Quo vadis, Syria?

Zelfs een aardbeving kan de moedwillig vijandige nieuwsverspreiding over Syrië niet storen. Dagelijks wordt Syrië in de marge van Turkije vernoemd. Na het doodzwijgen kwam de dood wel erg plotseling in onze huiskamers. De teneur van de laatste twee dagen: “Assad weigert hulp te sturen”, “zelfs een aardbeving kan het regime Assad niet overtuigen in Idlib te gaan helpen”, “rebellen krijgen geen internationale steun omdat Assad deze weigert doorgang te verlenen”…

Een pure schande dat een journalist, een tv- of radiozender dit durft te beweren. Weten ze dan niet dat de “rebellen”, een vergoeilijkende naam voor al-Qaeda (nu HTS) & consoorten daar in Idlib de plak zwaaien, of dat het grensgebied door Turkije bezet is…?? Heeft men de gruwel die al-Qaeda veroorzaakt heeft, nu al vergeten? Mocht er iemand van de Syrische regering daar hulp willen proberen te verlenen, ze zouden onmiddellijk aangevallen worden. Ze zouden er zelfs niet geraken. Tot en met de dag en nacht, voorafgaand aan de aardbeving, was dit sowieso dagelijkse kost.

Bovendien zijn er de VSA en EU-sancties, even dodelijk – maar langzamer – voor de bevolking. Misschien, hopelijk, heeft de aardbeving iets losgemaakt bij het collectief geweten, want nu kloppen hulporganisaties ook aan de politieke deur. Hulp, voeding en medicijnen, vallen officieel niet onder sancties. In werkelijkheid wel, want transportbedrijven, verzekeringsbedrijven, banken e.d. worden ook in het vizier van de haat genomen. Als zij producten vervoeren, verzekeren, betalingsmogelijkheden bieden…., verlenen zij “steun” aan de Syrische regering. Ergo: geen steun.

Nu doet het MECC (Middle East Council of Churches – De raad der kerkgemeenschappen van het Midden-Oosten) een oproep om de sancties tegen Syrië onmiddellijk te beëindigen, want de sancties “treffen sinds jaren de bevolking”, hongeren de mensen uit, en nu komt dan ook de kerkelijke “aardbevingshulp” niet aan. De Syrische Rode Halve Maan meldt dat het brandstoftekort verhindert dat Syrische hulpkonvooien naar het aardbevingsgebied kunnen trekken. Want ook in het Syrische regeringsgebied had de aardbeving catastrofale gevolgen. Dus niet alleen in Idlib en de noordelijke grensstreek.

De sancties worden sinds jaren door bv. Caritas aangeklaagd omdat zij armoe en honger in het land brengen, de uittocht aanmoedigen en de wederopbouw verhinderen. In Syrië is de invoer van bv. meststoffen en landbouwtoestellen of wisselstukken quasi onmogelijk, meldt het World Food Programme (WFP). 12 van 22 miljoen inwoners weten niet of ze de volgende dag aan voldoende eten geraken. Het is dan ook bijzonder cynisch de Syrische regering het gebrek aan hulpverlening te verwijten.

Waarmee we dan bij een ander politiek streven der tegenstanders van de regering Assad belanden: de grensovergangen vanuit Turkije naar Idlib. Dat deze massaal gebruikt werden om wapens en terroristen het land binnen te sluizen is geen geheim. Toen de oorlog nog overal woedde werden er vier grensovergangen in het noorden van het land aangeduid om hulpgoederen aan te voeren. Zonder enige controle van de Syrische overheid. Met de steun van Rusland is Syrië erin geslaagd nog één grensovergang , Bab al Hawa, hiervoor te bepalen. En nu ziet het westen de kans schoon, onder het mom van “humanitaire hulp” meerdere open grensovergangen te kunnen eisen… En waarmee de kans op een vredesoverleg tussen Syrië en Turkije weer van de kaart zou geveegd worden.

De EU heeft de sancties tegen Syrië in mei 2022 nog met een jaar verlengd (1). Zonder medelijden voor de Syrische bevolking. Sinds jaren wijzen wij en andere vrije media erop dat de bevolking het slachtoffer is, dat er een nijpend tekort is aan medicijnen en voedingsmiddelen. Ook al kunnen de regering of hulpverlenende organisaties deze kopen of schenken, dan nog blijft er het probleem dat vervoer-, verzekerings-, financiële bedrijven angst hebben omwille van de sancties en worden het vervoer, verzekering en betaling onmogelijk. Ze zijn ook dodelijk voor de Syrische traditioneel sterke landbouw, want de invoer van bv. meststoffen, plantenbeschermingsmiddelen, waterpompen, bulldozers en zelfs brandstof is verboden. Da’s de democratie van het onfeilbare westen, van de VSA en EU. Daar bovenop komt dan nog eens de sterke devaluatie van het Syrische pond, waardoor de prijs vermenigvuldigd wordt met een veelvoud. Ook de financiële hulp van Syrische familieleden in het buitenland, waarop menigeen aangewezen is, komt hiermee in het gedrang. (2)

