Onder en achter de hoofddoek

Ik zie… ik zie... wat jij niet ziet!. - ppt video online download

JMDD heeft een zeer voorzichtige, maar in feite halfbakken poging gedaan om de aandacht te vestigen op het gevaar van de Omvolking. Als men het niet aandurft om te wijzen op het Coudenhove Kalergi plan en de 2 Olifanten in de kamer die achter dit plan schuil gaan… En waarbij de eerste de operationele arm is van de tweede… een overduidelijk probleem.  Het gaat bij deze Omvolking niet alleen om het importeren van een stemmenreservoir voor links, van welke kleurschakering ook, maar ook om een openlijke oorlog tegen de autochtone blanke bewoners van de EUSSR, die moeten vervangen worden door een bastaardsoort, cfr. het voormelde plan. Of een etnische zuivering met een culturele genocide. In dit geval echter niet strafbaar. M.b.t. België  had JMDD duidelijk moeten stellen dat Vivaldi, een communistische logemaffia-bende, actief betrokken is bij de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan, en zich bijgevolg schuldig maakt aan hoogverraad. Na WO II zijn er bij manier van spreken, veel meer, voor veel minder tegen de muur gezet.

Coudenhove-Kalergi plan - Het Nieuwe Brein | Fenneke Lammerink

Bij de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan door de 2 Olifanten in de kamer, speelt de islam een sleutelrol.  Een islam, die geen godsdienst  &  ideologie is, maar een bloeddorstig terreursysteem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, een aantal dat elke dag nog stijgt.  Een islam die het wapen is, maar diegenen die het wapen hanteren zijn echter van een doorslaggevender belang. 

In het licht van het voormelde is de discussie over de scheiding tussen Kerk en Staat dan ook zonder voorwerp.  Dit geldt ook voor de oeverloze discussie over het hoofddoek van madame Ihsane Haouch.

Belangrijker is echter : Wie heeft die daar geparachuteerd en waarom?  En dan komen we terecht bij Vivaldi, waar niemand nog kan en mag beweren dat ze niet wisten, welk vlees ze in de kuip hadden. Haar “parachutage” maakt dan ook deel uit van de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan door Vivaldi. 

Al-Hijra: immigratie als paard van Troje van de islam – Uitgeverij Egmont

Het ging hier dan ook om een doelbewuste provocatie, via het Islam-Paard van Troje, om onze maatschappij verder te vernietigen.  Haar uitspraken over de herziening van de verhouding tussen Kerk en Staat op basis van de demografische evoluties, lees: invasies, passen dan ook in dit Coudenhove Kalergi plan, waarbij de islam niet alleen de Kerk moet vervangen maar ook de Staat. 

Het probleem met haar uitspraken ging niet over de inhoud, maar wel dat ze vroegtijdig de verborgen agenda’s op tafel heeft gegooid.  Uiteindelijk bleef er niets anders meer over voor madame Haouach, dan het af te bollen.   En voor deze islam als wapen, moet dan ook alles wijken en offeren de Loge, links, groenen, feministen e.a. alles op waarvoor ze jaren lang model hebben gestaan en gestreden. Het bevestigt dan ook de leugens, het bedrog en het verraad , waarmee de voormelde soorten al die jaren hebben rond gezeuld. Ter attentie van Barbara: De Croo gaat dan ook zijn boekje niet te buiten, hij en de rest voeren gewoon het Coudenhove Kalergi plan uit!

Het is steeds van belang een onderscheid te maken tussen het “wapen” en diegenen die het hanteren.

Spreekwoorden - De website van stellazeijlmans!

Een aspect dat echter na het incident over uitspraken opdook, was het verslag van de Staatsveiligheid over haar eventuele banden met het Moslimbroederschap en wanneer, resp. wie bij Vivaldi hiervan kennis had. Een geluk dat Peter, van Els(ke), in het vuur sprong, om de zaak uit te spitten.  Er zijn nog zekerheden…

“De nota van de inlichtingendiensten, die voormalig regeringscommissaris Ihsane Haouach linkt aan de Moslimbroederschap, dateert van dinsdag 6 juli. Nochtans zei premier Alexander De Croo (Open Vld) afgelopen donderdag in de Kamer dat zijn partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de nota ontving “op woensdagavond”. “Het is wel erg sterk dat een nota van Staatsveiligheid drie dagen moet reizen om de premier te bereiken, wetende dat de minister van Justitie tot dezelfde partij behoort”, reageert N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover…. (Uit: Sinds wanneer weet premier De Croo van nota Staatsveiligheid over Haouach?)

