Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Eens woedde er een “koude oorlog” tussen het communistische Oostblok en het vrije kapitalistische westen. Deze eindigde plots met de ineenstorting van de Sovjetunie. Mikhaïl Gorbatchev bracht in Rusland een openheid naar democratie en kapitalisme. Zijn opvolger Boris Eltsine voerde drastische economische, politieke, institutionele en sociale veranderingen door. Hierdoor konden een dozijn oligarchen, waaronder de fameuze Mikhaïl Khodorkovski, de grote uitverkoop van Rusland organiseren. De rijkdommen van het inmiddels kapitalistische Rusland stroomden vrij naar het kapitalistische westen, totdat Vladimir Poetin de kraan dicht draaide. Vanaf dat moment was hij vijand nr. 1 in het westen maar hij gaf aan zijn land en zijn  volk wel zijn economie, zijn politiek en zijn eigen waardigheid terug.

De strijd waarin de wereld nu verkeert, is een ideologische strijd, een strijd tussen twee tegenstrijdige systemen. Rusland verzet zich tegen iedere inmenging in de politiek van een ander land, tegen iedere regeringswissel van buiten af en streeft naar een daadwerkelijke erkenning van de internationale regels op dit gebied. Rusland wil samenwerken met andere landen tot beider voordeel en streeft naar een multipolaire wereld. De VS blijven streven naar een (onhoudbare) unipolaire wereld, waarin zij met hun bondgenoten de  alleenheersers zijn. Zij doen niets anders dan zich mengen in de politiek van andere landen, regeringswissels bewerken en gekleurde revoluties uitlokken om hun heerschappij (met hun militair-industrieel complex, hun banken…) in stand te houden. Zij kennen geen soevereine landen doch alleen maar vazallen, die mee hun unipolaire (… nvdr: de rest van de zin is ergens in het www verloren gelopen…)  Is het verwonderlijk dat het uitgerekend de VS zijn die anderen beschuldigen van inmenging?…We zijn onherroepelijk de overgang aan het maken van een unipolaire naar een multipolaire wereld. En de overwinning van  Syrië op deze verpletterende unipolaire macht, vormt een keerpunt in het wereldgebeuren.

We geven enig nieuws uit het leven van de  gemeenschap, een beeld van de  voor-bereidende spanningen rond de bevrijding van het laatste bolwerk van terroristen in Syrië en goed  nieuws uit de strijd tegen de “gendergekte”. En tenslotte weer video’s in overvloed.

P. Daniel

Vrijdag 31 augustus 2018

Flitsen

Het zwemfeest voor de kinderen en de mannen is inmiddels al een vast onderdeel van de zondagmorgen geworden. En een creatief ontbijt op het gras in de schaduw eveneens. We moeten er nu nog van profiteren want volgende zondag begint de school weer, wat overigens ook een herademing is en een terugkeer naar wat meer rust en regelmaat. Na afloop kwam er deze zondag juist een “hospitainer” toe die moest geladen worden met voeding, voor hen die er nog overblijven in het vluchtelingenkamp van Dweyr. In de voormiddag moeten deze week nog enkele tienduizenden kaarsen ingepakt worden om bij de dozen van humanitaire hulp gevoegd te worden. Wat het oogsten betreft is het nog een rustige periode. Volgende week zal de grote druivenoogst beginnen. Ondertussen worden de vijgen geplukt. Vijgenbomen staan her en der over heel het terrein verspreid. Het zijn eerder breed uitgegroeide grote struiken. De vijgen worden niet allemaal tegelijk rijp, ze moeten dus nauwkeurig gekozen worden en met steeltje en al geplukt worden. En zo gingen we  deze week om vijf uur in de namiddag, wanneer de zon al wat zwakker wordt, met een hele groep kinderen, broeders en zusters  het terrein af, op zoek naar rijpe vijgen.

Agressief en naïef

Wat blijven het westen en hun bondgenoten – zeg maar de VS – tegenover Syrië agressief en tegelijk naïef. Daarvan kregen we deze week enkele uitzonderlijke voorbeelden. In bijgevoegde video’s kun je een en ander bekijken en beluisteren.

