Islamschaduw over het Verenigd Koninkrijk

Bijgaand voorbeeld toont aan hoezeer de sluipende islamisering in het Verenigd Koninkrijk al een feit is. De politie onderzoekt in Wakefield, West Yorkshire, een “haatvoorval”, en 4 kinderen werden intussen door de school geschrapt. Het voorval zorgt voor ophef, zelfs de krant The Times berichtte erover op de titelpagina.

Vrienden vroegen een medeleerling een koran te brengen. De 14-jarige autistische jongen liet het boek echter vallen, waarbij enkele pagina’s en de omslag licht beschadigd werden. Het voorval kwam ter ore aan de islamitische gemeenschap. Uit angst voor hoogoplopende emoties reageerde de Kettlethorpe High School buiten proportie. De politie werd ingeschakeld en startte een onderzoek tegen de jongen. 4 leerlingen werden een week door de school geschrapt. De schoolleiding noemde het gebeuren “onaanvaardbaar” – hoewel het niet met opzet was gebeurd. In de islamgemeente verspreidde zich een fake bericht dat de koran verbrand werd. Een Labourgemeenteraadslid schreef op Twitter dat de koran “ontwijd” werd en dat de stad en de politie de zaak ter harte moesten nemen. De politiechef verscheen op een vergadering in de moskee en liet verstaan dat men dit ‘haatincident’ zou onderzoeken, tezelfdertijd bedankte hij de islamitische gemeente voor haar tolerantie.

Parallelle maatschappijen in de realiteit

De moeder van de jongen verklaarde dat haar zoon doodbedreigingen had ontvangen en dat hij niet meer naar school kon uit angst. Tijdens een ontmoeting in de moskee onder voorzitterschap van het gemeenteraadslid Akef Akbar zat ze met een zwarte hoofddoek bedekt als het ware in een soort rechtbank. De Noord-Engelse regio West Yorkshire kent een hoog aandeel moslims (voornamelijk uit Pakistan) en die gemeenschap groeit sterk aan door een hoog geboortecijfer. In het nabije Oldham is ongeveer 1 op de 3 inwoners moslim, en bij de jonge generaties is dat meer dan de helft.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat sinds kort het fenomeen van de ‘Non-Crime Hate Incidents’: op 5 jaar tijd werden 120.000 dergelijke incidenten geregistreerd. Het gaat om legale uitingen van vrije meningsuiting die echter “door een slachtoffer of een andere persoon als vijandig of als vooroordeel gemotiveerd worden aangevoeld”, zoals de College of Policing (beroepsorganisatie van de politie in Engeland) formuleerde. Deze ‘Non-Crime Hate Incidents’ komen vooral tegemoet aan islamitische ijveraars die elke kritiek op hun godsdienst willen bestraft zien. Hoewel van hogerhand geprobeerd werd de inflatie van vervolgingen af te remmen, lijkt de Woke-politie niet te stoppen.

Het gaat hard in het Verenigd Koninkrijk, toch één van de geboorteplaatsen van de Europese democratie.

Peter Logghe