Een vraag die velen zich stellen:

Wat doet Theo Francken nog bij de N-VA?

Of speelt hij de rol van een Vlaams schaamlapje zoals Jan Verroken bij de toenmalige CVP?

Afbeeldingsresultaat voor schaamlapje

Op facebook schrijft hij:

Theo Francken 

Gisteren om 07:29  · “Ik ben verkozen door 122.738 mensen om mijn werk als Kamerlid te doen. En dat is wat ik elke dag doe, in goede en kwade dagen. Geen geknies, geen gevlucht. Mijn vader zou zeggen: ‘Zoon, niet bleiten, werken, verdorie.’ Gisteren hielden we de derde reeks hoorzittingen over de destijds door Johan Van Overtveldt en mezelf bestelde studie van de Nationale Bank van België naar de economische impact van migratie. Langverwacht en ophefmakend. Het was vooral uitkijken naar de bemerkingen van de bekende Nederlandse professor Dr. Jan van de Beek. De professor was erg kritisch voor de eenzijdige positieve conclusies van de studie en kwam tot een totaal andere bevinding: de tweede generatie migranten is helemaal niet ‘economisch rendabeler’ dan de autochtone bevolking, maar net veel minder economisch rendabel. De hoofdcommunicatie van deze studie dat ‘de tweede generatie allochtonen meer opbrengt dan de autochtone bevolking’ klopt dus niet. Ook deze krantenkoppen mogen integraal geschrapt…

De Nationale Bank werd gisteren fors in haar hemd gezet door dé expert Demografie en Migratie van het Nederlands taalgebied. De enige verklaring die hij immers voor deze ‘gekleurde’ interpretatie kon vinden was die van de ‘moral reading’, het verzwijgen of moreel en maatschappelijk wenselijk vertalen van negatieve onderzoeksresultaten gewoon omdat er niet slecht gesproken mág worden over migratie in de vrees voor de publieke toorn en/of de kiesuitslag. Het is choquerend dat een toonaangevend instituut als de Nationale Bank voor België zich hieraan laat kennen. Ik ben rapporteur voor deze studie. We hielden drie dagen hoorzittingen en hoorden een twintigtal verenigingen en organisaties. Ik beloof hierover een lijvig verslag op te maken en te presenteren, ook hier aan jullie. TheoPS: De media waren tijdens al die hoorzittingen afwezig. Het is nochtans het meest ophefmakende inhoudelijke werk dat we sinds jaren in de Kamer rond migratie hebben afgeleverd. Het was in alle opzichten een verademing. Meer van dat!”

Over prof. dr. Jan van de Beek: Lees: Stop massa-immigratie om verszorgingsstaat betaalbaar te houden