Gedachten in gedichten

Galgelied

Er stonden drie galgen op ’t galgeveld,
De kraaien hebben het voortverteld.

En stom blauwden winterse bossen rondom,
Zij kaatsten ’t gekrijs van de kraaien weerom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie mannen moesten opgeknoopt.

Drie rechters lazen het vonnis voor;
De bossen bauwden het na in koor.

Eén had in eigen macht geloofd,
Hij moest het bekopen met zijn hoofd.

Eén had gehoopt op een nieuwe tijd,
Dat was voor het heden een scherp verwijt.

Eén had de waarheid te zeer bemind,
Daarvoor ging hij bengelen hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: haat is haat!

De kring van het volk werd enger en enger,
’t Gelaat van de rechters werd strenger en strenger…

Maar toen de koord in de hoogte ging,
In elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie rechters werden opgeknoopt.

Eén had zijn eigen volk verraden,
Eén had zijn geldkist volgeladen,

Eén had de macht om haarzelf bemind,
Drie rechters bengelden hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: inderdaad!

Karel Vertommen (1907-1991)
uit: Brood (1939)

“Procureur Philippe Van Ingelgem. “De vrijheid van meningsuiting zoals ze in onze grondwet staat, is aan enkele wettelijke restricties onderworpen. Zo mag ze niet in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bovendien is de wetgever sinds 1831 geëvolueerd en worden nu ook proactieve daden gesteld om strafbare feiten te voorkomen en niet enkel te ‘genezen’ wanneer het te laat is.”

