Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In de Latijnse liturgie worden de vieringen van de “Heilige Driedaagse” (Triduum Sacrum”) opgevat als één enkele viering  die plechtig begint met de eucharistie van Witte Donderdag en eindigt met de Paaswake. Daarom kent de eucharistie op Witte Donderdag geen officieel einde,  de viering van de Goede Vrijdag noch begin noch einde en de Paaswake geen officieel begin. Tijdens het Gloria van Witte Donderdag luiden alle klokken en rinkelen alle bellen. Als kind wisten we dat de klokken naar Rome vertrokken en het heel stil zou worden omdat Jezus gestorven was. Geen muziek, geen lawaai, geen bloemen, geen versieringen en vooral geen snoep. Tijdens het Gloria van de Paasviering begonnen de klokken weer volop te luiden en alle bellen te rinkelen. De klokken waren terug en hadden versierde eieren in onze tuin neergelegd, sommigen goed zichtbaar, anderen op een verborgen plekje. Moeder wist ze allemaal liggen en wees ze aan wanneer we ze zelf niet vonden. Eieren zijn het symbool van nieuw leven en een verwijzing naar de verrijzenis van Jezus. De eieren hier zijn soms beschilderd als kleine icoontjes. Laten we deze zinvolle christelijke en ook diep ingewortelde Vlaamse traditie niet vervangen door de sluwe commerce van een onnozele paashaas. En moge het feest van het paaseieren rapen door groot en klein ons blijven herinneren aan de kern van ons geloof en ons leven: de overgang van dood naar leven in Christus. De verrijzenis van ons lichaam is voorbehouden voor de laatste dag. De verrijzenis van ons hart is voor ieder ogenblik.

In dit bericht geven we toch nog enige uitleg over de huidige tragische actualiteit in Syrië. Verder willen we ons boek aankondigen om bij te dragen aan een Cultuur van het Leven.

Aan allen van harte een Zalig Paasfeest toegewenst. Moge de verrezen Heer Jezus de vreugde zijn van u en al de uwen. Hij schenke  U nu reeds de verrijzenis van het hart.

P. Daniel

Goede Vrijdag 14 april 2017

De heiligste Week van het jaar

Tijdens deze week trachten we intens de laatste dagen te beleven van Jezus’ aardse leven om met Hem de weg van lijden en sterven te gaan naar de verrijzenis. Gedurende de zaterdag hebben de kinderen het druk met het verzamelen van olijventakken en het versieren van de kerk voor Palmzondag. Zondagmorgen wordt een pick-nick georganiseerd in de zon op het terrein, samen met de kinderen. De byzantijnse Palmzondagviering is een lange dienst met processie achteraf. Vorig jaar reden we achteraf nog op een (echte) ezel heel het terrein rond, dit jaar is het zonder ezel. Er hangt nu meer politieke spanning in de lucht en we blijven in de buurt van de kloostergebouwen. Er hangt een sfeer van ingetogen- heid. “Het Heilig Triduum” is eigenlijk niets anders dan vanaf de voormiddag tot diep in de nacht gebed en vieringen. De beschrijving hiervan zou een heel boek opleveren en daar hebben we nu de tijd niet voor.

Terug naar eigen braaksel

Met de verkiezingsuitspraken van de nieuwe Amerikaanse president hadden we grote hoop op een grondige politieke verandering: geen militaire interventies meer in andere landen, respect voor de soevereiniteit van de naties, samenwerking met andere grote mogendheden…

Sinds enkele weken komen uit Washington de meest tegenstrijdige tekens, die wijzen op een interne verwoede strijd. De liefhebbers van een Amerika dat heel de wereld militair overheerst schijnen aan de winnende hand. Het bombarderen van de militaire luchtmacht- basis van Sha’irat (Homs) bevestigt dit. Het afvuren van 59 BGM 109 Tomahawk raketten vraagt een grote voorbereiding. Het plan was dus al lang voorheen opgemaakt.