En ja, de sancties worden veroordeeld door NGO’s, door religieuze organisaties, door enkele witte raven bij de media. (3) Bv. door het katholieke Caritas. Mario Zenari, apostolische nuntius in Damascus, had het over “de explosie van de verschrikkelijke armoedebom” (4). We vermeldden reeds dat 12 van de 22 miljoen inwoners elke dag opnieuw niet zeker zijn voldoende voeding te kunnen krijgen. 2.5 miljoen zijn zeker dat ze niet aan voldoende voeding zullen geraken.(5) In cijfers uitgedrukt kost een standaard voedingsmiddelenkorf op datum van oktober 2022 15 keer meer dan in oktober 2019. Einde januari deelde het WFP mee dat nu meer honger heerst in Syrië dan ooit sinds het begin van de oorlog; bijgevolg is 70% van de bevolking niet in staat zich behoorlijk te voeden. (6)

De eis van de hulporganisaties eindelijk komaf te maken met de sancties is nu meer dan ooit terecht. De sancties veroorzaken niet alleen doden door ondervoeding, maar nu ook in het getroffen aardbevingsgebied, door honger, dorst, onderkoeling, bevriezing, gebrek aan medische zorg, onderdak enz. Khaled Hboubati, hoofd van de Syrische Rode Halve Maan, blijft het gebrek aan brandstof aanklagen: bijgevolg kunnen eventueel gekochte of gedoneerde goederen niet ter plaatse geraken. (7) Met krokodillentranen van het poco westen wordt niemand in Syrië geholpen. Michael Abs, alg. secretaris van de MECC:

“De sancties hebben sinds jaren een zware impact op de bevolking. Wegens de sancties komt nu ook de aardbevingshulp niet aan in Syrië, omdat we geen geld uit Libanon naar Syrië kunnen overschrijven.” (8) En bovendien verhinderen de sancties de heropbouw van de door de oorlog vernielde infrastructuur… ze zullen evenzeer de heropbouw na de aardbeving verhinderen. (9)

Wat betreft brandstof: De regering heeft een bijkomende hoeveelheid olieproducten toegezegd aan alle provincies om de humanitaire operaties te ondersteunen. Echter zijn er nog meer moeilijkheden, waarover – bij de poco media – ook niet bericht wordt:

 • De Banias raffinaderij werd 48 uur stilgelegd wegens een scheur in een schouw en schade aan het hoofdgebouw, schade aan de verbrandingsoven en wegens een olielek
 • Het gebouw waar de olievervoermaatschappij, Syrian Company for Oil Transport, in Banias gevestigd is, werd beschadigd.
 • De recent ingewijde gas compressoren in the South Middle Area Gas Plant werden tijdelijk stilgelegd.
 • Het ministerie van electriciteit verklaarde dat de infrastructuur van de energieproductie intact is. Wel werden er grote delen van het elektriciteitsnet en talrijke transmissieposten beschadigd in de regio’s van Aleppo, Latakia, Hama en Tartous.
 • Terwijl het ministerie van watervoorziening meldde dat er geen dammen beschadigd werden, en dat deze voortdurend zullen op hun veiligheid gecontroleerd worden, is er nog altijd het verslag van het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) dat melding maakte van een zeer ernstige schade aan de water infrastructuur in de Latakia provincie, nl. het High Ghaniri Reservoir, dat stilaan verbrokkelt…En we keren terug op de sancties: geen bouwmaterialen, geen ijzer, geen cement, geen… geld.
 • En als een aanwijsbare schade door de aardbeving, meldde het stadsbestuur van Latakia de instorting van het reservoir in het dorp Dahr al-Syriani, waardoor er geen drinkwater meer gepompt wordt naar verschillende dorpen: Al-Rama, Al-Qaqaia, Buweib Al-Assal, Dahr Al-Syriani, Al-Mushairfa, Dahr Beit Aqel.
 • Het peil van de Orontes blijft stijgen, met een risico van overstromingen.
 • Hoeveel schade er juist is, zal later moeten blijken. In de provincie Aleppo zou de schade het grootst zijn. Het Aleppo hulpcomité, opgericht door de regering, richtte tijdelijke opvangplaatsen op voor mensen die hun woningen kwijt geraakt zijn.
 • Meer bij: Government Responds to Major Earthquake That Left Thousands Dead in Turkey and Syria – Syria Report (syria-report.com)

De VSA houden zich niet bezig met krokodillentranen. Ned Price, woordvoerder van het VSA-buitenministerie, verklaarde dat een opheffing van de sancties “contraproductief” zou zijn. (10) En de vazalstaten der EU volgen de richtlijn van hun “master’s voice”.

Het Koerdische Rode Kruis doet een oproep aan de NGO’s voor hulp. Aan hun leenheer moeten ze dat niet vragen… als die nu eens afstand zou doen van de opbrengsten die de gestolen olie oplevert… Maar ja, da’s dan ook weer contraproductief…

De VAE, Iran, Egypte, Indië, Libië, Maleisië, Armenië, Jordanië, Rusland (en mogelijk meer landen) hebben al noodhulp toegezegd zonder een bijhorende chantage.

