De olifant, die het Westen weigert te zien

De permanente vertegenwoordiger voor Syrië in de Veiligheidsraad der VN, Dr Bashar al-Jaafari’ hield deze tussenkomst op 28.8.2018 over de gifgasdreiging in Idlib:

“Mevrouw de voorzitster, We hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een reusachtige olifant in deze kamer, die met zijn roekeloosheid de fundamenten van ons gezamenlijk werk bedreigt.  En die met zijn reusachtig grote poten de feiten en de inbreuken van sommige vaste leden de VN-Charta en de principes van internationaal recht vertrapt.    Het lijkt er ook op dat de foute strategie en praktijk van westerse regeringen t.o.v. mijn land vastberaden gehandhaafd blijft. In plaats van schuld en politieke en rechtmatige verantwoordelijkheid te erkennen van een terroristische oorlog tegen de Syrische staat en bevolking, in plaats van hun rampzalige politiek t.o.v. de regio in het algemeen en Syrië in het bijzonder recht te zetten, gaan zij door met hun agressie met zwarte vlaggen, Witte Helmen en rode lijnen, met de voorbereiding van een nieuw bloedig toneelstukje door middel van chemische wapens in het noord-westen van Syrië (Idlib).  Dit alles opdat het politieke proces geboycot, de agressie van de westerse regeringen in deze Raad tegen mijn land en de bezetting van delen van Syrië gerechtvaardigd wordt, opdat de vechtlust en vastberadenheid der terrorismerestanten in deze gebieden zou aangewakkerd worden. 

Mijn regering keurt de gezamenlijke verklaring van de VSA, Frankrijk en G.B. (dreigement gifgasgebruik)* af en verwerpt zijn vorm en inhoud.   Syrië heeft herhaaldelijk verklaard het gebruik van chemische wapens als immoreel te beschouwen.  Syrië veroordeelt het gebruik van chemische wapens eender waar, eender waarom, en tegen eender welke tegenstander.  Syrië herhaalt vandaag nog maar eens dat het geen chemische wapens bezit en dat het voldaan heeft aan alle verplichtingen van de OPCW, waarvan ook de Veiligheidsraad in kennis gebracht werd, Syrië heeft alle verplichtingen vervuld.    Ik moet toch niet tijdens elke vergadering herhalen dat de Syrische voorraad vernietigd werd in de Mid. Zee op het Amerikaanse schip MS Cape Ray.  Dit terwijl voor Israëls nucleaire, chemische en biologische wapens de zegen van de Veiligheidsraad (nog) verwacht wordt om ze te verwijderen. 

Mevrouw de voorzitster, ik leg in uw handen gedocumenteerde informatie over de voorbereidingen van de terroristische organisatie Al-Nusra Front en hun aanverwante groeperingen om chemische wapens te gebruiken tegen de burgerbevolking in de Idlib provincie.  Dit opdat de Syrische strijdkrachten aangevallen worden en eender welke militaire agressie door de westerse regeringen die aan de touwtjes trekken van deze terroristische organisaties.  Iets zoals de Amerikaanse agressie op de Shayrat luchthaven op 7 april 2017 en de tripartite agressie door de VSA, Frankrijk en G.B. op 14 april 2018.

In deze context – de voorbereiding van dit misdrijf – verzoeken wij met klem dat de landen, met enige invloed op de terroristische organisaties, hun huursoldaten zouden beletten deze misdaden te begaan. 8 containers chloorgas werden vervoerd naar het dorp Haluz in Idlib ter voorbereiding van het scenario, beschreven in het nieuw chemische wapens-toneelstuk.  De terroristen van Hizb al-Turkistani al-Islami (Oeigoeren) en het Al-Nusra Front, die de schrijvers van VN-verslagen “niet staatsverbonden bewapende oppositie” (nochtans door o.a. de VSA erkend als terroristische organisatie) noemen, zullen giftige chemicaliën gebruiken tegen Syrische burgers, op tientallen kinderen, die enkele dagen geleden ontvoerd werden in de dorpen van Aleppo en Idlib (provincies). 

De Syrische regering zal ervan beschuldigd worden, een oproep voor een flagrante agressie tegen Syrië zal luid weerklinken.  Elke agressie tegen mijn land is een agressie tegen een land dat deze VN mee opgericht heeft, een agressie tegen regionale en internationale veiligheid en vrede.  Het zal niets minder dan de steun aan het terrorisme betekenen en onze pogingen samen met onze geallieerden om het terrorisme te bestrijden als schietschijf gebruiken.  De agressoren moeten weten dat uiteindelijk loontje om zijn boontje komt.”

*In dit verband publiceerden wij twee dagen geleden:

De VSA zijn bezorgd…