Verder is er geen enkele zinnige aanduiding dat het Syrische leger chemische wapens zou gebruikt hebben. Onder internationale controle werd het laatste grammetje opgeruimd. Het Syrische leger is aan de winnende hand en gifgas is het wapen van de verliezers. Wie een heel klein beetje inzicht heeft weet dat het terroristen zijn, door de CIA getraind, door Turkije geholpen en door Saoedi-Arabië betaald, die aanvallen plegen met hun eigen gifgas. Deze aanvallen van Trump zijn een stevige aanmoediging aan de terroristen om verder te doen met hun chemische gruwel. Trump zegt dat hij de evidentie voor de gifgasaanval door Syrië gekregen heeft van de Witte Helmen. Een Zweedse medische vereniging heeft deze groep ontmaskerd als diegenen die kinderen de dodelijke spuiten toedienen om hen dan voor de camera’s te laten sterven (https://southfront.org/swedish-medical-associations-says-white-helmets-murdered-kids-for-fake-gas-attack-videos/).

De westerse politici keuren het bombarderen goed of juichen het zelfs toe. Dit bewijst dat niet alleen de VS maar ook het westen alle gevoel voor democratie verloren heeft. In plaats van internationaal recht komt de wet van de jungle, in plaats van het charter van de UNO met respect voor de naties komt een impulsief dierlijk gedrag, als van een beest dat niet anders kan dan wat zwakker is aanvallen. Gelukkig is de schade lang niet zo groot als de media ons hebben willen wijsmaken. De volgende dag was de luchtmachtbasis weer in gebruik. Is dit ook de reden waarom de Russen hun afweergeschut niet hebben gebruikt? Heeft Trump van Frankrijk en Engeland de wind uit de zeilen willen halen? We blijven hopen.

Bemoedigend is wel dat velen – behalve de blinde westerse mogendheden en hun bondgenoten – zich openlijk scharen achter Syrië.

Sacha Sergio, permanent vertegenwoordiger van Bolivia bij de VN herinnerde de VN Veiligheidsraad aan het “overtuigend bewijs” dat staatssecretaris Colin Powel in 2003 in de VN Veiligheidsraad kwam brengen in verband met de niet bestaande massavernietigingswapens van Irak! Hij toonde een foto van de clown Colin Powel! De militaire inval maakte wel 1 miljoen Irakese doden, tienduizenden dode of (fysisch én psychisch) zwaar gewonde Amerikaanse soldaten, een verwoest land en het ontstaan van IS. (https://www.almasdarnews.com/article/bolivian-un-ambassador-bushs-proof-led-to-a-million-dead-video/).

Peter Ford, oud ambassadeur van UK in Syrië zegt onomwonden dat de chemische aanval geenszins van Assad komt, maar van de rebellen. (http://sayed7asan.blogspot.ca/2017/04/peter-ford-ex-ambassader-uk-en-syrie.html). De Amerikaanse en westerse elite vergelijkt hij met honden die naar hun eigen braaksel van vroeger terugkeren.

De wettelijke basis voor deze raketaanval is zero, zegt Mary Ellen O’Connel, deskundige van de universiteit van Indiana. Zo handelt Amerika al decennia lang (Servië 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003, Libië 2011…).

Vijftig jaar geleden zei Martin Luther King al dat Amerika de grootste bron van geweld is in deze wereld.

Finian Cunningham (Poodle Trump run with dogs of war, Sputnik international, 7 april 2017) noemt Trump de poedel die de laarzen likt van zijn criminele meesters om op zijn stoel te kunnen blijven zitten. Zo werkt het Amerikaans kapitalisme, voegt hij er aan toe.

