1 gedachte op “I.M. Peter R. de Vries

 1. Peter R. de Vries is overleden, zoals hij ook geleefd heeft, en dat ook kan omschreven worden als : “Het is eervoller al strijdend ten onder te gaan, dan te overleven als een slaaf”. Hij wist welk lot hem stond te wachten, maar is blijven verder werken, onversaagd, en zonder te gaan janken, en hij vroeg ten andere ook geen bescherming, ook wetende dat dit nutteloos was in zijn geval.
  Door deze manier van leven, is hij dan ook vertrokken op een waardige manier, toen het noodlot toesloeg, en met opgeheven hoofd, langs voor, door de grote poort. Dit is een lot dat weinigen is toebedeeld. Bepaalde bronnen trekken ook de aandacht op enkele “minpunten” in zijn leven, maar als men de hoogste prijs betaald heeft, die er in het leven van een mens is, dan verliezen deze alle belang en dan dient er alleen een diepe eerbied over te blijven.
  Zulke mannen & vrouwen hebben we echter nodig in deze duistere tijden, verwijzend naar de volgende uitspraak :
  https://www.brainyquote.com/quotes/edmund_burke_377528
  met citaat : “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.- Edmund Burke “ (=einde citaat)
  Nog een voorbeeld :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Daphne_Caruana_Galizia
  met citaat : “On 16 October 2017, Caruana Galizia was killed close to her home when a car bomb was detonated inside her vehicle,[8] attracting widespread local and international condemnation of the attack.[9] In December 2017, three men were arrested in connection with the car bomb attack.[10] Police arrested Yorgen Fenech, the owner of the Dubai-based company 17 Black, on his yacht on 20 November 2019 in connection with her murder.[11] (=einde citaat)
  Peter R. de Vries werd dus geliquideerd. Hij vormde dan ook een gevaar. En men is een gevaar, als men de waarheid te dicht benadert.
  Ik spreek over “liquidatie”, daar de term “vermoord” te beperkt is. Het gaat hier immers niet alleen om het doden van een mens, maar ook om het vernietigen en uitwissen van alles waar voor hij stond, van al zijn werk.. van zijn contacten… e.a. om het gevaar definitief te bezweren. Er mag hoogstens een kleine voetnoot in de geschiedenis achter blijven. Pim Fortuyn werd ten andere ook geliquideerd.
  Voor de opdrachtgevers dienen we ten andere zoeken bij dezelfde binnenlandse en buitenlandse machten, die ook actief waren, achter de liquidatie van Pim Fortuyn. De “Mocromaffia” dient hier als een dekmantel, zoals indertijd de “Eco – maffia” bij Pim Fortuyn.
  Een man zoals Peter R.de Vries wordt niet zo maar geliquideerd voor één of andere banale zaak. De “Mocromaffia” geeft dan ook geen afdoende verklaring.
  Ik zie momenteel maar één zaak : MH 17, waar hij ook mee begaan was.
  https://www.rtlboulevard.nl/video/tv-fragmenten/video/4784031/peter-mh17-deel-uit-gaan-maken-van-mijn-leven
  met citaat : “MH17 Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Ongeloof en verdriet maakten al snel plaats voor wanhoop en woede. RTL Boulevard blikt terug. 17 juli 2019 20:00” (=einde citaat).
  Momenteel loopt er ook een proces :
  https://www.ad.nl/binnenland/mh17-proces-wat-was-de-rol-van-de-vier-verdachten~a24332568/
  Het is echter een show proces, een ergerlijke klucht. Het gaat hier bij MH 17 immers om een internationaal staatsterrorisme, waar verschillende landen en instanties bij betrokken zijn, actief dan wel passief. In alle betrokken landen weet men wat er werkelijk gebeurd is, maar overal moet men zwijgen, gezien men gechanteerd wordt met andere terreurzaken in het verleden die men heeft doen of laten gebeuren. Enkele vb : “Smolensk & Lockerbie….”.
  De USA weigeren ten andere de satellietbeelden vrij te geven :
  https://www.ad.nl/binnenland/mh17-proces-amerikanen-geven-satellietbeelden-van-buk-raket-definitief-niet-prijs~ad1a0e1c/
  Wat wel een objectief gegeven is, is dat de Nederlandse Bank ruim 200 ton goud terugkreeg vanuit New York. Deze waren eerst beloofd aan IM Erika, maar deze diende zich dan uiteindelijk tevreden te stellen met enkele tonnen.
  https://www.goldrepublic.nl/nieuws/waarom-de-nederlandsche-bank-in-het-geheim-4-miljard-aan-goud-repatrieerde
  Dit artikel dateert van november 2014. In juli 2014 stortte de MH 17 neer.
  Er doen dan ook tal van theorieën de ronde over dit MH 17 drama. Over één aspect heerst er een oorverdovende stilte. 20 minuten na het neerstorten van de MH17 begon de Israëlische aanval op Gaza :
  https://www.counterfire.org/articles/opinion/17331-mh17-and-gaza-atrocity-and-hypocrisy
  met citaat : “To see the extent of David Cameron’s hypocrisy, contrast his call for action on the plane shot down in Ukraine to his government’s complicity in Israel’s brutal assault on Gaza – The fear Channel 4 journalist Jon Snow’s expressed on Twitter has turned out to be all too prophetic: “Awful danger that the shooting down of flight MH17 will provide cover for an intensification of Israel’s ground war in Gaza”, wrote Channel 4 journalist Jon Snow in a tweet.” (=einde citaat).
  Ik verwijs naar de volledige tekst in de brug. En dit spoor is inderdaad levensgevaarlijk. Was Peter R. de Vries dit ook aan het uitspitten ??
  Hij werd ten andere ook al benaderd voor een onderzoek in het BvN dossier, een reactie uit het Bende van Nijvel Forum :
  “ 6 kenza Today 18:45 10.07.2021
  David had al contact opgenomen met De Vries met de vraag zich vast te bijten in de BVN , hopelijk hersteld De Vries en gaat hij op David zijn vraag in De Vries is echt een krak en onderneemt ten minste iets tot tegenstelling van de journalisten in België En vooral zei die af en toe wat schrijven over de BVN. Veel bla bla en weinig daden Geen enkele journalist in België die durft wat De Vries doet Hier herkouwen de meeste journalisten wat citaten uit boeken maar dat is dan ook alles Waar zijn de echte journalisten die niets schuwen ?” (=einde reactie).
  In dit Bende van Nijvel dossier, vallen de “gevaarlijke (sic)” ook , zoals de vliegen, want ook hier lopen er sporen naar de duivel in het Midden Oosten.
  De liquidatie van Peter R.de Vries is tevens een signaal naar andere potentiële gevaarlijke boodschappers, die begaan zijn met delicate dossiers. De negatieve gevolgen ervan zullen dan ook snel zichtbaar worden. Cui bono ???

Reacties zijn gesloten.