Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Maandagmorgen 6 februari 2023 werden Zuid Turkije en Noord Syrië getroffen door de zwaarste aardbeving sinds decennia (7.8) met vele duizenden doden, wijken waarvan de gebouwen instortten, ontelbare gekwetsten en ontheemden. Turkije kreeg nagenoeg uit heel de wereld hulp. Voor Syrië kwam er hulp vanuit Iran en Rusland en nog enkele landen.

Vele andere landen aarzelden om Syrië te helpen. Destijds hadden meer dan honderd landen een verbond gesloten onder de cynische naam “vrienden van Syrië” om terroristische groepen te steunen en het land en de bevolking tot slaaf te maken van het westen. Het huichelachtige voorwendsel was dat het volk moest bevrijd worden van een dictator. De werkelijkheid was dat het land onderworpen moest  worden aan de westerse belangen. Mede dank zij Rusland en de eensgezindheid van volk, leger, regering en president hield Syrië tot heden stand, tot grote woede van het collectieve westen.

Daarop volgde een economische oorlog met wurgende sancties en illegale bezetting van delen die het rijkst zijn aan olie en graan, met de plunderingen van zijn grondstoffen, kidnappings en aanslagen die blijven doorgaan. Hierdoor werd het Syrische volk steeds armer en  behoeftiger. Het volk begint echt honger en kou te lijden  in zijn  land dat een overvloed heeft aan olie, gas en voedsel. Voordat de “vrienden van Syrië” zich met het land kwamen bemoeien, bracht Syrië 20 % voedsel meer voort dan het zelf nodig had en leefde in een grote welvaart, waarvan we nog volop genoten hebben toen wij twaalf jaar geleden hier kwamen. Nu aarzelt de internationale gemeenschap om juist dit volk, dat in grote nood is wegens de huidige aardbeving, te helpen. Het westen wil zijn leugens blijven verspreiden om daardoor zijn eigen misdaden in dit land te bedekken. Misschien komt er hulp vanuit westerse landen zoals voorheen. Het zal hulp zijn aan de ‘Witte Helmen’, die inmiddels ontmaskerd werden als  de helpers van de terroristen. Of er komt hulp langs de illegale grensovergangen in het noorden, buiten iedere controle van de Syrische regering, waardoor niet het volk maar nogmaals de terroristen kunnen geholpen worden. Onze media blijven handig alle schuld geven aan Assad of het leger! Het volk weet wel beter.

Een goed overzicht van de tragische situatie in Syrië dat meer de werkelijkheid weergeeft vind je hier: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-154/. En nog een Quo vadis met een video: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-155/.

Wie wil de politiek correcte discussies nu terzijde laten en het Syrische volk in nood  helpen? Er zijn wel een aantal landen en organisaties die zich oprecht inzetten. Zelf hebben we nog 2 vrachtwagens met prima wollen kleding kunnen verzamelen: “Hoe meer we uitdelen, hoe meer we binnen  krijgen”.

De medische teams en de reddingsploegen van het klooster Mar Yakub waren, zoals steeds,  meteen ter plaatse. In de stad Jableh, in de provincie Lattakia zijn 60.000 mensen in nood. In de stad Aleppo (provincie Aleppo) zijn er 80.000 getroffen. Drie projecten werden in werking gezet. De “medische hulp” omvat een medische ploeg in Jableh met een ambulance en een “hospitainer” (een rijdend hospitaal met de modernste mogelijkheden voor operaties), een medische ploeg met ambulance in Aleppo, het uitdelen van medicijnen en overlevingspakketten aan de meest behoeftigen. De “voedselvoorziening” begon met het uitdelen van voedselpakketten in Jableh en Aleppo. Het project “onderdak en verwarming” voorziet in mazout voor vluchtelingencentra en geeft bedden. Voor al deze projecten dienen we te onderlijnen dat er een goede samenwerking is met andere organisaties en hulpverleners. Moeder Agnes-Maria  zal nu twee grote noodkeukens openen in Aleppo en Lattakiah. (Meer uitleg en foto’s in ons bijgevoegd bericht)

Wij danken iedereen die ons financieel wil helpen om deze projecten verder te zetten. 

Hierover hebben we een kleine video met een oproep verspreid. De ingewikkelde bankgegevens vanuit Libanon zijn voor het Midden-Oosten bedoeld en kunnen voor ons publiek beter vervangen worden door het volgende nummer: IBAN BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (op mijn naam en adres: Herman Maes, Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel):

Een hulpoproep van onze parochiepriester Georges Louis naar aanleiding van de Grieks-Melchitische priester Imad Daher, die door de aardbeving in  Aleppo gedood werd:

Volgende weken geen (gewone) nieuwsbrief!

