Is er een revolte tegen de EUSSR op til?

EUSSRIs er een revolte tegen de EUSSR op til?

Het is een open deur instampen als we hier stellen dat de bevolking mort.  De bevolking in de westerse landen, die met lede ogen ziet hoe hun welvaart opgesoupeerd wordt door ‘economische toeristen’ uit de arme Balkanlanden.  En dan gaan we het hier even niet hebben over de ‘economische vluchtelingen’ vanuit verre exotische oorden, die met net dezelfde verwachtingen naar hier komen.  Zelfs onze socialisten zijn wakker geschoten.  We herinneren u aan de verontwaardigde John Crombez, die door de EU teruggefloten werd toen hij de eigen bedrijven wou beschermen tegen onder onze duiven schietende Oost-Europese firma’s. “Europa zorgt er actief voor dat het probleem van sociale dumping groter wordt”, durft hij te beweren. Dat klopt, maar hij vergeet erbij te vermelden dat de socialisten er zelf mee schuldig aan zijn.

De Britse premier David Cameron wordt geplaagd langs alle kanten: enerzijds door de bevolking, die  het niet meer pikt hoe de islamisering, de verarming, de wetteloosheid veroorzaakt door het politiek-correcte systeem en de bemoeizucht van de EU – genoegzaam ‘Brussel’ genoemd – van dag tot dag toeneemt, anderzijds door de EU zelf, die de lidlanden aan de leiband wil houden en elke EU-staat zo snel mogelijk tot de bedelstaf wil veroordelen.

De EU reageerde gepikeerd op de voorgestelde plannen van Cameron, die de sociale hulp voor EU-buitenlanders drastisch wil doen verminderen.
Laszlo Andor, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale zaken,  beschuldigde hem van “hysterie”.
Charmante commissaris van Justitie en Mensenrechten, Viviane Reding, meende dat zij “de politieke logica niet begreep.”   Dat geloven wij onmiddellijk; omgekeerd is dat ook het geval: wij begrijpen heel de EU, met zijn commissie, met zijn richtlijnen, met zijn rechtbanken, met zijn vonnissen, met zijn verspil- en bemoeizucht, regeltjes en absurditeiten nog veel minder.   Wat we wel begrijpen is wat die oppertirannen ons kosten: onze vrijheid en veel geld.

Dus Viviane Reding stelt dat zij de Britse premier niet kan begrijpen omdat de Britten toch altijd grote voorvechters van de EU-uitbreiding geweest zijn.  En als de uitbreiding er is, dan is het weer niet goed, klonk het enigszins geïrriteerd.  Het vrije verkeer van personen is niet onderhandelbaar, klonk het vastbesloten.

Cameron is nl. van plan sociale hulp voor werkloze EU-buitenlanders voor een groot gedeelte te schrappen.  “Als ze niet hier verblijven om te werken, als ze bedelen en in de open lucht slapen, dan worden ze verwijderd.” , klonk het stoer in een verklaring bij de Financial Times.
Concreet betekent dit dat immigranten uit de EU de eerste drie maanden geen recht meer zullen hebben op sociale hulp.  En als ze hun job verliezen, dan zullen ze in de toekomst slechts nog maximaal 6 maanden op steun van de overheid kunnen rekenen.  Hij heeft het hier vooral over de gevreesde toevloed van Roemenen en Bulgaren, die binnenkort vrij door heel de EU zullen kunnen ‘reizen’.

Eviction: Roma families pictured carrying their belongings down the road after being evicted by French police from their illegal camp near the Var river in Nice, southeastern France

Gedwongen verwijdering van Roma uit een illegaal kamp dichtbij de rivier Var, Nice, door de politie

New rules: French government ministers have outlined plans to limit the rights of temporary workers from other countries

Waar kan men winkelkarretjes kopen? In een fietsenwinkel? Op een rommelmarkt?

De onverlaat kreeg prompt steun uit Franse en Duitse hoek.  Dat Hollande al langer genoeg heeft van zigeuners, gypsies, Roma – noem ze zoals u wilt – is een feit.  Zijn socialistische regering vindt dat de “sociale dumping” van inwoners uit arme Oost-Europese landen “een bedreiging vormt voor het economische en sociale weefsel van Frankrijk”.

Angela Merkel heeft in haar bestuursakkoord met de socialisten laten opnemen dat “armoede-migratie” vanuit de nieuwe EU-lidstaten “grote sociale problemen veroorzaakt.  En dat de nieuwe coalitie onterechte sociale eisen zal afwijzen.”

Dat belooft voor mei 2014.

FT

DailyMail

 

4 gedachten over “Is er een revolte tegen de EUSSR op til?

  1. We kunnen al dat schoon volk toch moeilijk weigeren, wie anders dan zij zullen zorgen voor onze pensioenen

  2. Die sukkels van die EU misdaadorganisatie begrijpen het blijkbaar niet!
    Er is geen enkel probleem met het vrije verkeer van personen in Europa maar er is wél een gigantisch probleem als die hier in ons land gaan parkeren en dan gaan parasiteren.
    Het moet verboden worden de eerste 3 maanden één eurocent te verspillen aan die vreemdelingen en als ze na 3 maanden geen inkomen hebben via ‘legaal’ werk moeten ze effectief verwijderd worden van ons grondgebied, dat is wat wij eisen betreffende vreemdelingen, illegalen en criminelen van vreemde origine moeten zelfs binnen de 48u verwijderd worden.
    Door dat effectief toe te passen zal er terug welvaart, veiligheid en leefbaarheid komen en dat kan zelfs met ± 50% minder ambtenaren waarbij het statuut ambtenaar afgeschaft moet worden want ALLE werknemers moeten op een en dezelfde wijze behandeld worden zowel qua salaris als pensioen.

  3. Waar kan men winkelkarretjes kopen ! Alweer een venijnige steek van Golfbrekers op die arme Europese burgers die toevallig uit een Roma baarmoeder zijn gekropen . Zou het niet kunnen dat die “sukkelaars” hun inkopen (zonder geld ?) hebben gedaan in een plaatselijke suppermarkt , die volgens mij , te oordelen aan de inhoud , goede zaken deden . Uiteraard werden die karretjes terug gebracht en kon hun exodus beginnen . Vermoedelijk naar de stad van de wilde weldoener , de stad van de internationale naastenliefde Termont Van Artevelde “vrede zij met hem”

Reacties zijn gesloten.