Het westen heeft al decennia lang landen met bodemrijkdommen, die onafhankelijk willen blijven uitgemoord en verwoest met leugens  als voorwendsel. In Syrië werd vooral de sinistere truc van chemische aanvallen gebruikt. Syrië heeft in deze oorlog nooit chemische wapens gebruikt. Het heeft met conventionele wapens en de steun van trouwe bondgenoten de terroristen weten te verdrijven. Toen het zionistisch regime massaal chemische, biologische én atoomwapens begon op te slagen, heeft Syrië zich laten verleiden ook chemische wapens op te slaan, maar voor een gewoon leger is dit te gevaarlijk om te gebruiken. Chemische wapens zijn materiaal voor terroristen. Na de door terroristen uitgevoerde massale gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013), hebben Poetin en Assad de geniale inval gehad om die ouwe rommel goedkoop te laten opruimen onder de argusogen van de “internationale gemeenschap” en daarmee kon Obama zijn gezichts-verlies beperken en Syrië een militaire inval vermijden.

Terroristen blijven evenwel onbeperkt over de mogelijkheden van chemische wapens beschikken dank zij de westerse landen. De verschillende laboratoria met westers materiaal die in schuilplaatsen van terroristen ontdekt werden, spreken boekdelen.

Nvdr: Een overzicht van het amalgaam “rebellen”, de ene groep al wat gematigder, resp. extremer, dan de andere, in Idlib:

Nvdr: De “gematigdere” rebellengroepen die op het voorstel van de Russich/Syrische verzoeningscommissie willen ingaan, worden bedreigd, gearresteerd… of erger door Al Nusra.

Telkens wanneer het Syrische leger een belangrijk bolwerk op terroristen heroverde, sprak de ‘internationale gemeenschap” van een humanitaire ramp, eiste een wapenstilstand en pleegde een chemische aanval om een militaire interventie te rechtvaardigen. Nu is het laatste grote bolwerk van terroristen in Idlib aan de beurt. We krijgen weer hetzelfde. John Bolton, de Amerikaanse veiligheidsadviseur kondigt met veel omhaal aan dat de VS zwaar zullen bombarderen als er een chemische aanval plaats vindt. Wat zijn de VS toch bekommerd om de bescherming van het Syrische volk! Onmiddellijk laten Frankrijk en Engeland weten dat zij weer zullen mee bombarderen. Er is nooit enig bewijs gegeven van de  schuld van Syrië en ieder voorstel van onafhankelijk onderzoek vanwege Syrië en Rusland werd door de VS steeds gekelderd. En zo blijven de echte schuldigen van de chemische aanvallen ongestraft. Ondertussen onthullen verschillende diensten van Syrië en Rusland feiten die wijzen op een voorbereiding van een chemische aanval. In Aleppo en Idlib worden tientallen kinderen ontvoerd, in Jisr al Shugur, 20 km van de Turkse grens komt maandag een Turkse truc toe met 8 vaten chloor, Al Nousra samen met de fameuze Witte Helmen, geholpen door speciale Britse diensten zijn druk in de weer.

Nvdr: De VSA wachten op het startsignaal uit Idlib.  Ze zijn momenteel nog aan het nadenken welke “chemische installaties” ze gaan bombarderen.  Neem nota van de beschrijving van het terroristenallegaartje: “the rebel stronghold under threat”… het bedreigde laatste rebellenbastion.  Rebellen, zoals Al Nusra, de Oeigoeren en een dozijn al dan niet van gematigder of extremere strekking.  En de retoriek: “could involve the use of chemical weapons if the rebels are able to slow regime advances”… De Syrische regering zou kunnen chemische wapens gebruiken als de rebellen erin slagen het offensief van het regime te vertragen… Omgekeerde redenering!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Nvdr: Wij ontvingen dit bericht via facebook:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Syriana Analysis

⛔️Al-Mayadeen source from #Idlib
⚠️The #WhiteHelmets transported drums carrying toxic materials to Saint Nicholas church and the National Hospital in Jisr al-Shughour.
⚠️The location of the chemical play was changed by foreign orders after exposing the previous location.
⚠️The place of the chemical play has been changed to the city of Idlib or Maarrat al-Nu’man.
Khaled Iskef 
Journalist in Aleppo, die herhaaldelijk berichtte over de band tussen de VSA en G.B.en Al Nusra, de WH, de financiering, het misbruik van kinderen… ook nu weer zou er een jong Syrisch meisje een oproep gedaan hebben aan de Syrische regering, aan Rusland om de invasie af te breken.  Zij kreeg schouderklopjes van “volgers” zoals ” BBC”, ” Huffington Post ” Buzzfeed ” en ” American freedom radio”…

De Russische ambassadeur in de VS, Anatoly Antonov waarschuwt de VS voor de gevolgen indien een chemische aanval weer als valse vlag georganiseerd wordt en S. Lavrov vraagt het westen niet met vuur te spelen. En terwijl de VS hun militaire aanwezigheid behoorlijk versterken, hebben de Russen alvast tien oorlogsschepen en twee onderzeeërs klaar en zijn langs de Syrische kust een militaire oefening aan het houden met 25 schepen en 30 vliegtuigen.