En ziehier de vlijmscherpe aanklacht van de Franse oud-ambassadeur in Mauritanië, Soedan en Zimbabwe over de oorlog van het westen tegen Syrië: “Dit wrede conflict zal met enorme rode letters geschreven staan in het Guinness boek van de schaamte en de vaandeldragers van de zogenaamde “internationale gemeenschap” van het begin van dit millennium zullen prijken op het palmares van de onwaardigheid tussen 2 Nobelprijzen voor de vrede in. Deze lui zonder geloof, noch wet, noch schaamte kennen geen andere horizon dan hun waarschijnlijke herverkiezing en spotten als gekken. De resten van hun herinnering zullen evenwel verdwijnen in de vuilnisbakken van de geschiedenis.” (http://www.afrique-asie.fr/component/content/article/75-a-la-une/10964-la-tragedie-syrienne-droit-international-ou-loi-de-la-jungle).

Ziehier verdere informatie en nog wel in het Nederlands (met hartelijke dank aan hen die me deze links toestuurden):

https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-23/; (overvloedig geïllustreerd met video’s)

http://tegenstroom.eu/source_buitenland/Journalistieke%20ernst%20ver%20zoek.pdf (van vzw vrede)

www.kla.tv/10270  (Medien Klagemauer tv hoe volken psychologisch worden gemanipuleerd en voorbereid op de oorlog, Nederlands)

https://www.golfbrekers.be/rijpingsproces-voor-oorlog/  (rijpingsproces voor de oorlog)

http://www.demorgen.be/buitenland/democratische-clinton-hater-en-irak-veteraan-gabbard-vreest-nu-trump-oorlog-in-syrie-b3270706/1jSdlo/ (prachtig getuigenis van Tulsi Gabbard, Democratisch congreslid, die al jaren protesteert tegen de bemoeienissen van de VS in Syrië)

http://www.katholiekforum.net/2017/04/12/populisten-onberekenbaar-trump-modi/ (een klare visie op het inmiddels volkomen voorspelbare gedrag van de onvoorspelbare populist Trump)

Jesus voor moslims

Christenen worden nu wereldwijd het meest vervolgd. Ze zijn bijna uitgeroeid in Irak, ze vluchten uit Syrië en op 9 april 2017 tijdens de Palmzondagvieringen, 19 dagen voor het bezoek van paus Franciscus, werden in twee kerken in Egypte 44 Kopten (voorlopige balans) gedood door aanslagen van IS. Zij worden gedood niet alleen omwille van hun christelijk geloof maar ook om iedere herinnering uit te wissen aan de oorspronkelijke bevolking van Egypte, al zes eeuwen voor het ontstaan van de islam. De gemeenschap van de Kopten (samentrekking van ‘aegyptos’) gaat terug tot de evangelist Marcus. Gedurende eeuwen werden ze vervolgd. Hun kerken, scholen, huizen, eigendommen werden verwoest. Ze werden uitgesloten van het openbare leven. Ze werden gemarteld en gedood. De huidige sterke man, president Al Sissi, wil hen beschermen tegen de moslimbroeders en de IS, die de christenen helemaal willen uitroeien. De Koptische christenen houden tot heden stand en blijven onverschrokken getuigenis afleggen. Hoe lang nog?

In een toespraak te Regensburg (2006) zei paus Benedictus XVI terecht dat Mohammed het geloof verspreidde met het zwaard en dat hij meer een aanvoerder van de oorlog was dan een religieuze leider. Ondanks wereldwijd protest kreeg zijn toespraak in Duitsland de prijs voor de beste conferentie van het jaar. Onze voornaamste steun aan de vervolgde christenen bestaat hierin dat wij zelf trouw blijven aan het geloof in de gestorven en verrezen Heer Jezus en dit geloof ook moedig verkondigen.