Vanaf midden februari tot begin maart hoop ik voor enkele weken terug te kunnen keren naar de Abdij van Postel. Gedurende die weken zal ik dan op vrijdag geen gewoon berichtgeving vanuit Mar Yakub kunnen vesturen.

 P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 10.2.23

Flitsen

Vorige vrijdag vierden we opnieuw O.L. Vrouw Lichtmis en wel ’s avonds met een eucharistie volgens de Latijnse ritus om sommigen die overdag afwezig waren de kans te geven deel te nemen. Hoewel de byzantijnse liturgie doorgaans veel meer traditiegetrouw is dan de Latijnse is het toch deze laatste die de oude kaarsjesprocessie bewaard heeft. Meteen werden de inmiddels gefabriceerde kaarsen gezegend in deze processie voor de Eucharistie.

We beginnen nu in de byzantijnse ritus de tweede week van de voorbereiding van de vasten, met de zogenaamde zondag van de verloren zoon.

Vanaf dinsdag viel er een pak sneeuw, juist een dag na de aardbeving waardoor zovele mensen dakloos werden. Het werd ook gevoelig kouder.

Onze aandacht gaat nu vooral naar de slachtoffers van de aardbeving, de vele duizenden doden, gewonden, ontheemden en de hulpverleners. ‘s Avonds in de recreatie bidden we samen met de kinderen een rozenhoedje voor deze intentie. We konden ondertussen zelf nog flink wat warme kleding verzamelen en bezorgen en reeds een eerste storting van 5.000 € bezorgen. Hartelijk dank aan de gulle gevers.  Moeder Agnes-Mariam zal nu twee grote noodkeukens openen in Aleppo en Lattakia, goed voor 20.000 warme maaltijden per dag (5 dagen in de week).

Wat is er vooral nodig?

 1. Voedsel in conserves (mensen kunnen niet koken), droge voeding, droog fruit, smeerkaas, confituur, choclade, …
 2. Melkpoeder
 3. Hygiënisch materiaal: zeep, pampers, pampers voor ouderlingen
 4. Dekens, mylard-dekens
 5. Warme kleding (proper en geordend) voor alle leeftijden
 6. Bottines voor alle leeftijden
 7. Tenten voor kamperen
 8. KW ’s

Voor reddingswerkers:

 1. Een of twee bobcats om het terrein te helpen ontruimen
 2. Veiligheidshelmen met verlichting
 3. Werkkledij, jassen met fluoriscerende banden
 4. Werkhandschoenen

Totalitarisme bevestigt zichzelf in de praktijk

Deze week meldde de Vlaamse pers dat de universiteit van Gent zijn professor Mattias Desmet “aan de ketting legt” (De Standaard) en dat zijn boek “uit de opleiding wordt gehaald” (VRT-nieuws en De Morgen). Hij blijkt ook niet langer meer de verantwoordelijke lesgever voor “cultuur en maatschappijkritiek” te mogen zijn. Twee interne commissies hebben “slordigheden” bij hem ontdekt en argumenten op “verouderde wetenschap”, zo wordt vermeld.  Het wordt hem ook blijkbaar erg kwalijk genomen dat hij te gast was bij de bekende Amerikaanse maatschappijcriticus Alex Jones. Ik ben op geen enkele wijze persoonlijk betrokken bij deze “bestraffing” en ken er de details niet van. Ik heb wel grondig zijn boek gelezen: De psychologie van totalitarisme, Pelckmans, 2022.

Hierover schreef ik een reeks beschouwingen, waarvan ik er tot heden vier heb verzonden, samen met mijn wekelijkse berichten. Aan het einde van mijn eerste ontleding en voorstelling van zijn  boek (XVIII.2 van 13 januari 2023), schreef ik het volgende:

“Het zou ons  verwonderen wanneer hij in zijn eigen universitair milieu geen tegenstand krijgt. Zou hij gestraft of ontslagen worden, dan is dit het beste bewijs van de waarde van zijn studie. Van de waarheid getuigen in een tijd van massapsychose, leugen en bedrog, is een onaanvaardbare revolutionaire daad”.

Ondertussen blijkt het dus zover te zijn. De berichten in de media klinken als een nauwelijks onderdrukte overwinningskreet vanuit de universitaire wetenschap: eindelijk hebben we weer een complotdenker kunnen ontmaskeren! De bijzonder vage en onduidelijke redenen van deze “ontmaskering” in de media laten echter vermoeden dat het de zoveelste onaanvaardbare manipulatie is van de wetenschap door massapsychose. Het open zoeken naar waarheid in onze maatschappij, die geleid wordt door de machtshonger van een elite, wordt radicaal verhinderd. Er mag geen onafhankelijke kritiek op cultuur en maatschappij klinken. Het is allemaal precies zoals de auteur haarfijn in zijn  boek heeft ontleed. Verder vernemen we in de media dat Mattias Desmet zich zal verweren tegen de vage aanklachten. Het is inderdaad raar dat een universiteit die uiterlijk de vrijheid van onderzoek en de vrije meningsuiting zo hoog in het vaandel draagt, nu plots zo enggeestig en middeleeuws blijkt te reageren tegen een van haar eminente professoren. Hij heeft een zieke plek in onze maatschappij aangeduid.

