kerken in brand gestoken. Maar onze Lieven* gaat nu eens voor een grote ommezwaai zorgen in Vlaanderen en onze Vlaamse kinderen in contact brengen met deze moslimdenkers!

Bah en nog eens bah. Ik hoorde zonet dat mijn grootmoeder en Joost Ballegeer zich in hun graf omdraaiden!!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr: *Misschien moet Lieven Boeve eens met pater Daniël Maes afspreken.

**Voor wie het boek niet gelezen heeft, sluiten wij deze analyse in van een jonge dame, Aline De Grootte, die deze vermoedelijk gemaakt heeft voor een eindwerk (wat we niet kunnen nagaan):

8 gedachten over “Men zegge het voort

 1. De westerse politiek doet enorm veel om een vals beeld van de islam te verspreiden en niets om zijn burgers te beschermen.

 2. Ik weet niet of het Salische recht nog ergens onder het stof ligt, mocht dit zo zijn kan men best de zo beslissende zin uit dat recht tegenover de vreemdeling ‘hoe zijn de wetten in uw land’ terug invoeren.

 3. Vlamingen een volk met een dikke opperhuid ipv “een volk zonder bovenlaag”; Het komt uit onze onderdrukking van eeuwen geleden om steeds te moeten aanschouwen hoe onze intellectuelen steeds in het openbaar ge-halsrecht werden door telkens nieuwe bezetters, het overige volk moest als slaven zwijgen en werken. De kerk heeft altijd zijn volk geleerd als men je slaat, biedt dan uw andere wang aan, men heeft nooit gezegd verzet je en vecht terug.

  • Inderdaad tJenne. De Vlaamse elite werd telkens gekerkerd en terecht gesteld. Den belgique kende niet één Herodus maar honderden.

 4. Niet alleen Uw grootmoeder en Joost Ballegeer draaien zich in hun graf om, dat zullen ook vele anderen die gelukkig al mochten vertrekken zodat ze de teloorgang van Europa niet meer moeten meemaken.

 5. En die hedendaagse katholieke voortrekkers zouden met Christus, deze wonderlijke, fiere mens iets gemeen hebben? Die huichelaars die Christus willen uitleggen terwijl hij zei ‘leert van mij’ die pararellen trekken tussen Hem en hen. Hem misbruiken ter rechtvaardiging van hun vuil hoerengedoe, want wat is het anders? De eigen waarden verkopen om in de smaak te vallen.
  Waar is de man binnen het huidige katholicisme die zich om de waarheid door zijn volksgenoten laat bespotten? Dat deed Christus.
  Waar is vandaag nog één man binnen die Kerk die te fier is om de dommen, de leugenaars en de hoerenknechten te dienen, en oprecht roept ‘God, niet geld’ dat deed Christus.
  Waar is vandaag nog één man binnen die Kerk, die zich verzet tegen het snelle verval van zijn volk, die dat volk wil redden tegen elke prijs, die zich niet laat misleiden door hen die hem even bejubelen, die zijn weg gaat en zegt : een voorbeeld wil ik jullie zijn, dat deed Christus.
  Het lijkt erop dat ze het woord Israëliet in de teksten van Jesaja uit het oude testament, dat haaks staat op het nieuwe, vervangen met het woord moslims.
  ‘De heidenen zullen de slaven van de moslims worden en hun koningen en vorstinnen zullen voor hen op het aangezicht vallen en het stof van hun voeten likken’
  ‘Welke heidenen of koninkrijken U niet dienen willen, die zullen omkomen en verwoest worden’

  Lieven Boeve, what’s in a name, schreef men vroeger niet boef op die manier? Wel Lieven is momenteel geen bestofte voeten aan het likken maar laat ons zeggen dat hij volop aan het gatlikken is.

 6. Ik denk dat de meeste Vlaams-nationalisten en gangmakers hun strijdbaarheid hebben opgeheven door de voortdurende terreur op het werk, de vakbonden, beknotten van rechten, rechtbanken en andersdenkende (gebrainwashte) familieleden en “vrienden”. De meeste hebben eieren gekozen voor hun geld en durven zelfs niet meer, tussen hun vrienden, uitkomen voor hun mening.

Reacties zijn gesloten.