Image

2 gedachten over “Gedachten in gedichten

 1. Voorpost ?? Of de oorlog tegen Vlaanderen.
  Het vonnis van de rechtbank in Mechelen was te verwachten. Er waren al de commentaren van Van Quickendinges over de vordering van het parket. Dit zou bij de verdediging al de alarmbellen hebben moeten doen afgaan. Vivaldi, de communistische logemaffia bende trekt immers openlijk ten oorlog tegen alles wat Vlaams en rechts gezind is.
  Het onheil was echter al vroeger begonnen. Na de aanhouding van de 4 actievoerders hadden deze onmiddellijk een klacht moeten indienen tegen de PZ Mechelen en tegen Bartje (Beria) SSomers voor onwettige aanhouding en machtsmisbruik. Eenmaal de dagvaarding er was, had men dienen rond de zaak te werken. Op de inleidende zitting had de voorzitster dienen gevraagd te worden of ze lid was van de loge. Als ze daarbij is mag ze dit niet zeggen, maar als ze ontkent of weigert te antwoorden dient dit onmiddellijk genoteerd te worden op het zittingsblad. Als ze weigert te antwoorden dient ze onmiddellijk gewraakt te worden. De logemaffia’s zijn immers een criminele organisatie, al eeuwenlang betrokken bij alle mogelijke bloedige terreur met honderden miljoenen doden, waaronder o.a. WO I en de Franse revolutie .. en het lidmaatschap van een dergelijke dodelijke kanker is niet verzoenbaar met een overheidsfunctie, van welke aard ook. De belangen van de loge hebben immers voorrang op de beroepsplichten. M.b.t. tot de islam diende gesteld te worden dat het hier niet gaat om een godsdienst of een ideologie, maar om een bloedig terreur systeem verantwoordelijk voor minstens 250 miljoen doden. Een wapen dat hier geïmporteerd geworden is door de NWO machten met de loge als belangrijkste handlanger van deze occulte NWO machten, via het Coudenhove Kalergi plan, dat er op gericht is onze westerse beschaving en maatschappij te vernietigen. De rode adepten van het communisme, marxisme, maoïsme, socialisme e.a. kleurschakeringen, verantwoordelijk voor ruim 150 miljoen doden, werken hier ook actief aan mee. In naam van 400 miljoen doden komt de Vivaldi bende dan voor de zoveelste maal de Vlamingen belasteren en beledigen. Het meewerken aan dergelijke invasies en oorlogsvoering, zijn daden van “hoogverraad”, Na WO II zijn er veel meer, voor veel minder tegen de muur gezet. Het verzet hiertegen is dan niet alleen een recht maar een heilige plicht, waarbij er dan gebruik gemaakt wordt van : “het recht op zelfverdediging” , zoals Bibi in Tel Aviv dit recent ook heeft gedaan, maar in Mechelen ging dit dan wel zonder het platbombarderen van ganse wijken, en ook zonder de duizenden moorden en verkrachtingen, waar het roemrijke verzet tijdens en na WO II in uitblonk, en hiervoor beloond werd met amnestie, decoraties en dikke pensioenen. Het symbolische verzet van Voorpost heeft evenmin het land platgelegd en vernield door een terreur zoals tijdens de “staking” tegen de eenheidswet in 1960, een terreur met het Franstalige en rode schuim van de straat in de hoofdrol. En dit schuim van de straat kreeg nadien ook amnestie. Alleen al op basis van de voormelde elementen, een zeer summiere opsomming, ligt de lat dan ook niet gelijk, wat voor de geobsedeerde adepten van de “gelijkheid” (sic) blijkbaar geen probleem is, waardoor deze dan ook ontmaskerd worden als een zootje gepatenteerde leugenaars en bedriegers, wiens “vrij onderzoek” en “vrije woord” al even ziek dan wel rot is, in dezelfde beerput.
  Een parket Mechelen dat een preventief wou optreden !! (zie citaat in de tekst bij Golfbrekers).Dat is echte een goeie !
  In de viaductmoord in Vilvoorde kon het hetzelfde parket dit ook doen door het opleggen van een contactverbod, maar deed het niet, waardoor het mededader werd aan de moord cfr. artikel 66 2de lid van het S.W. Dit dossier werd overgemaakt aan de bevoegde instanties waaronder de minister van Justitie, maar die zwijgt. Het illustreert de “prioriteiten” van de Vivaldi bende. Het Antwerpse parket, waar de afdeling Mechelen deel van uitmaakt, blonk ook al uit in het dossier van Julie van Espen :