En wat is het westen toch bekommerd om de Iraanse aanwezigheid in Syrië! De moorden en verwoestingen van de westerse coalitie, Israël en hun terroristen tellen voor hen niet. Saoedi-Arabië heeft tot tweemaal toe massa’s geld beloofd aan Syrië indien ze Iran aan de  deur zetten. En regelmatig krijgen we naïeve berichten te lezen dat Rusland geneigd zou zijn Syrië te vragen om Iran buiten te zetten.

Nvdr: Rusland houdt niet toevallig legeroefeningen in de Mid. Zee…

In de maand juni streek een Amerikaanse delegatie van veiligheidsofficieren in Damascus neer met enkele voorstellen. De VS zouden uit Syrië wegtrekken wanneer ook Iran en Hezbollah Syrië verlaten. Vervolgens zou Syrië na de oorlog een deel van zijn olie aan de VS moeten geven. Generaal Ali Mamlouk, hoofd van de Syrische veiligheidsdienst gaf hen een passend antwoord. De aanwezigheid en de activiteiten van de VS in Syrië zijn geheel onwettig, terwijl Iran en Hezbollah hier zijn op vraag van Syrië en dus volkomen wettig. Als de VS Syrië niet verlaten, zullen ze beschouwd en behandeld worden als bezetters. En wat de Syrische olie betreft kunnen de VS hun aanvraag doen op de energiemarkt maar in geen geval zullen er voordelen gegeven worden aan landen die Syrië hebben mee uitgemoord en verwoest. Ondertussen hebben de ministers van defensie van Iran en Syrië een akkoord getekend voor samenwerking op gebied van defensie en techniek.

Creatieve weerbaarheid

Wanneer we in onze omgangstaal verplicht worden “hij en zij, jongen en meisje, man en vrouw” te vervangen door een neutrale, inhoudsloze en grijze “gender” als een “hetje”, is dit geen onschuldige taal meer. Het is een radicaal ontkennen van de werkelijkheid, een aanslag op het leven, een verwerpen van de rijkdom van de seksuele verscheidenheid van heel de schepping. In 2008 begon het Europese Parlement met het schrappen van deze diversiteit en gaf als een van de eerste internationale instellingen, richtlijnen voor het gebruik van dergelijk neutraal niets zeggend taalgebruik. Na tien jaar wil de voorzitter van de betrokken groep, D. Papadimoulis er aan herinneren dat het Europees Parlement meer dan ooit gehecht blijft aan dit neutraal taalgebruik. Zou hij uit eerlijke schaamte niet beter zijn naam veranderen in Papamamadimoulis of genderdimoulis?

De huidige Hongaarse regering en zijn eerste minister zijn een voorbeeld van weerstand  tegen de morele afbraak die in het Europees Parlement  en elders zonder moeite haar verwoestend werk doet. We hebben al meermaals de moedige houding geprezen van de  Hongaarse eerste minister Viktor Orban en het zal wellicht ook niet de laatste keer zijn. Na zijn klinkende overwinning in april van dit jaar heeft hij het nu klaar gekregen om de onderrichtingen  over de “gender theorie” in zijn land voortaan te verbieden en wel met de steun van het superministerie van “menselijke bronnen”. Dit ministerie omvat de vroegere ministeries van gezondheid,  opvoeding, sociale zaken en arbeid. De minister hiervan is de briljante  Miklós Kásler, houder van 25 diploma’s, chirurg, oncoloog, universiteitsprofessor en directeur van het nationaal Hongaars instituut van oncologie. Hij is een vurige christen en een hevige tegenstander van het linkse liberalisme dat volgens hem heeft afgedaan. Voor hem zorgen de universele “10 Geboden” voor veel minder ziektes en veel meer volksgezondheid. In zijn strijd tegen een links-liberale cultuur krijgt hij tevens steun van de gezaghebbende journalist Arpád Szakács (https://www.breizh-info.com/2018/08/27/101358/lenseignement-de-la-theorie-du-genre-na-plus-droit-de-cite-en-hongrie).

En dit nog

 

Eén gedachte over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  1. Ik een oud man ziet hoe meer en meer de leugen het wint van de waarheid in Europa
    Wat kan ik meer doen dan bidden voor een Goddellijke tussenkomst die een straf zal zijn ; voor een de hel voor de brave mens een beproeving een loutering tot inkeer

Reacties zijn gesloten.