Kunt u zich voorstellen…

… dat een partij een mars tegen de  immigratie  zou organiseren in Brussel?

Niet echt.  Niet alleen zou het derde gewest met zijn overbetaald schepencollege het verbieden, de media zouden ervan smullen.  De rechtbank van de politiek-correcte pers zou de initiatiefnemers over de kling jagen.  U kent de terminologie van de beschuldigingen: rassenhaat, discriminatie, xenofobie, fascisme, nazisme… de gekende politiek-correcte linkse oprispingen tegen alles wat naar gezond verstand en bescherming van onze cultuur ruikt.

Laten we het nog even hebben over het schepencollege van de zgn. hoofdstad van Vlaanderen.  Ons bereikt onderstaande persmededeling van de VVB over de geplande betoging voor onafhankelijkheid:

“YES-Beweging laat zich niet intimideren door PS

10 maart 2014

Op zondag 30 maart om 11 uur is een grote manifestatie voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren gepland in het Jubelpark in Brussel. Catalanen, Schotten en andere Europese volkeren komen die dag naar Vlaanderen afgezakt om samen ‘JA!’ te zeggen voor zelfbeschikking en onafhankelijkheid. Verschillende Europese volkeren voeren immers campagne met YES, SI of JA in de aanloop naar referenda of verkiezingen.
De Vlaamse Volksbeweging (VVB) nam afgelopen week tot haar verbazing kennis van het voornemen van de stad Brussel om de mondelinge toezegging om tenten, stoelen en ander logistiek materiaal te leveren weer in te trekken. De door de VVB als organisator al lang ingediende aanvraag voor de manifestatie blijft intussen door de stad Brussel en burgemeester Yvan Mayeur van de Parti Socialiste (PS) eveneens onbeantwoord en achter de schermen valt te horen dat de aanvraag zou worden afgewezen. Onder Freddy Thielemans (PS) werden op zeven jaar tijd amper tien betogingen verboden. Allemaal Vlaamsgezind of pro onafhankelijkheid echter. De VVB eist dat dit ongeoorloofde monddood maken van politieke tegenstanders een halt wordt toegeroepen.

De afgelopen weken en maanden waren de contacten met de politie overigens uitstekend. Zo werd in samenspraak gekozen voor het Jubelpark om de dag in optimale omstandigheden ordelijk te laten verlopen. Het uitblijven van een officieel antwoord van de stad Brussel is volgens de VVB net als onder Thielemans dan ook ingegeven door de inhoudelijke boodschap van de manifestatie en niet door praktische overwegingen of veiligheidsredenen. Dit kan uiteraard niet.

De VVB vraagt snel een officiële goedkeuring van de stad en zal zich niet laten intimideren door ongegronde en onwettige PS-dictaten die er op zijn gericht stemmen voor onafhankelijkheid en in het bijzonder de Vlaamse stem het zwijgen op te leggen. Alle politieke en wettelijke middelen zullen dan ook worden ingezet opdat op 30 maart een luide stem voor onafhankelijkheid zal weerklinken in Brussel. In het Jubelpark of elders.
VVB ICEC

 

3 gedachten over “Kunt u zich voorstellen…

  1. Brussel is Parijs niet. De stad heeft veel te veel te verliezen als de EU moest verdwijnen, de huizen zouden ineens nog maar de helft waard zijn bv. Dus iedere kritische noot over de verplichte vermenging der volken moet in de kiem gesmoord worden.

  2. Ik was op meerdere bijeenkomsten of betogingen van de VVB en het Vlaams Blok/Belang. Steeds verliep alles vreedzaam. De trajecten werden vooral in functie van ” niet te veel opvallen ” aangepast en goedgekeurd. Soms werd je letterlijk het bos in gestuurd (Vlaams Blok betoging in Vilvoorde). De Vlamingen hebben altijd op democratische en vreedzame wijze aandacht gevraagd voor hun eisen. Telkens worden ze door poco’s in de wielen gereden en gedwarsboomd. Toch blijft de Vlaming braaf zijn ongenoegen uiten. Ik postte het al eerder, moeten we niet stilletjes aan van tactiek gaan veranderen voor het helemaal te laat is?

  3. Het gaat hier gewoon het om klassieke diepgewortelde anti-Vlaams racisme van de PS en de logemafia’s(=de werkelijke macht in Brussel). Brussel heeft dienaangaande een zeer lange traditie, die terug gaat tot 1830. In 14-18 schreven Vlaamse frontsoldaten :”Hier ons bloed, wanneer onze rechten!!”. Nu kan men dit vervangen door : “Hier ons geld, wanneer onze rechten.”.
    Men moet dan ook niet te veel hoop stellen op het gerecht en de raad van state. Beiden zijn immers de facto onder controle van de loge. Bij binnenlandse zaken zit Mme “NON” klaar om waar nodig, stokken in de wielen te steken. Ze is immers volledig in de macht van de PS en de loge, na “chantage met een bepaald dossier”.
    Met zuiver wettelijke middelen zal men het dan ook niet halen.. en is de VVB in staat er anderen aan te wenden???

Reacties zijn gesloten.