  https://www.standaard.be/cnt/dmf20191220_04776606
  met titel en citaat : “Antwerps gerecht ging in de fout met dossier moordenaar Julie Van Espen -Het Antwerpse hof van beroep had een zedenzaak tegen Steve B., verdacht van de moord op Julie Van Espen, niet op de lange baan mogen schuiven. Tot die conclusie komt de Hoge Raad voor de Justitie na een onderzoek. “(=einde citaat).
  Tegen Voorpost, ’ t Scheldt en voor Hitlergroeten, gaat het wel vlugger, en is er geen overbelasting en tekort aan middelen.
  Het komt er dan ook op aan duidelijk te maken dat het proces tegen Voorpost een politiek proces is, gevoerd, door een gerecht, dat na een lange mars door de instellingen, bevolkt wordt door de maffia’s van de “broeders en kameraden”, waardoor het de facto fungeert als een Stalinistisch politiek volkscommissariaat, wiens voornaamste opdracht er in bestaat : het bevechten van de politieke vijanden onder de mom van de strijd tegen de “haattaal”, lees : waarheden die deze maffiosi haten. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van “muilkorfwetten” die dan door de “Nomenklatura” binnen het apparaat selectief worden toegepast. Een analyse van een ervaringsdeskundige :
  “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert” Alexander Solschenizyn”
  De ganse communistische loge beerput is immers gebaseerd op een gigantische leugen en bedrog, en zoals een dief vecht met een getuige die hem ontmaskerd, zo vecht deze Vivaldi bende, dan ook op leven en dood met de boodschappers met de gevaarlijke waarheden. Het gaat hier dan ook niet om het verdedigen van de “democratie”, maar van het verbergen van de waarheid over al de bloedige schandalen, waarin het Belgische rot corrupte regime grossiert sinds de laatste 50 jaar.
  Zoals ook al uit tal van reacties blijkt op de sociale media, geeft dit zelfde gerecht dan ook logischer wijze blijk van een provocerende en tergende laksheid en partijdigheid wanneer het er op aan komt de echte misdaad aan te pakken. Het voormelde citaat van Alexander vat de ganse problematiek treffend samen, in één zin. Momenteel zitten we door Vivaldi dan ook opgescheept met een communistische loge maffia en dito terreurregime. De resultaten zijn dan ook meer dan zichtbaar : “Invasies, door het Coudenhove Kalergi plan, een sabotage van de energie – en voedselbevoorrading ingevolge Agenda 21 -30 en een psychologische, economische en biologische oorlogsvoering ingevolge de Covid 19(84) samenzwering”.
  Een oorlogsvoering die wat België betreft, vooral gericht is tegen Vlaanderen en de Vlamingen, met weliswaar de hulp van schurftige verraders aan Vlaamse zijde. Het gaat dan bij dit proces tegen Voorpost dan over heel wat meer, dan de vrije meningsuiting. Als de reactie op dit proces enkel tot dit laatste aspect beperkt wordt, treedt men in het spel van de vijanden. Het debat moet gaan over de samenzwering in alle domeinen van de maatschappij door de Vivaldi bende tegen Vlaanderen, of duidelijker gezegd : door de Belgische bezetter van Vlaanderen, die ons op alle mogelijke manieren saboteert en plundert. En dit laatste is dan nog niet voldoende, de “Flamins” moeten dan ook voor de zoveelste maal belasterd & ondergekotst worden, en vernederd worden. Dit alles vindt zijn oorsprong in de “Vlamingenhaat” die het fundament en cement is van het kunstmatige Belgische wangedrocht. Een dergelijke terreur is kenmerkend voor communistische loge terreurregimes, en ook voor “psychopaten” van het gemeenste en gevaarlijkste soort. Hierbij worden dan de klassieke codewoorden gehanteerd zoals : “extreem – rechts, racisten, fascisten, nazi’s, haatzaaiers, complotfanatici, e.d…”, waarmee het verzet tegen de communistische logeterreur wordt gecriminaliseerd, met dan vooral de hulp van de leugen – en verraderspers.
  De voormelde relatie tussen de Belgische bezetter en Vlaanderen doet dan ook denken aan deze tussen een “pooier en zijn hoer”, met behulp van verraders en collaborateurs aan Vlaamse zijde.
  Deel 2 volgt.

