11 gedachten over “Zogezegd

 1. Dit is nu juist waarom Links de islam in huis haalt: voor een boeiende samenleving, wèg saaiheid en alledaagsheid, leve het conflict en de meningsverschillen, desnoods met een aanslag hier of daar, eventueel een burgeroorlog ‘light’. Alles is beter als verveling.

 2. Natuurlijk is dat gezegd, maar als we dit pad verder bewandelen kunnen we een heel boek vullen met uitspraken over de minderwaardige anderen.
  Ik denk daarbij aan Luther met zijn uitspraken over de joden. Als je dat leest denk je dat Duitsland heeft uitgevoerd wat Luther voorschreef.
  De Talmud en Torah en de rabbijnen laten zich ook niet onbetuigd over de gojim en Christus. Het braafste wat ik in joods verband las kwam van de vrijzinnige, joodse filosoof Philo ‘alleen de Israëlieten zijn mensen in de ware zin van het woord’.
  Als we al die uitspraken gaan bundelen zijn we voor een paar weken vertrokken.

  • Dat is juist , maar Luther de Talmud , Torah , ik heb daar nooit last van gehad . In de bijbel staan ook geen plezante teksten , maar wij niet meer leven in de tijd van Moses. Wij hebben ons aangepast en dat is iets wat moslims blijkbaar niet kunnen , “behalve” als het hun past . I-phones , PC’s enz zijn volgens mij allemaal haram want daar kun je niets van terugvinden in hunne Koran . Ook geen organisaties zoals het OCMW , of begrippen als “leefloon” komen ook niet voor in hun K- verzen . Moderne wapens zijn ook Haram , volgens mij , het enige wapen dat ze mogen gebruiken is het kromzwaard ! Dat is op en top Halal

 3. Telkens als ik zoiets lees wat die baard-primaten zoal uit hun gestoorde geest liggen te lullen , of een youtuubeke onder ogen krijg wat ze aanvangen met weerloze schepselen , dan wordt mijn ” haat ” steeds maar groter en groter. Ik veronderstel dat ik niet de enige ben , die dat reizend circus met zijn ontelbare clowns kotbeu wordt. Het is toch duidelijk dat een confrontatie niet meer afwendbaar is. Het is slechts een kwestie van tijd . De derde wereldoorlog of iets dat er op trekt is aan zijn ouverture bezig . De zogezegde beschaafde , verdraagzame wereld met zijn talrijke correcte leidinggevende miskramen hebben een enorme fout gemaakt met hun ” kom maar binnen, de deur staat open ” politiek. De gevolgen zullen rampzalig zijn !

 4. Zij staan altijd boven de wet, maar waarom blijven ze niet in hun land daar hebben ze de wet mee

 5. Wat we na de Franse Revolutie geleidelijk deden was de vreemdelingen gelijke rechten geven, in het kader van gelijkheid en broederlijk Ik bedoel hier niet mee dat ze geen recht op verzorging hadden, maar politieke rechten kregen. Recht op inspraak en sinds enkele decennia ook het recht om in onze bestuursorganen te zetelen. En vermits het hemdje nader is dan de rok, hebben ze meer oog voor hun volksgenoten dan voor het volk dat hen gastvrijheid gaf en beogen met alle middelen de voordelen voor hun volksgenoten. Bijgevolg nemen ze na de vinger de hand, dan de arm en vervolgens het hele lichaam.

 6. Hier loopt een zwarte idioot rond die ook bezeten is met dergelijke waanzinnige kronkels.
  Islamieten hebben onze wetten te respecteren, hebben onze normen en waarden te respecteren en wij hebben op geen enkel vlak rekening te houden met die barbaarse waanzin.
  Besparen is beginnen met nutteloze instellingen en postjes op te doeken zoals dat minderhedengedoe, dat haatzaaicentrum en al die vreemdelingen vreetclubjes enz.

 7. Over wetten gesproken :
  het katholicisme leerde ons dat we wereldse wetten niet hoeven te gehoorzamen als die in strijd zijn met ons geweten. Kort en bondig.
  Over de Shaaria weten we misschien ondertussen meer dan onze invasie moslims.
  De Halacha?
  De Halacha is een allesomvattend rechtssysteem en beslaat gerechtelijk recht, burgerlijk recht, commercieel recht, publiek recht, strafrecht, arbeidsrecht vermeerderd met sacraal, ethisch en religieus recht. Het regelt tot in details ingrijpend de relaties van de jood van geboorte tot dood met zijn volksgenoten, niet joden. Volgens de orthodoxe doctrine hoort de Halacha opgelegd te worden aan alle joden (vergelijk het met de Shaaria in Islamlanden). Sedert de verlichting geldt het joods recht nog alleen voor joden die er zich vrijwillig aan onderwerpen, al mag men de sociale controle niet onderschatten die uitgaat van de moderne joodse gemeenschap en haar notabelen. (Bron Henri Rosenberg)
  Dit joods recht gaf orthodoxe joden het recht de doodstraf uit te roepen over Rosenberg. En hij is niet de enige. Een door ons beter gekende en tot de doodstraf veroordeelde is Donna, de zanger(es) die in 1998 het Songfestival won.

 8. Om bij wetten te blijven.
  Misschien moeten we deze wet nieuw leven inblazen : in de middeleeuwen vroeg men aan een vreemdeling die voor een vergrijp voor de rechter kwam : hoe zijn de wetten in uw land? En volgens die wetten werd hij dan ook veroordeeld.

 9. De naam van de transsexuele is Dana International, de artiestennaam van Sharon Cohen, geboren als Yaron Cohen (zie Wikipedia)
  Het liedje waar hij/zij in 1998 mee won was “Diva”.
  Ik vind nergens een ter dood veroordeling terug.

Reacties zijn gesloten.