Op 13 en 14 mei heeft in Parijs een forum plaats voor evangelisatie van moslims “met O.L. Vrouw van Fatima en Charles de Foucauld” (www.jesus-messias.org).  Ziedaar, een initiatief dat navolging verdient. Iedere week komen hier moslimjongeren op bezoek, ook deze week. Telkens ervaren we hoe ontvankelijk ze zijn voor het christelijk geloof en de verkondiging van Jezus. Bovendien is het vijfde eeuwfeest van het ontstaan van de Protestantse Reformatie (1517) een gelegenheid om een gezamenlijk initiatief te nemen op dit vlak. We hadden vroeger al contact met verschillende protestantse pastors die prachtig werk verrichten met de bekering van moslims. Jezus, en Hij alleen is de Verlosser van alle mensen.

Voor een Cultuur van het Leven

Rond dezen tijd (half april) verschijnt ons boek waarmee we willen bijdragen aan een herstel van een ‘Cultuur van het Leven’. Het boek is het resultaat van een samenwerking met deskundigen uit de medische wereld: https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-hoe-een-paus-gelijk-kreeg/

In zeven delen van elk zeven hoofdstukken worden volgende thema’s behandeld die tot heden nauwelijks zijn doorgedrongen in de openbare opinie:

  1. De alom geprezen contraceptie blijkt in feite de grootste catastrofe te zijn zowel voor de lichamelijke als voor de geestelijke gezondheid van de mens. Een drama van de voorbije halve eeuw, waaruit vele andere ontwrichtingen zijn voortgekomen.
  2. De herontdekking van de huwelijksleer van Vaticanum II, Humanae vitae, de latere synodes en encyclieken, de “theologie van het lichaam” tot en met Amoris laetitia, bieden voor onze tijd nieuwe perspectieven die een geestelijke revolutie en een Cultuur van het Leven kunnen bewerken.
  3. Er zijn volkomen wetenschappelijk verantwoorde methoden beschikbaar waardoor welbewuste ouders in deze geest zelf hun vruchtbaarheid kunnen beheersen en vreugdevol beleven (voor NL en B: Sensiplan®). Een nagenoeg onontgonnen schat.

Het boek kreeg een uitgebreid voorwoord van de Nederlandse kardinaal W. Eijk (die ook arts is). Aartsbisschop emeritus van Mechelen-Brussel A. Léonard schreef een voorwoord met een persoonlijk getuigenis. En dr. Louis Van Hecken biedt een voorwoord vanuit eigen ervaring.

Afbeeldingsresultaat voor hoe een paus gelijk kreeg daniel maesDe  boekvoorstelling zal plaats vinden in de  Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij Postel (Abdijlaan 16, 2400 MOL-POSTEL) op vrijdag 2 juni om 19.00 u.

Teksten op de kaft

Ruim vijftig jaar geleden wist iedereen het al. Anticonceptie is de grootste ontdekking van onze moderne tijd. Het is de bevrijding van de vrouw, het geluk van het huwelijk, het einde van een verouderd moralisme, de oplossing voor de overbevolking en het onovertroffen succes van de farmaceutische industrie. Wetenschappers uit de medische wereld wisten het, evenals gezaghebbende theologen en de hoogste kerkleiders. Tegen anticonceptie kon niemand een zinnig bezwaar opperen, noch vanuit de geneeskunde, noch vanuit de Bijbel, noch vanuit de kerkelijke leer. Maar toen wees paus Paulus VI anticonceptie radicaal af.

Na een halve eeuw is er van dit grote gelijk niets meer over. Andere, hoopvolle perspec-tieven breken door. De paus kreeg steun van een aantal eminente wetenschappers, die goed hadden nagedacht en die steun kreeg steeds meer wetenschappelijk draagvlak. Een frisse kijk op de zaak is in staat een culturele revolutie te veroorzaken, een symfonie voor het leven. Dit boek beschrijft een boeiende geschiedenis: hoe de meest verguisde paus gelijk kreeg. Een verpletterend gelijk.

