“Hamas voert een publiciteitsoorlog”

Voor Hamas zijn de doden van Gaza pure noodzaak

Sinds 1950 zijn elf miljoen moslims door geweld – exclusief ’gewone’ moorden – om het leven gekomen. Iets meer dan 0,3 procent daarvan is gestorven in het conflict met Israël, ofwel 1 op 315 moslimdoden. 90 procent van het totaal aantal doden stierf in conflicten met andere moslims.

“In hun tribale eer-schaamtecultuur is de uitroeiing van de vijand en zijn familie een geaccepteerd principe. Trots tonen de jonge strijders van ISIS de afgehakte hoofden van hun slachtoffers.”

“Een groot deel van de Arabische wereld staat in brand en in de waanwereld van veel moslims is Israël daarvoor verantwoordelijk. De verwarrende schaamte over elf miljoen doden door onderling islamitisch geweld explodeert in haat voor de Joden.”

“De  mensenrechtenraad van de VN wil oorlogsmisdaden van Israël in Gaza onderzoeken. Hamas blijft buiten schot. Die raad wordt beheerst door voorbeeldlanden van mensenrechten als Cuba en Iran en besteedt de meeste tijd die zij heeft aan het veroordelen van Israël. Twee keer zoveel ’speciale’ vergaderingen over Israël als over Syrië. Nooit een speciale vergadering over Iran, Rusland, China. Nooit een veroordeling van Saudi-Arabië. De nuttige idioten dansen van vreugde.”

Lees het opiniestuk van Leon de Winter

Nvdr: Het door Egyptische tussenkomst staakt-het-vuren werd door Hamas niet gevolgd:

Het tweede n.a.v. de oproep van de VN en het einde van de ramadan ook niet:

 

7 gedachten over ““Hamas voert een publiciteitsoorlog”

 1. De beelden gezien van het gebombardeerde huis van de christelijke Palestijnse Jalila Ayad op 27.07? De beelden gezien van haar eredienst in de kerk? Geen gekrijs, geen hysterische beelden van hysterische mensen, geen met bloed doordrenkte kleren, alleen soberheid en stil verdriet.
  Haar huis werd niet gebombardeerd door Hamas, maar door Israëli.
  Mijn vraag is : werd zij op voorhand verwittigd dat haar huis zou gebombardeerd worden, zoals men ons voorhoudt?

  • Anna, we waren er niet bij, maar we zijn zeker dat er geen opzet was. Ook niet bij de burgerslachtoffers van het moslimgeloof.

  • We moeten ons maar “een” vraag stellen , en die naar waarheid beantwoorden …Wie is uiteindelijk verantwoordelijk . Volgens mij, indien dat hamas krapuul hun raketten in hun k…. staken inplaats ze op Israel af te vuren zou dat huis er nog staan.

 2. Natuurlijk zijn doden een pure noodzaak ,hoe meer hoe liever, liefst kinnekes , onschuldige meisjes en jongens , liefst zwaar verminkt . Overal ter wereld afschuw , verbijstering , medeleven . Protest alom , zelfs lezers van Golfbrekers werden op het verkeerde spoor gezet . Hoe durft Israel , zijn dat nog “mensen” ? Over de veelvuldige raketaanvallen op Joodse steden geen woord , geen begrip. Ze moeten zich maar laten afslachten , zoals in WOII . Mogen zich niet verdedigen. Hamas heeft behoefte aan financiele hulp , onze regering is geschokt door al dat geweld , een paar miljoen Euro werd uitgetrokken voor de Gaza vluchtelingen , Hier en daar krijgt er ene een tent , de rest gaat vermoedelijk naar wapenhandelaren die , wie weet , bepaalde raketten aanbieden in promotie , met de garantie dat ze veel slachtoffers zullen maken . Zolang die Hamas blijft bestaan , zolang hun kinderen een haat opvoeding krijgen met een geweer inplaats van een tutter, zal er nooit vrede komen in die regio . Ruim die slijmhaters volledig op Israel , je hebt mijn zege en mijn morele steun . Ik denk zelfs dat het de wil van Allah is , tenminste als hij een beetje rechtvaardigheidsgevoel heeft , je weet maar nooit !

 3. In hln houdt de 16-jarige Palestijnse Farah Baker een bord omhoog met: ‘Ik heb al 3 oorlogen meegemaakt’, in het Engels.
  Welke Palestijnse heet er nu Farah Baker? Dat kan alleen door bv een amerikaanse pa. Waarom gaat die familie niet in de US wonen? Omdat voeding in Gaza gratis door de UN geleverd wordt? Omdat vele lonen door de EU betaald worden? Of gewoon om de hoop te vergroten zodat een oplossing onmogelijk wordt?

 4. Laten we hopen dat Israel die mesthoop van Gaza vlug uitmest en zuivert van Hamas krapuul , zodat iedereen in vrede met elkander kunnen leven . Het is misschien niet ondenkbaar dat Netanyahu als een held in Gaza wordt binnengehaald en dat hij in een toespraak tot de bevolking ” Ich bin ein Palestiner” . Mijn twee laatste zinnetjes zijn misschien wat overdreven

Reacties zijn gesloten.