IJzerwake 2021

Met een dag vertraging bieden wij u deze korte terugblik over de IJzerwake van gisteren – zodra we over meer info beschikken, zullen we deze ook plaatsen.

“Zonder samenwerking met N-VA geen onafhankelijk Vlaanderen”

Het Vlaams Belang kan zich volledig vinden in de oproep van zowel IJzerwake-voorzitter Wim De Wit als Vlaamse Volksbeweging-voorzitter Hugo Maes tot Vlaamse frontvorming. “Om tot een vrij Vlaanderen te komen, waarin we baas zijn over onze eigen centen, is het inderdaad absoluut noodzakelijk dat N-VA en Vlaams Belang tot samenwerking komen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Zeker naar de verkiezingen van 2024 toe mag ik hopen dat de beide oproepen gisteren op de IJzerwake, bij N-VA niet in dovenmansoren zijn gevallen.”

Wim De Wit en Hugo Maes zien samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA als essentieel om de gemeenschappelijke Vlaamse doelen en de Vlaamse onafhankelijkheid te kunnen realiseren. “En ze hebben absoluut gelijk”, reageert Van Grieken. “Om diezelfde reden en met hetzelfde hoger doel voor ogen, steekt onze partij sinds jaar en dag de hand uit naar N-VA. Ook op 11 juli, de Vlaamse feestdag, was onze boodschap het laten varen van elke animositeit tussen onze beide partijen.”

“Als N-VA echt streeft naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen, kan ze de oproepen voor samenwerking niet naast zich blijven neerleggen.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat Franstalige politici er steeds opnieuw wel in slagen de belangen van hun gemeenschap te laten primeren op onderlinge ideologische geschillen of persoonlijke aversies. “Ook de N-VA-kiezers willen niets liever dan dat”, aldus Van Grieken. “Die vragen heus niet om de PS gratis bij hun N-VA-stem te krijgen. Nochtans is dat wat dreigt te gebeuren, gelet op de verkondigde keuze van N-VA-voorzitter Bart De Wever om onze partij op voorhand uit te sluiten en een samenwerking met de PS voorop te stellen.”

“Bart De Wever stelde reeds meermaals dat de N-VA, die sinds jaar en dag deel uitmaakt van het beleid, artikel 1 van haar statuten nooit vergeten is. Het artikel dat het streven van zijn partij naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen verwoordt”, besluit Van Grieken. “Als dat artikel inderdaad geen vergeten, loze belofte is, moet De Wever het geweer nu van schouder veranderen. Ofwel slagen beide partijen samen in hun gemeenschappelijke doelstelling, ofwel zullen we falen. En dan draagt Bart De Wever een immense verantwoordelijkheid….

Toespraak Hugo Maes op de IJZERWAKE 2021

Het kan verkeren (Bredero)… vorig jaar gaven we hier nog allemaal forfait. Vandaag staan we er weer, maar dan wel al zittend met mondkapje en min of meer in eigen bubbel.

“Tous ensemble als één team”, mijnheer De Croo, maar dan wel één team namens en in het belang van zes en een half miljoen Vlamingen. 

Geachte aanwezigen,

Daar is maar één land, dat mijn land kan zijn,
Daar rukt niet de Rhône, daar stroomt niet de Rijn,
Daar vloeit maar de Leie en de Schelde die brandt,
Daar is maar één Vlaanderen, ‘t is mijn land!

En dat land dat de dichter René De Clercq beschrijft, vrienden, is ook dat land van u en van mij. Want de wereld is wel van iedereen, maar Vlaanderen is van ons

Er is dan ook nog zo iets dat “België” heet...

… Maar als het om DE ONAFHANKELIJKHEID VAN VLAANDEREN gaat, moet aan één zeel getrokken worden, want onafhankelijkheid is prioritair, overschrijdt de partijgrenzen of ideologieën en is dus de facto kleurloos.

Eenmaal in een onafhankelijke Vlaamse staat kunnen jullie nadien naar godsvrucht en vermogen voor eigen groot gelijk gaan. Dan bepalen de Vlaamse kiezers wel of er links, rechts of averechts geregeerd moet worden…

… Het probleem heet België. En de oplossing bestaat in de afschaffing ervan. Sinds 1830 had het de kans om te bewijzen wat het waard is en dat is bitter weinig. Het heeft geen toegevoegde waarde meer voor Vlaanderen. In 2030 viert deze mislukte staat zijn 200e verjaardag. Laat ons hopen (en er alles aan doen) dat het niet zover zal komen en dat we ons in 2030 met iets vrolijker en iets zinvoller bezig kunnen houden. Bijvoorbeeld met de vijfde verjaardag van de Vlaamse republiek…”

Lees hier de volledige toespraak.”

Voorzitter IJzerwake pleit voor samenwerking met N-VA

IJzerwake: “N-VA en Vlaams Belang moeten ego’s en vetes opzijschuiven om grotere doel te dienen”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/29/2-000-aanwezigen-op-ijzerwake-horen-pleidooi-voor-samenwerking-n/

Wim De Wit, voorzitter van de IJzerwake, pleit voor samenwerking met N-VA

1 gedachte op “IJzerwake 2021

 1. Heeft men het nu nog altijd niet door dat de N-VA een door het regime gecontroleerde oppositie is ? De “Grote Lijder” werd indertijd immers gelanceerd door de VRT, een bastion van links en de loge, als wapen tegen het Vlaams Belang. De “ Grote Lijder” zit nu in Antwerpen in een ijzeren greep van de broeders en de kameraden, en moet er “pedaleren” (vrij naar Polle Pens), in een poel van fraude & corruptie en vrouwenhistories. De Edelachtbare zal de Grote Lijder ook regelmatig herinneren aan “ Wardje… en de vijver”.

  En de voornaamste taak van de Grote Lijder is nu : “sauver le brol”, de Belgische dan wel , zoals indertijd de prins Charel ook al gedaan heeft. Hoe laag kan men vallen ??

  Elke oproep naar de N-VA is niet alleen tijdverlies, maar leidt de aandacht af van de 3 grote wapens waarmee we momenteel bevochten worden door de “2 Olifanten in de kamer” : “Coudenhove Kalergi – Agenda 21-30 en Covid 19(84). “, om ons te vernietigen.

  Blijkbaar geeft men zich aan Vlaamse zijde nog altijd geen rekenschap van het gevaar en de dramatische gevolgen ervan. Flup De Winter vraagt nu wel een immigratiestop, maar zonder een grondige analyse van het Coudenhove Kalergi plan, en van wie er achter schuil gaat, en wat de bedoelingen ervan zijn, stelt een dergelijke voorstel niets voor. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden. Een klare duidelijke taal is hier dan ook vereist. En dus geen wollig gelul om de kool en de geit te sparen, met de dooddoener dat men moet beschaafd te blijven, wat in feite neerkomt op een verkapte censuur.

  Het stilzwijgen over de terreur via de voormelde 3 wapens is onbegrijpelijk, en uiteindelijk zelfs misdadig. Zwijgen betekent immers toestemmen.
  Het is nu niet alleen 5 voor 12, maar reeds tien over 12. Zonder een degelijk verzet, is het tegen 2030 met ons gedaan. Wat is hier het probleem ? Kan men het niet, of is het een kwestie van niet “durven…?” Of van bedreigingen en / of van chantage ?? Diegenen die verkozen werden en hiervoor dan ook betaald worden, dragen hier dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid.

Reacties zijn gesloten.