De ‘Pillenknick’ vanaf 1965 laat de zelfvernietiging van de westerse cultuur zien. Te weinig baby’s, te veel echtscheidingen. Inmiddels pleit EU voor omvolking, onbeperkte immigratie uit andere culturen, als oplossing tegen de ontvolking. De ‘revolte tegen de vruchtbaarheid’, zoals pater Daniël Maes het noemt, is de diepere oorzaak van deze zelfvernietiging. En laat het Vaticaan dit nu allemaal voorzien hebben! Feministen, gekochte artsen en media hebben het bij het verkeerde eind gehad. 3-0 voor het Vaticaan! — Bernadette de Wit gewezen feministe te Amsterdam

 

“In dit verrassende boek beschrijft pater Daniël Maes hoe de huwelijkstheologie zich in de loop van de afgelopen halve eeuw heeft ontwikkeld en ook de argumenten heeft leren aandragen om de norm van Humanae vitae betreffende contraceptie voor de ratio inzichtelijk te maken. Tevens beschrijft pater Maes een aantal aanvullende ontwik-kelingen die duidelijk maken hoezeer Paulus vi gelijk had met zijn moedig en profetisch getuigenis in 1968.” – Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht.

 

“Met een dankbaar hart wil ik het boek aanbevelen van Pater Daniël Maes en zijn medewerkers over het thema van de contraceptie. Het is een eerbetoon aan de haast profe-tische inzichten van Paus Paulus VI en zijn encycliek Humanae vitae. Deze encycliek werd destijds hevig bekritiseerd, terwijl haar verdiensten nu juist meer en meer erkend worden.”  –  André Leonard, Emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Ziehier een korte samenvatting van onze boodschap:

De mythe van de veilige anticonceptie is voorbij.

Geen enkel onderwerp in kerkelijke of maatschappelijke discussies kon de laatste vijftig jaar de gemoederen meer verhitten dan anticonceptie. Dit was onbetwist de grootste ontdekking van de moderne tijd. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid konden mensen hun seksualiteit ten volle beleven zonder voor de rest van het leven verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding van kinderen. Anticonceptie was de bevrijding van de vrouw, het geluk van het huwelijksleven, de oplossing voor de overbevolking en vooral natuurlijk een ongekend commercieel succes voor de farmaceutische industrie. Waar wacht je nog op als miljoenen vrouwen en echtparen dagelijks de “pil” willen gebruiken om hun seksualiteit “vrij” te kunnen beleven?

De triomftocht van “de pil” was begonnen. Progressieven over heel de wereld steunden van harte deze nieuwe ontdekking. Medici waren grondig getraind door de positieve en lovende informatie die de farmaceutische industrie ruimschoots en van harte verleende. Neen, vanuit de geneeskunde zagen ze geen enkel bezwaar. Theologen en kerkleiders deden hun best om een goede ethische verantwoording te geven voor de anticonceptie en ze trachtten hierbij elkaar te overtreffen in spitsvondigheid. Neen, ook vanuit het christelijk geloof, vanuit de Bijbel of vanuit de kerkelijke leer leek er geen enkel zinnig bezwaar tegen anticonceptie gemaakt te kunnen worden. Ondertussen ging alle aandacht naar een “veilige” anti- conceptie. De generaties pillen volgden elkaar op. Waren er nadelen verbonden met de eerste zwaar gedoseerde pillen, dan kwam de tweede generatie pillen op de markt, zogezegd zonder enig nadeel. Bleek ook hiermee toch iets mis te zijn, dan volgde de derde generatie en zo verder. Na een halve eeuw is evenwel duidelijk geworden dat veilige anticonceptie een mythe is.