Een gepaste reactie hierop zou zijn dat het onderwerp van dit boek, nl de huidige massavorming en de totalitaire staat, nog meer bestudeerd en aan het licht gebracht wordt en dat daardoor nog meer mensen zouden wakker worden en tegen de heersende openbare opinie in, op zoek gaan naar waarheid.

Varia

 • Een zeer goede ‘Quo vadis’ die de moordende huichelarij van het westen tegen het Syrische volk goed aantoont met 9 passende  video’s: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-154/; en een volgende: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-155/.
 • Prinses Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, oudste dochter van Rama X, koning van Thailand en vermoedelijke troonopvolgster, 44 jaar en tot heden kerngezond, heeft op 15 december zware hartproblemen gekregen en ligt nog steeds in coma nadat ze haar derde covid 19 vaccin van Pfizer gekregen had. Media en Big Pharma doen er alles aan om het verband met het vaccin te ontkennen. Een aantal deskundigen met o.a. een professor van de universiteit van Bangkok en de emeritus professor Sucharit Bhakdi zullen dit evenwel uitzoeken. Overigens heeft Pfizer al meer dan 1.200 rapporten gekregen van vroegtijdig sterven wegens het vaccin, tienduizenden ongewenste neveneffecten, 23 spontane abortussen en meer dan 2000 rapporten in verband met hartproblemen. Koning Rama X zal het contract met Pfizer wegens fraude verbreken en de weg vrijmaken voor vervolging wat Pfizer miljarden kan kosten: la-criminalite-de-pfizer-revelee-la-princesse-royale-de-thailande-dans-le-coma-apres-avoir-recu-le-rappel-du-vaccin-covid-de-pfizer-covid/5674687; – https://www.frontnieuws.com/het-narratief-stort-in-thailand-laat-een-bom-op-pfizer-vallen/.
 • Goede informatie: Onafhankelijk wereldtribunaal / Het grote polio bedrog / 5G-APOCALYPS / Lied: crisiswinstverbod! / Regering plant menselijke ramp / Recht en Rechtvaardigheid, Wet en Moraal /  Verzwegen feiten: Oekraïne oorlog:  www.kla.tv
 • De bekende Amerikaanse journalist Seymour Hersh heeft een nauwkeurig verslag gemaakt van de sabotage van de Russische gaspijpleiding Nord Stream onder leiding van de Amerikaanse toppolitici Jacob Sullivan, Antony Blinken en Victoria Nuland. De explosieven werden door de Amerikaanse marine geplaatst tijdens de Navo oefeningen van 5 tot 17 juni 2022. Met een Noors vliegtuig werd  op 26 september door middel van een boei de ontploffing veroorzaakt. “Deze sabotage is de grootste terroristische actie sinds W.O. II”. Deze heeft in de EU een economische crisis veroorzaakt met enorm gestegen energiekosten en talrijke faillissementen: https://www.voltairenet.org/article218802.html (zie ook onderaan)
 • Van 5 tot 12 februari 2023 vindt in Praag de continentale fase van de synodale weg plaats met een werkdocument als voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober in Rome. De Maltese kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de bisschoppensynode zal in Praag moderator zijn.  De Tsjechische priester Tomáš Halík, hoogleraar aan de Karelsuniversiteit in Praag en toonaangevende katholieke denker gaf de openingstoespraak waarin hij de nadruk legde op de noodzaak van een spirituele hervorming en waarschuwde dat de Kerk geen “sekte van dogma’s” mag zijn. Of hiermee de aandacht voor Christus en zijn Evangelie groter zal zijn dan voor de “tekenen van de tijd” en de aanpassing van de kerk aan de moderne tijd, kan betwijfeld worden: https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/een-kerk-op-weg-naar-dieper-water

Eén gedachte over “Een verslag uit Syrië zonder poco bril

 1. Onze media concentreren zich wat Syrië betreffen op de toestand in Afrin, het noordelijke deel van de provincie Aleppo. En zoals dat bij onze media de gewoonte is verzwijgen zij de essentie en dat is de Turkse bezetting, de introductie van die salafistische terreurgroepen en het verdrijven van de oorspronkelijke vooral Koerdische bevolking. Een etnische zuivering. Plots bestaan die niet meer. Waarmee zij nogmaals bewijzen dat die media terecht de leugenpers worden genoemd. Ze hebben het alleen aan zichzelf te danken.

Reacties zijn gesloten.