 2. Het ogenblik is dan ook gekomen om de onafhankelijkheid van Vlaanderen op tafel te leggen, als “recht op zelfverdediging” tegen deze Belgische bezetter. Men kan zich al spiegelen aan de USA waar in de rode staten, deze afscheiding al op tafel ligt. Een kleinere versie is Oregon :
  https://www.blacklistednews.com/article/79977/oregon-counties-vote-to-secede-to.html
  met citaat : “Voters in five rural Oregon counties approved measures on Tuesday to consider joining the state of Idaho, a part of a long-shot grassroots movement to break with a state dominated by liberal voters west of the Cascade Mountains.” (=einde citaat).
  Moesten we een Vlaamse regering hebben die naam waardig, en geen “slavenbende ”, had deze ook al gelijkaardige initiatieven kunnen nemen, hierbij dan verwijzend naar de dreiging met “institutionele atoombom”, die indertijd door de PS maffia ook al werd aangewend, m.b.t. de wapenuitvoervergunningen. Een Belgische bezetting met een communistische loge terreur zoals beschreven in “1984” va George Orwell, leidt immers naar de ondergang, nog een bron over Oregon :
  https://www.zerohedge.com/political/oregon-proof-leftist-politics-ultimately-lead-tyranny-and-decay
  met citaat : “As I have noted many times this year, leftists are the ONLY subset of the population seeking and supporting government dominion over American lives. Not only that, but they have consistently partnered with global corporations that they supposedly despise in order to leverage more power. They are the only people supporting mass censorship, mob intimidation of those with different political views, mass violence against innocent people and businesses, they supported government lockdowns and extensive violations of the Bill of Rights, and now they are supporting vaccine passports which would destroy all personal liberty in this country for all time. (=einde citaat).
  Dit citaat geeft een goede analyse van de werkelijke bedoelingen van de “rode maffia’s” , zijnde parasiteren, en vervolgens diegenen op wiens kosten men parasiteert, ook nog saboteren en terroriseren.
  In verband met deze terreur is het noodzakelijk te verwijzen naar de PS maffia, een dodelijke kanker, letterlijk en figuurlijk, en een criminele organisatie vallend onder toepassing van het Strafwetboek, en rot corrupt tot op het bot, die dan lessen gaat geven over de “democratie en de rechten van de mens”. Alleen psychopaten geloven hun eigen leugens. Wanneer gaat het gerecht deze “logemaffia’s” en de “PS maffia” aanpakken als criminele organisaties ? Hierbij verzinkt “Schild en Vriend “ in het niet.
  Als men dan geconfronteerd wordt met een Stalinistisch showproces, zoals dat tegen Voorpost, dient men in de eerste plaats de Belgische bezetter aan te vallen, met al de al of niet bloedige beerput dossiers van de laatste 50 jaar. Een Belgische bezetter van Vlaanderen die sinds 1830 uitblinkt in Vlamingenhaat, die beloond wordt met decoraties en adellijke titels. Een Belgische bezetter met de Fransdolle logemaffiosi in de hoofdrol, die in WO I duizenden “sale flamins” de dood hebben ingejaagd, en hiervoor opnieuw beloond werden met decoraties en dikke pensioenen. Een dergelijke bezetter heeft één recht : “zwijgen en oprotten”. Door zich louter te beperken tot een juridisch verweer, is men een “vogel voor de kat”. En men had ook tijdens het proces dienen te verwijzen naar de het volgende :
  https://www.gva.be/cnt/dmf20160914_02468008
  met citaat : “Pakkend: expo toont skeletten van slachtoffers Boerenkrijg” Het meest pakkend zijn ongetwijfeld de 39 skeletten van slachtoffers van de Boerenkrijg in Mechelen. Zij lagen begraven in een massagraf op het Sint-Romboutskerkhof. “Een specialist van de universiteit van Leuven kon ze opnieuw samenstellen. En na afname van DNA moet het zelfs mogelijk zijn om namen te kleven op deze skeletten, want het gaat om mensen”, zegt Wevers nog.” (=einde citaat).
  Het gaat hier om verzetsstrijders die door de Franse bezetter werden geëxecuteerd, ingevolge de Boerenkrijg. Een bezetter waarmee het toen schurftige logekrapuul schaamteloos collaboreerde. Dit Voorpost vonnis besmeurt het bloed van deze echte verzetsmannen, die opkwamen voor “Outer en Heerd”, en dus niet in dienst van de Belgische bezetter of van Stalin zoals tijdens WO II. Men had tijdens het proces de actie van Voorpost ook moeten duiden als een eerbewijs aan deze verzetsmannen, en dat een veroordeling van Voorpost het bloed van deze verzetsstrijders onherstelbaar onteerde. Men diende dan ook alles uit de kast te halen uit het verleden, en daar is genoeg, Vlaanderen was en is nog steeds het slachtveld van Europa.
  Het dient nu echter tot niets op de kap te zitten van Suzy… zij is gewoon een politieke creatuur die er geparachuteerd werd door haar politieke zetbazen, aan wie ze dan ook schatplichtig is.
  https://www.etaamb.be/nl/aanwerving_n2000009558.html
  met citaat : “Wervingscollege der magistraten. – Bekendmaking van de rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het Nederlandstalig examen : Bron ministerie van justitie numac 2000009558 pub. – 20/06/2000 28. Vanhoonacker, Suzy; ( =einde citaat).
  Gezien het tijdstip van dit examen, toen Laurette O., de PS furie, minister van Justitie was, is de politieke zetbaas, dan ook gekend.
  Het is dan ook de Belgische bezetter, een rot corrupt regime, dat moet aangepakt worden, in wiens dienst een even rot corrupt gerecht actief is, in de strijd tegen de “politieke vijanden”. Een recent vb. is de “psyops” met Jurgen C.
  Politieke vijanden die een gevaar vormen, niet voor het volk of de democratie, maar voor de communistische NWO, waarachter de “banksters” schuil gaan, met behulp van de logemaffia’s. Een NWO zoals beschreven in “1984” van George Orwell en in het boek “WIJ” van Jevgeni Zamjatin. Deze medewerking aan buitenlandse vijandige machten is een daad van “hoogverraad”, zeker gezien we momenteel met de Covid 19(84) samenzwering ons de facto in een staat van oorlog bevinden.
  Daar achter dit Voorpost proces er sporen lopen naar de voormelde vijandige machten in het buitenland,, zou ik al klacht indienen tegen de betrokken magistraten van het Mechelse gerecht, wegens inbreuk op artikel 135 bis van het S.W. (=daden van hoogverraad), gezien ze met dit vonnis meewerken aan de samenzwering tegen onze westerse maatschappij. Opnieuw : na WO II , bestraft met de dood door de kogel!!
  Ik lees dat Voorpost in beroep gaat. Hopelijk pakken ze de zaak nu anders, en op de manier zoals hiervoor werd beschreven. Anders is het een verloren zaak. Men moet zich dan ook niet verdedigen, maar de vijanden aanvallen, cfr. Sun Tsu. Het dient bovendien tot niets zich te wenden tot het Grondwettelijk Hof en uiteindelijk tot het Hof van de Rechten van de Mens(sic) in Straatsburg. Men gaat er immers te biechten bij de duivel, deze organisaties zijn immers bevolkt door de “broeders en kameraden” en zijn dan ook allemaal instrumenten dan wel wapens, in handen van de occulte NWO machten.
  Als edele reiziger op zoek naar de waarheid, neem ik dan ook alleen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van het voormelde artikel.
  Het is dus niet nodig de redactie te terroriseren, de toegangspoort plat te walsen met een tank, het kot half af te breken en de ICT apparatuur te stelen, door een bende ongeregeld in uniform, zonder enig rechterlijk bevel. Alle desbetreffende documenten bevinden zich immers bij de overheidsinstellingen aan wie ze aangetekend werden overgemaakt of via mail, of zijn vrij beschikbaar op het net.

Reacties zijn gesloten.