Paulus VI wees vanaf het begin anticonceptie radicaal af in zijn encycliek Humanae vitae, 25 juli 1968. Hij kreeg de hele massa progressieven van het westen over zich heen maar genoot wel de steun van enkele geleerden die goed hadden nagedacht. Trouwens, vanaf het begin waren er wetenschappers uit alle domeinen die ernstige bezwaren maakten. Het radicaal onderdrukken van een zoveel omvattend, prachtig, subtiel organisme als de menselijke vruchtbaarheid, die het leven van iedere vrouw elk uur van haar leven diepgaand beïnvloedt, kan niet zonder ernstige gevolgen blijven, zo stelden enige biologen en medici. Hun stem werd niet gehoord. Op menselijk vlak is anticonceptie het wegnemen van de verantwoordelijkheid voor eigen daden en daarmee wordt de diepste waardigheid van de mens aangetast. En vanuit het geloof is anticonceptie een aanslag op de boom van het leven, door God onwrikbaar geplant. Zoals we mogen genieten van eten en drinken, waardoor we tevens zorgen voor ons levensonderhoud, zo zijn ook in de huwelijksdaad eenwording en voortplanting onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De openbare opinie zal nog enige tijd nodig hebben vooraleer ze aanvaardt dat anti- conceptie op menselijk en gelovig vlak onaanvaardbaar is. Vanuit de lichamelijke gezondheid zal het sneller gaan. De WGO stelde in 2005 al dat oestrogenen en progestagenen, de twee bestanddelen in iedere “pil”, gerekend moeten worden tot de meest kankerverwekkende stoffen voor mens en dier. De snel toenemende vormen van kanker bij jonge vrouwen, toename van trombose, depressie… kunnen door de wetenschap niet meer ontkend worden. De grote voordelen van “de pil” zijn nu enkel nog in de propagandafolders van de farmaceutische industrie te vinden. De mythe van de veilige anticonceptie is voorbij. (Humanae Vitae, veertig jaar later)

Door de “anticonceptieve roes” raakte de geneeskunde verblind, zodat er weinig of geen aandacht meer was voor waardevolle wetenschappelijke alternatieven. De natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden (zoals het Sensiplan® in Nederland en België) zijn al lang wetenschappelijk volwassen en aanvaard. Ze moeten alleen bekend gemaakt en gebruikt worden. Hierdoor kunnen zelfbewuste ouders hun vruchtbaarheid in echte vrijheid en vreugde beleven. Het leren waarnemen van de veranderingen in het lichaam van de vrouw geven de vruchtbare en onvruchtbare dagen aan, die benut kunnen worden hetzij om een kind te verwekken, hetzij om de verwekking van een kind uit te stellen. Uiteraard moet hiervoor een en ander aangeleerd worden. Is dit gebeurd dan kent men het ook voor de rest van zijn leven. Al klinkt de vergelijking oneerbiedig, het is zoals met het leren auto rijden. Men moet de wegcode kennen, men moet iets van de auto weten en dan nog deze kennis samen brengen met de praktijk van het rijden. Heeft men dit eenmaal geleerd dan kent met het voor gans zijn leven. Bovendien hoeft men verder slechts op enkele speciale tekens te letten.

Ook de theologie was verblind door het enorme (commerciële) succes van de anti- conceptie zodat ze geen oog had voor de schitterende theologie van het lichaam, zoals Johannes Paulus II deze ontwikkeld had. Zoals deze paus het meesterwerk van Michelangelo in haar oorspronkelijke schoonheid in de Sixtijnse kapel wilde herstellen door de overtollige kledingstukken te verwijderen die wegens de ergernis van sommige prelaten over blote lichaamsdelen waren aangebracht, zo wilde hij met de “theologie van het lichaam” de oorspronkelijke schoonheid van de menselijke seksualiteit in ere hertellen. De Amerikaanse politieke en sociale activist Georges Wiegel beweert dat deze theologie van het lichaam “waarschijnlijk zal beschouwd worden als een keerpunt niet alleen in de katholieke theologie maar in de geschiedenis van het moderne denken”. Het is in ons taalgebied nog een nagenoeg onontgonnen gebied. Zou het niet godgeklaagd zijn dat verantwoordelijken in de pastoraal zich nu nog blijven blind staren op de naïeve vraag van de voorbije halve eeuw: “Gaat de Kerk nu eindelijk anticonceptie goedkeuren?”

Daniel Maes o. praem.