PDR zou beter moeten weten. Er is de “officiële kennisgeving” en er is de “officieuze” via de “tam tam” van de broeders.  Vermoedelijke was Bartje, de “Grote Lijder”, via dit kanaal ook al snel op de hoogte, maar moest zwijgen.

Via de “tam tam” van de broeders wist Vivaldi dan ook onmiddellijk wat er gaande was en begon de operatie schadebeperking.  Het gelul over de datum van kennisname leidt echter de aandacht af van de mogelijke contacten van Haouach met de Moslimbroeders.   En hier zit het gevaar.  Van belang is vooral wie er werkelijk schuil gaat achter de Moslimbroeders. Weten ze dit niet bij de Sv.? Met die nota  brengt de Sv. immers Vivaldi in moeilijke papieren,  gezien Vivaldi hierdoor in conflict komt met diegenen die werkelijk schuilgaan achter het Moslimbroederschap. Over deze achtergronden verwijs ik naar De islamisering van België en Nederland in 2013, naar De paarden van Troje komen niet uit de mythologie en naar de volledige tekst van Unmasking the Muslim Brotherhood: Syria, Egypt, and Beyond. Een zaak staat er niet letterlijk in, namelijk dat het broederschap indertijd werd opgericht door de Britten in Egypte met als 1ste leider (sic): Hassan Al Banna.  Dit broederschap was in feite een instrument in handen van de Britse subversie. (Bron: Das Schwarze Reich van E.R. Carmin, p. 487)

Als madame Haouach of personen uit haar omgeving,  inderdaad banden dan wel contacten, zouden hebben met dit broederschap (sic), waarachter de sporen lopen naar Londen, Washington en Tel Aviv,  dan is er inderdaad een probleem, niet met die “banden” als dusdanig maar wel met het verslag van de Sv. Een tipje van de sluier wordt, al of niet gewild, opgelicht in “Dallemagne (cdH): “Rapport over Haouach is zorgwekkend”.

“Volgens de cdH’er is staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo), die Haouach aanstelde, politiek verantwoordelijk. “Ik vraag niet om iemands kop. Ik vraag duidelijkheid, zodat we ophouden onze kop in het zand te steken door te zeggen dat deze kwesties niet bestaan”, klinkt het. “Deze problemen bestaan wel degelijk. Er zijn derde landen die nu invloed uitoefenen op ons land om onze democratie en onze vrijheden te ondermijnen. Ze zijn erin geslaagd om contact te maken met de hoogste regionen van de staat. Ik vind dat dit volledig moet worden opgehelderd.”

In de voormelde brug zijn ook de reacties interessant, alleen al om te illustreren over wat er zoal gesproken wordt, maar waarbij de grond van de zaak niet wordt aangeraakt.  En nu komt het:

  • Over welke “kwesties” gaat het hhier?
  • Wie zijn die landen die druk uitoefenen?
  • Met welke “hoogste regionen” van het land zijn er contacten?
  • Voor wie reed madame Haouach werkelijk? Binnenlandse of buitenlandse belangen – al dan niet vijandige?
  • Wie binnen Vivaldi is de werkelijke verantwoordelijke voor haar ‘parachutage’ op die plaats? Handelde deze in opdracht van die buitenlandse belangen?

Deze vragen hadden deel moeten uitmaken van het betoog van JMDD en Peter DR.

In ’t Scheldt wordt er ook een analyse gemaakt die vooral betrekking heeft op de interne politieke strubbelingen rond dit dossier, maar voorbij gaat aan het aspect “Moslimbroederschap” en de internationale aspecten ervan, rekening gehouden met de commentaren van Georges Dallemagne.

Na de mislukte “psyops” met Jurgen C, nu dit geknoei. Neem daarbij de ontluikende “romance” tussen Eveline en Alexander, die de internationale pers haalde, met foto’s en al van Eveline, die blijkbaar door de natuur niet werd misdeeld… en we zitten opnieuw in de laatste dagen zoals bij de ondergang van het Oude Rome, met een zondvloed aan corruptie en decadentie, met daarbij dan de klassieke chantage, de olie die het ganse rot-corrupte criminele systeem smeert.

H.P.

1 gedachte op “Onder en achter de hoofddoek

  1. JMDD heeft nog dikwijls een mening die zo uit het programma van het VB komt. Maar wanneer het er op aan komt zich samen met het VB te verenigen is hij niet thuis en gaat hij tegen de stroom in maw uit twee ruiven eten. Hij speelt cavalier seule en is uit op eigen gewin. Welke verbintenis heeft hij nog met het NVA als onafhankelijke?
    Hij is evenals de NVA tegen het VB maar draait rondjes om dit te ontkennen. Van zulke draaikonten moeten we het niet hebben? JMDD blijf in Middelkerke.

Reacties zijn gesloten.