Joséphine is jong… maar geen ‘jongere’

SOS Chrétiens d'Orient — Wikipédia

Joséphine heeft haar middelbaar onderwijs afgerond. En zij trok onder de koepel van SOS Chrétiens d’Orient naar Syrië, waar ze zal proberen een vlog, een dagboek-on-line te schrijven. Een sprankelende jonge dame… u kunt in deze eerste bijdrage met haar kennis maken. Onze redactie vervolledigt haar eerste ervaringen met meer beeldmateriaal:

Eerste stop “La mer”Tartous, daar waar de zee reikt tot aan het lieflijke heuvellandschap, daar waar recent honderden hectaren bos- en landbouwgronden, woningen en bedrijven, door brandstichting vernietigd werden. (…) Daar waar de Russische marine een thuishaven heeft. (…)

Tweede stop “Les ruines”... Homs. De immense schade wordt vergeleken met deze van Hiroshima of Tsjernobyl:

Derde stop “la Croix”… Maaloula. Het dorp der christenen. We citeren hun priester Toufik Eïd in antwoord op de vraag of er nog een samenleven mogelijk is na de beestachtigheden die moslims in Maaloula bedreven hebben: “Kunnen vergeven is niet des mensen.  Kunnen vergeven is des hemels (goddelijk).”

En hier dan beelden die getuigen van de wreedheid der islamisten. De bevolking moest zich zoals honderden jaren geleden verbergen in de grotten…

“Kunnen vergeven?”