Zelfs beeldmateriaal uit het Syrische regeringsgebied wordt door de poco zenders niet uitgezonden. Slechts uit Idlib, als de pr-afdeling van al-Qaeda in beeld is. Als wij, hier achter onze bescheiden schrijftafel, deze beelden van de aardbevingsmiserie in het Syrische regeringsgebied kunnen tonen… dan ligt het niet aan “niet-kunnen”, maar wel aan “niet-willen”.

Government Responds to Major Earthquake That Left Thousands Dead in Turkey and Syria – Syria Report (syria-report.com)

1] Syrië: verlenging sancties met een jaar consilium.europa.eu 31.05.2022.
2] Mohammad Kanfash: Sanctions and Food Insecurity in Syria. sites.tufts.edu 06.07.2022.
[3] Der Krieg nach dem Krieg und Hoffen auf die Hungerrevolte.
[4] Stop sanctions. After 10 years of war Syria is now under the ‘bomb’ of poverty. caritas.org 23.03.2021.
[5] WFP Syria Situation Report #11. November 2022.
[6] Hunger soars to 12-year high in Syria, WFP chief calls for urgent action. wfp.org 27.01.2023.
[7] Abby Sewell, Kareem Chehayeb: Aid to quake-hit Syria slowed by sanctions, war’s divisions. apnews.com 07.02.2023.
[8] Michael Maier: Christliche Kirchen fordern Ende der EU-Sanktionen gegen Syrien. berliner-zeitung.de 07.02.2023.
[9], [10] Abby Sewell, Kareem Chehayeb: Aid to quake-hit Syria slowed by sanctions, war’s divisions. apnews.com 07.02.2023.

1 gedachte op “Quo vadis, Syria?

 1. Het citaat :
  “De VSA houden zich niet bezig met krokodillentranen. Ned Price, woordvoerder van het VSA-buitenministerie, verklaarde dat een opheffing van de sancties “contraproductief” zou zijn. (10) En de vazalstaten der EU volgen de richtlijn van hun “master’s voice”.” (=einde citaat).
  De werkelijke macht is de “duivel in Tel Aviv”, en de USA & EUSSR zijn gedegradeerd tot vazalstaten, of duidelijker gezegd tot een “slavenstatus” van de duivel, met behulp van verraders in die vazalstaten. Verraders bestaande uit sayanim, hasbara drollen en logemaffiosi, die de belangen van hun landen verraden, om mee te werken aan de uitvoering van het Oded Yinon plan, en aan de verborgen agenda’s die schuil gaan achter de NWO dictatuur, van de RKM . Zowel de USA als de EUSSR moeten immers vernietigd worden. Het komt er dan ook op aan de juiste machtsverhoudingen te bepalen.
  Wat de aardbeving zelf betreft, dient men te kijken naar HAARP, met daar achter de NWO, met “the usual suspects”. Het epicentrum lag in Turkije. Toeval ? Natuurlijk niet, maar “en passant” kreeg Syrië ook zijn deel. Er diende immers om verschillende motieven een signaal gegeven te worden aan (M)Erdogan, die opvallend stil blijft.
  Dat Syrië dient geholpen te worden is niet meer dan normaal.
  M.b.t. Turkije liggen de kaarten anders. Het gaat hier immers om een schurkenstaat, verantwoordelijk voor dood en vernieling in het Midden Oosten. Een schurkenstaat die Noord Cyprus bezet en delen van Syrië en Irak. Een schurkenstaat die actief meewerkt aan de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan om de EUSSR te vernietigen. Een schurkenstaat die via de Turkse 5de colonne in de EUSSR ons op alle mogelijke manieren bedreigt, saboteert en plundert, via o.a. de Turkse maffia. We spreken dan nog niet van de Armeense genocide, die er nog steeds wordt ontkend.
  Een schurkenstaat waarachter via de Dönmez, ook sporen lopen naar de duivel, en ja, van je vrienden of beter gezegd, van je bazen moet je het dan hebben. De Turken ervaren nu op hun beurt, via HAARP, de ware aard van de duivel, zoals ten andere ook al de voormelde vazalstaten.
  En over de plaats van het epicentrum, het volgende bericht van bij de concurrentie :
  ReactNieuws (@reactnieuws) · Twitter
  https://twitter.com/reactnieuws

  Fake news van @vrtnws en @DeRedactiePj : ‘Turkse stad Gaziantep is gastvrij met warm hart’. Feit: dit was een Armeens-christelijke stad die uitgeroeid werd in de islamitische massamoord van 1895 (300.000 doden) en in de islamitische Armeense genocide van 1915 (1,5 miljoen doden)
  Twitter · 37 minuten geleden 07.02.2023 (=einde tekst).

  Ik zie dan ook geen enkele reden om hulp te verlenen aan die schurkenstaat. Het staat de Turkse 5de colonne in de EUSSR, vrij, om dit wel te doen.

Reacties zijn gesloten.